PL EN


2015 | 14 | 1 |
Article title

Pastoralny wymiar nauczania papieża Franciszka do dyplomatów

Content
Title variants
PL
Pastoral dimension of Pope Francis’ teaching addressed to diplomats
Languages of publication
Abstracts
EN
Diplomacy in the contemporary world is put into jeopardy and faces numerous threats such as armed conflicts, terrorism or economic crises. It is often the case the above problems stem from failure to implement moral values in the international life and relations. The situation requires an in-depth reflection and change of mentality. The issue can be handled best with the teaching of Pope Francis addressed to diplomats. He presents his thoughts on the world and the changes which take place therein together with the assessment of the present events, all this being made via a thorough analysis of the development of international relations and specific incidents around the world. By addressing international issues the Pope shows paths which modern diplomacy should follow. The problems of utmost importance are respecting human dignity, overcoming poverty, striving for brotherhood and dialog as well as commitment to achieve world peace. The above topics gain a pastoral dimension in the teaching of Pope Francis addressed to diplomats.
Publisher

Year
Volume
14
Issue
1
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • Franciszek, Braterstwo podstawą pokoju i droga do niego, Orędzie na Światowy Dzień Pokoju (1 stycznia 2014 r.), „L’Osservatore Romano” wydanie polskie 1(2014), s. 4-10.
 • Franciszek, Budowanie pokoju wymaga poszanowania wolności i godności wszystkich, przemówienie podczas wizyty u prezydenta Izraela (26 maja 2014 r.), „L’Osservatore Romano” wydanie polskie 6 (2014), s. 23-24.
 • Franciszek, Działajcie na rzecz budowana pokoju, audiencja dla korpusu dyplomatycznego akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej (22 marca 2013 r.), „L’Osservatore Romano” wydanie polskie 5 (2013), s. 25-27.
 • Franciszek – papież niewygodny? http://www.niedziela.pl/artykul/6887/Franciszek---papiez-niewygodny (23.11.2013).
 • Franciszek, Główną drogą pokoju jest dialog, audiencja dla korpusu dyplomatycznego (12 stycznia 2014 r.), „L’Osservatore Romano” wydanie polskie 2 (2014), s. 15-19.
 • Franciszek, Nie można akceptować prześladowań z powodu wiary, przemówienie do uczestników kongresu poświęconego wolności religijnej i prawu międzynarodowemu (20 czerwca 2014 r.), „L’Osservatore Romano” wydanie polskie 7 (2014), s. 13-14.
 • Franciszek, Między godnością i transcendencją, przemówienie w Parlamencie Europejskim (25 listopada 2014 r.), „L’Osservatore Romano” 12 (2014), s. 9-13.
 • Franciszek, Pamięć, odwaga, utopia, przemówienie w Radzie Europy (25 listopada 2014 r.), „L’Osservatore Romano” wydanie polskie 12 (2014), s. 14-18.
 • Franciszek, Pieniądz musi służyć, a nie rządzić, audiencja dla nowych ambasadorów przy Stolicy Apostolskiej (16 maja 2013 r.), „L’Osservatore Romano” wydanie polskie 7 (2013), s. 13-14.
 • Franciszek, Pokojowe współistnienie różnych religii jest możliwe, spotkanie z przedstawicielami rządu i władz państwowych w pałacu prezydenckim w Tiranie ( 21 września 2014 r.), „L’Osservatore Romano” wydanie polskie 10 (2014), s. 10-11.
 • Franciszek, Pora zdobyć się na odwagę w służbie dobra, przemówienie podczas spotkania z władzami palestyńskimi w Betlejem (25 maja 2014 r.), „L’Osservatore Romano” wydanie polskie 6 (2014), s. 9-10.
 • Franciszek, Przemówienie Papieża Franciszka do korpusu dyplomatycznego akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej, Sala Królewska Pałacu Apostolskiego (12 stycznia 2015 r.) http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/speeches/2015/january/documents/papa-francesco_ 20150112_corpodiplomatico.html.
 • Franciszek, Wierzący zjednoczeni przeciwko fanatyzmowi i fundamentalizmowi, spotkanie z prezydentem i przedstawicielami władz państwowych w Ankarze (28 listopada 2014 r.), „L’Osservatore Romano” wydanie polskie 12 (2014), s. 22-23.
 • Franciszek, W krainie spokojnego poranka, spotkanie z przedstawicielami rządu i władz państwowych w pałacu prezydenckim w Seulu (14 sierpnia 2014 r.), „L’Osservatore Romano” wydanie polskie 8-9 (2014), s. 4-5.
 • Franciszek, W poszukiwaniu trwałego pokoju, przemówienie podczas spotkania z władzami państwowymi w pałacu królewskim w Ammanie (24 maja 2014 r.), „L’Osservatore Romano” wydanie polskie 6 (2014), s. 5.
 • Jan Paweł II, Encyklika Sollicitudo rei socialis Ojca Świętego Jana Pawła II, Z okazji dwudziestej rocznicy ogłoszenia Populorum progressio, Rzym 30 grudnia 1987 r., [w:] Dzieła zebrane Jana Pawła II, t. I, Kraków 2006, s. 280-324.
 • Paweł VI, Encyklika Populorum Progressio, O popieraniu rozwoju ludów, Watykan 26 marca 1967 r. http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pawel_vi/encykliki/populorum_ progressio_ 26031967.html.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/3805
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_3805
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.