PL EN


2015 | Białostockie Teki Historyczne, 2015, tom 13 |
Article title

Proces ewolucji polityki wojskowej Komunistycznej Partii Robotniczej Polski w okresie rokowań ryskich (październik 1920 – marzec 1921)

Authors
Content
Title variants
PL
The process of evolution of the KPRP military policy during the Riga negotiations (October 1920 – March 1921)
Languages of publication
Abstracts
EN
After the defeat in the war against Poland, the Bolshevik leaders withdrew their support for the previous military policy of the Communist Workers Party of Poland (KPRP). Soldiers of Polish origin, who in 1920 had been delegated to the I Polish Red Army, were retransferred to the Red Army units, where they had formerly performed military service. After the ratification of the Riga Treaty of 16 April 1921, Polish communists had to limit their activities to psychological warfare and propaganda against their political adversaries at home and intelligence infiltration of the Polish Army structures.
Contributors
References
 • Rossijskij Gosudarstvennyj Archiv Social’no-Politicheskoj Istorii: fond 76, op. 1, d. 1310. fond 143, op. 1, d. 100.
 • Rossijskij Gosudarstvennyj Voennyj Archiv: fond 18, op. 2, d. 4. fond 18, op. 2, d. 13. fond 18, op. 2, d. 14. fond 4497, op. 1, d. 11.
 • Dokumenty i materiały do historii stosunków polsko-radzieckich, (red.) N. Gąsiorowska, t. III: kwiecień 1920–marzec 1921, oprac. W. Gostyńska i in., Warszawa 1964.
 • Dzierżyńska Z., Lata wielkich bojów, Warszawa 1969.
 • Żbikowski S., Zarys historii Zachodniej Dywizji Strzelców, „Z Pola Walki” 1960, nr 2, s. 85–115.
 • Gogol W., Andrianow W., Bomba dla Stalina. Wniesznaja razwiedka Rossiji w opieracyjach stratiegiczeskogo massztaba, Moskva 1993.
 • Karpus Z., Jeńcy i internowani rosyjscy i ukraińscy w Polsce w latach 1918–1924. Z dziejów militarno-politycznych wojny polsko-radzieckiej, Toruń 1999.
 • Kołakowski P., Z działalności sowieckiego wywiadu wojskowego przeciwko II Rzeczypospolitej, „Dzieje Najnowsze” 2000, nr 4, s. 21–37.
 • Księga Polaków uczestników rewolucji październikowej 1917–1920. Biografie, (red.) A. Kochański, Warszawa 1967.
 • Kumaniecki J., Po traktacie ryskim. Stosunki polsko-radzieckie 1921–1923, Warszawa 1971.
 • Miodowski A., Polityka wojskowa radykalnej lewicy polskiej 1917–1921, Białystok 2011.
 • Mironowicz E., Antypolska konspiracja białoruska w latach 1919–1925, [w:] Europa nieprowincjonalna. Przemiany na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej (Białoruś, Litwa, Łotwa, Ukraina, wschodnie pogranicze III Rzeczypospolitej Polskiej), (red.) K. Jasiewicz, Warszawa 1999.
 • Najdus W., Lewica polska w Kraju Rad 1918–1920, Warszawa 1971.
 • Olšanskij P., Rižskij mir. Iz bor’by sovetskogo pravitelstva za ustanovlenie mirnych otnošenij s Polšej (konec 1918 – mart 1921 g.), Moskva 1969.
 • Pawłowski I., Polityka i działalność wojskowa KPP 1918–1928, Warszawa 1964.
 • Śleszyński W., Walka instytucji państwowych z białoruską działalnością dywersyjną 1920–1925, Białystok 2005.
 • Zatorski A., Dzieje Pułku Biełgorodzkiego, Warszawa 1960.
 • Žarov L., Internacjonalisty v bojach za vlast’ sovietow. Trudiaščijesia zarubiežnych stran – učastniki bor’by za wlast’ Sovietov, Moskva 1967.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/3776
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_3776
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.