PL EN


2015 | Białostockie Teki Historyczne, 2015, tom 13 |
Article title

Garderoba polskich elegantek w XVIII wieku

Authors
Content
Title variants
PL
The wardrobe of Polish fashionable ladies in the XVIII century
Languages of publication
Abstracts
EN
The article is concerned with the wardrobe of Polish ladies in the XVIII century, presenting fabrics, gowns, sportswear, coats, clothing elements and accessories. Polish fashionable ladies were highly influenced by French and English patterns. Elegant ladies of the XVIII century could be recognized by wearing corsets and onerous panniers. The XVIII century is characterized by two main fashion trends. At the beginning gowns were richly decorated and made from heavy fabrics. Although they looked showy, they were uncomfortable and unhealthy, due to tight corsets. With time gowns became simpler and more comfortable. Flamboyant and heavy gowns yielded to light and gauzy ones. The new trend in fashion was highly appreciated because of the smaller amount of fabrics indispensable to sew a dress and a reasonable choice of accessories. Polish ladies’ wardrobe was complemented by coats used in accordance with the season and the weather. Coats like jupka (sleeveless tunic), kontusik (winter fur-lined coat), salopa (coat with a cape) or caraco were not as heavily influenced by western patterns as the other elements of Polish ladies’ wardrobe. Decorative elements, such as laces, fichu, bavettes, corsets and panniers added to the charm of the ladies who wore them. Costly and showy clothing required elegant and expensive accessories. Polish ladies spent a fortune on booties, stockings, fans, jewelry, bags and hats. Ostentatiously expensive and fashionable outfits were a sign of wealth and social standing. They constituted a lifelong investment and were inherited by next generations.
Publisher

Year
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
author
References
 • Gołębiowski Ł., Ubiory w Polszcze od najdawniejszych czasów aż do chwil obecnych, Warszawa 1830.
 • Kitowicz J., Opis obyczajów za panowania Augusta III, Warszawa 1985.
 • Schulz F., Podróże Inflantczyka z Rygi do Warszawy, [w:] Polska stanisławowska w oczach cudzoziemców, oprac. W. Zawadzki, t. 2, Warszawa 1963.
 • Vautrin H., Obserwator w Polsce, [w:] Polska stanisławowska w oczach cudzoziemców, oprac. W. Zawadzki, t. 1, Warszawa 1963.
 • Bardecka A., Turnau I., Życie codzienne w Warszawie okresu oświecenia, Warszawa 1969.
 • Boucher F., Historia mody: dzieje ubiorów od czasów prehistorycznych do końca XX wieku, Warszawa 2012.
 • Bystroń J. S., Dzieje obyczajów w dawnej Polsce; wiek XVI–XVIII, t. 2, Warszawa 1976.
 • Charewiczowa Ł., Kobieta w dawnej Polsce, Poznań 2002.
 • Dumanowski J., Świat rzeczy szlachty wielkopolskiej w XVIII w., Toruń 2006.
 • Elias N., O procesie cywilizacji: analizy socjo- i psychogenetyczne, Warszawa 2011.
 • Furtak T., Ceny w Gdańsku w latach 1701–1815, Lwów 1935.
 • Gutkowska-Rychlewska M., Historia ubiorów, Wrocław 1968.
 • Historia kultury materialnej Polski w zarysie, oprac. zbiorowe pod red.W. Hensla, J. Pazdura, t. 4, Od połowy XVII do końca XVIII wieku, (red.) Z. Kamieńska, B. Baranowski, Wrocław 1978.
 • Jezierski A., Leszczyńska C., Historia gospodarcza Polski, Warszawa 2003.
 • Józefecki J., Manufaktura sukiennicza w Skierniewicach w latach 1786–1795, „Mazowieckie Studia Humanistyczne”, 1997, nr 1.
 • Kolenda-Korczakowa K., Działalność ekonomiczna Anny z Sanguszków Radziwiłłowej – manufaktury hafciarskie w świetle nowych znalezisk, [w:] Dwory magnackie w XVIII wieku. Rola i znaczenie kulturowe, (red.) T. Kostkiewiczowa, A. Roćko, Warszawa 2005.
 • Kuchowicz Z., Obyczaje staropolskie XVII–XVIII wieku, Łódź 1975.
 • Kula W., Szkice o manufakturach w Polsce XVIII wieku: 1720–1764, Warszawa 1956.
 • Możdżyńska-Nawotka M., O modach i strojach, Wrocław 2002.
 • Sieradzka A., Żony modne: historia mody kobiecej od starożytności do współczesności, Warszawa 1993.
 • Szyller E., Historia ubiorów, Warszawa 1963.
 • Turnau I., Rzemiosła włókiennicze, odzieżowe i skórnicze 1655–1795, [w:] Z dziejów rzemiosła warszawskiego, (red.) B. Grochulska, W. Pruss, Warszawa 1983.
 • Turnau I., Ubiór narodowy w dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1991.
 • Turnau I., Zmiany w polskiej produkcji włókienniczej w XVIII wieku, Wrocław 1962.
 • Veblen T., Teoria klasy próżniaczej, Warszawa 2008.
 • Zarys historii włókiennictwa na ziemiach polskich do końca XVIII wieku, (red.) J. Kamińska, I. Turnau, Wrocław–Warszawa–Kraków 1966.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/3769
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_3769
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.