PL EN


2015 | 1 |
Article title

Abrahama J. Heschela rozumienie dialogu człowieka z Bogiem. Wskazówki dla chrześcijańskiej antropologii

Content
Title variants
PL
Abraham J. Heschel’s Understanding of the Dialogue with God. Tips for Christian Anthropology
Languages of publication
Abstracts
EN
What are the indelible content of any Christian anthropology? And as these days to talk about the content? Abraham J. Heschel did not think that evil is inscribed in human nature and that God is dead. However, he did not think that the world is basically good. He did not think that a man basically directed towards God. Abraham J. Heschel believed that God was banished from the world, a man killed his inner life and lost contact with God. If a man does not reflect the presence of God in the world, it reflects the image of the beast. The task of man is letting God into your world. God speaks to man through the Bible, and the man says to God in prayer. Abraham J. Heschel does not believe that prayer is a conversation with God himself (Clement). God’s answer to prayer is interested in the life of man. Prayer makes God back into the world. Indelible content of Christian anthropology is the belief that man is capable of dialogue with God and that prayer to return God to the world. Modern man does not believe that God is close to him. People can convince the assertion that man in prayer becomes the object of the mind of God.
Publisher

Year
Volume
1
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • Bokwa I., Wprowadzenie do teologii Karla Rahnera, Tarnów 1996.
 • Góźdź K., Antropologia w relacji do teologii, „Teologia w Polsce” 4, 1 (2010).
 • Halkowski H., Posłowie tłumacza, w: A. J. Heschel, Pańska jest ziemia. Wewnętrzny świat Żyda w Europie Wschodniej, Kraków 2010.
 • Heschel A. J., Bóg szukający człowieka. Podstawy filozofi i judaizmu, Kraków 2007.
 • Heschel A. J., Człowiek szukający Boga. Szkice o modlitwie i symbolach, Kraków 2008.
 • Klemens Aleksandryjski, Kobierce.
 • Lewis C. S., O modlitwie. Listy do Malkolma, Kraków 2011.
 • Łuczewski M., Nowoczesna Zagłada (cyt. za: http://wyborcza.pl/magazyn/1,140258, 16547751,Nowoczesna_Zaglada.html [dostęp: 01.09.2014]).
 • Naumowicz J., Tajemnica spotkania i miłości, (cyt. za: http://www.katolik.pl/tajemnica- spotkania-i-milosci,870,416,cz.html [dostęp: 23.07.2014]).
 • Schaeffler R., O języku modlitwy, Kraków 2007.
 • Szczerbiński W., Abrahama Joshuy Heschela filozofi a człowieka, Lublin 2000.
 • Tugwell S., Modlitwa w bliskości Boga, Poznań 1988.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/3500
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_3500
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.