PL EN


2015 | Białostockie Teki Historyczne, 2015, tom 13 |
Article title

Walki odwrotowe OW „Myszyniec” w rejonie Wydmusy – Zalesie 1 września 1939 roku

Content
Title variants
PL
Fighting retreat of the “Myszyniec” Detachment in Wydmusy-Zalesie region (1 September 1939)
Languages of publication
Abstracts
EN
This paper presents a very specific issue from the first campaign of World War II – fights between German cavalry and a Polish mixed battlegroup, which took place near the town of Myszyniec on 1 September 1939. Being aware of a very rich historiography referring to this subject, the author decided to focus on the tactical level of warfare in Poland, based on a case study. This very fragment of history has been chosen for the analysis because of two factors. First, the use of cavalry in 1939 is stereotypically linked with only Polish cavalry units, which is a considerable oversimplification. The author decided to make research on combats and actions of German cavalry formations, in this particular paper, focusing on a very short period of time and small area. This resulted in an in-depth analysis of the topic, leading to interesting conclusions about the adversaries’ tactics. Moreover, it was possible to accurately estimate losses in people and equipment. The second factor that contributed to the choice of the topic is a rich source database, enabling comparison and analysis of sources created by the opponents. Rich German and Polish historiography has also been thoroughly researched. It is quite surprising that although there is a lot of literature concerning the Polish Campaign published both in Poland and Germany, authors of only few publications honestly relied on sources of both sides, concluding with proper synthesis. This research is based on the primary sources material – operational and tactical information about the combats. The material can be found mainly in two groups of archives: operational documents of the Wehrmacht’s 3rd Army Operational Branch (Ia) and accounts of Polish soldiers and officers who fought in “Myszyniec” battlegroup. German and Polish books constitute secondary sources.
Publisher

Year
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • Centralne Archiwum Wojskowe (CAW) II-3/4, Relacja Feliksa Chmielewskiego, z 2 kwietnia 1946 r.
 • Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego (IPMS) B.I.13a/2, Relacja Felicjana Majorkiewicza, z listopada 1939 r. B.I.14h/1, Relacja Józefa Szewczyka, z 1 grudnia 1945 r.
 • Zakład Narodowy im. Ossolińsklich (ZNiO), Dział rękopisów i czasopism (DRC) 15597/II/t.3, Relacja Jerzego Roszkowskiego, niedatowana (po 17 października 1966 r.). 15597/II/t.3, Relacja Marcina Karcza, z 12 grudnia 1966 r. 15597/II/t.3, Relacja Stanisława Kubraka, z 7 lutego 1970 r. 15597/II/t.3, Relacja Antoniego Makowieckiego, z 25 marca 1970 r.
 • Muzeum Wojska w Białymstoku, zbiory specjalne II/3/8, F. Majorkiewicz, Kronika działań 18 DP.
 • Relacja Czesława Młota-Fijałkowskiego, z 17 lutego 1940 r., [w:] Wojna obronna Polski 1939. Wybór źródeł, (red.) E. Kozłowski, Warszawa 1968.
 • Księga pamiątkowa 42 Pułku Piechoty im. gen. J. H. Dąbrowskiego, (red.) K. Filipow, Białystok 2000.
 • National Archives and Records Administration (NARA), Mikrofilmy Aleksandryjskie (MA) T.311, R.198, H.Gr. Mitte, E80/5 Verlustmeldungen, kl. 00326. T.312, R.31, AOK 3, Eingehende Meldungen der Truppen, kl. 7539220. T.312, R.31, AOK 3, P178i: Abgehende Meldungen, kl. 7539825. T.312, R.31, AOK 3, P178i: Abgehende Meldungen, kl. 7539817. T.314, R.660, AK XXI, P169e: Anlagen zum Kriegstagebuch, 1a, kl. 000257.
 • Czartoryski A., 5 Pułk Ułanów Zasławskich w Polskiej Wojnie Obronnej 1939 r., Ostrołęka 2009.
 • Dalecki R., Armia Karpaty w wojnie 1939 roku, Rzeszów 2009.
 • Dobroński A., Filipow K., 42 Pułk Piechoty im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, Białystok 1996.
 • Dymek P., 25 Dywizja Piechoty w wojnie 1939 roku, Pruszków 2012.
 • Jarno W., 13 Dywizja Piechoty w wojnie 1939 roku, Pruszków 2012.
 • Jurga T., Karbowski W., Armia „Modlin” 1939, Warszawa 1987.
 • Kijowski J., 5 Pułk Ułanów Zasławskich, Ostrołęka 1994.
 • Kosztyła Z., Wrzesień 1939 roku na Białostocczyźnie, Warszawa 1976.
 • Kozłowski W., Obrona środkowej Narwi i Biebrzy w 1939 r., „Acta Universitas Lodziensis”, Łódź 1981.
 • Kuprianis A., Generał brygady Czesław Młot-Fijałkowski, Warszawa 2004.
 • Ledwoch J., Kawaleria niemiecka, Warszawa 2002.
 • Mokra – Działoszyn 1939, praca zbiorowa, Warszawa 2005.
 • Pluta-Czachowski K., Wujcik W., Walki 18 Dywizji Piechoty w wojnie obronnej 1939 r. (od 1.9 do 10.9), „Wojskowy Przegląd Historyczny”, 1985 nr 3.
 • Polskie Siły Zbrojne w II wojnie światowej, t. 1, cz. 2, Londyn 1959.
 • Primke R., Szczerepa M., Kock 2–5 X 1939. Ostatnia bitwa Września i jej dowódca, Warszawa 2011.
 • Rost S., List do redakcji. Oddział Wydzielony „Myszyniec”, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1981, nr 2.
 • Ryt J., Bitwa Pszczyńska 1939, Pszczyna 2007.
 • Scherzer V., Deutsche Truppen im zweiten Weltkrieg, Jena 2007.
 • Tessin G., Verbande und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen SS im Zweiten Weltkrieg 1939–1945, t. 2, Frankfur am Main 1966.
 • von Senger und Etterlin F. M., Die 24 Panzer-Division vormals 1 Kavallerie-Division 1939–1945, Neckargemund 1962.
 • Wesołowski A., Kapitulacja Modlina we wrześniu 1939 r. w świetle materiałów niemieckich, „Rocznik Archiwalno-Historyczny Centralnego Archiwum Wojskowego” 2009, nr 2/31.
 • Wesołowski A., Szczerców – Góry Borowskie 1939: walki 30. Poleskiej Dywizji Piechoty i jej sąsiadów w dniach 3–6 września 1939 r., Warszawa 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/3780
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_3780
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.