PL EN


2015 | 14 | 1 |
Article title

Misterium życia konsekrowanego – wyzwania i nadzieje naszych czasów

Content
Title variants
PL
The mystery of consecrated life – the challenges and hopes of our times
Languages of publication
Abstracts
EN
A parable, applied to the structure of the Dogmatic Constitution on the Church Lumen gentium and the essence of the personal consecration, is the key to interpret the mystery of the Church and personal consecration through the profession of the evangelical counsels. The consecration has been presented as a “proper experience”: of the Son of God (Jn 10:36 – hēgiasen kai apesteilen); of the Church (all are consecrated through the baptism and confirmation; some through a new consecration); of a person called to this state. The essence of personal consecration has been defined in three elements: vocatio (verified by the Church); sacrificatio (the response for calling, in the form of giving one’s life to ministry); sanctificatio (a life transformed to appeal in a meaningful way – cf. VC 20). The ideal fulfilled in Christ and in the Church (various historical and new forms) is a challenge for contemporary vocations. The challenge lies in the deformations, crises; the hopes are related to God’s faithfulness, the radicalism of the young (evangelical radicalism) and solid formation.
Publisher

Year
Volume
14
Issue
1
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • Alberti G. R., Teología del misterio el pensamiento teológico de Marie-Joseph Le Guillou O.P., Mursia 2000.
 • Balthasar H. U. von, Życie oddane Bogu. Sens życia według rad ewangelicznych w dzisiejszych czasach, „Znak” 219 (1972), tł. A. Niklewicz.
 • Cole B., Conner P., Pełnia chrześcijaństwa. Teologia życia konsekrowanego, tł. A. M. Nowak, D. Dowjat, Poznań 1997.
 • Covolo E. dal, Studium Ojców Kościoła dla kultury zjednoczonej Europy, „Seminare” 20(2004).
 • Dąbrowski J., Nowość życia w liturgii chrztu świętego, [w:] A. J. Nowak OFM in. (red.), Chrzest – nowość życia, Lublin 1992.
 • Franciszek, List do wszystkich osób konsekrowanych na Rok Życia Konsekrowanego: Świadkowie radości, (21 XI 2014).
 • Franciszek, Wyjście jako fundamentalne doświadczenie powołania. Orędzie na Światowy Dzień Modlitw o Powołania (29 III 2015), L’OssRom(PL), 5(2015).
 • Gambari E., Życie zakonne po Soborze Watykańskim II, przeł. J. E. Bielecki, Kraków 1998.
 • Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Redemptionis donum, 1984.
 • Jan Paweł II, Wierzę w Kościół jeden, święty, powszechny i apostolski, Libreria Editrice Vaticana 1996.
 • Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Wskazania dotyczące formacji w instytutach zakonnych: Potissimum Institutioni (2 II 1990).
 • Liszka P., Charyzmatyczna moc życia zakonnego, Papieski Fakultet Teologiczny, Wrocław 1996.
 • Lubac H. de, Medytacje o Kościele, tł. I. Białkowska-Cichoń, Kraków 1997.
 • Moysa S., Rola Kościoła w przekazywaniu Objawienia, [w:] H. Bogacki, S. Moysa (red.), Kościół w świetle Soboru, Poznań 1968.
 • Ozorowski E., Bóg – Życie, Miłość, Komunia, [w:] A. Czaja, P. Jaskóła (red.), Wokół Tajemnicy Trójcy Świętej, Opole 2000.
 • Papieskie Dzieło Powołań Kościelnych, Nowe powołanie dla nowej Europy: In verbo tuo…, Pallottinum 1998.
 • Paszkowska T., Misterium konsekracji osób w perspektywie duchowości Soboru Watykańskiego II, Lublin 2005.
 • Paszkowska T., Nie roztrwonić życia duchowego, „Pastores” 68(2015)3, s. 47-56.
 • Paszkowska T., Życie konsekrowane – dynamiczny akt wiary i confessio Trinitatis, „Roczniki Teologii Duchowości” 4(59) 2012.
 • Pawlik P. R., Mniszki? Mnisi? Ale jacy?, Kraków 2007.
 • Pigna A., Wprowadzenie, [w:] A. A. Ballestrero, Konsekracja, przeł. E. Dobrzelecka, Kraków 2000, s. 7-11.
 • Ratzinger J., Służyć Prawdzie, Myśli na każdy dzień, tł. ks. A. Warkotsch, Poznań – Warszawa – Lublin 1986.
 • Rybicki S. R., Paschalny charakter zakonnej konsekracji, [w:] L. Balter (red.), Apostolskie posłannictwo zakonów, Poznań 1987.
 • Samsel E., „Święci” a wspólnota chrześcijan według świętego Pawła Apostoła, [w:] B. Bejze (red.), W nurcie zagadnień posoborowych, t. 6: Błogosławiony Maksymilian wśród nas, Warszawa 1972.
 • Skrzypczak R., Kościół jako Niewiasta w relacji do Chrystusa swego Oblubieńca, Warszawa 2001.
 • Teresa od Jezusa, Zamek wewnętrzny, przeł. D. Wandzioch, W. Ciak, z oryg. Castillo interior o las Moradas, Burgos 1994; Flos Carmeli, Poznań 2010.
 • Teresa od Jezusa, Droga doskonałości, [w:] Św. Teresa od Jezusa, Dzieła, t. 2, przeł. H. P. Kossowski, Kraków 1987.
 • Teresa od Jezusa, Twierdza wewnętrzna, [w:] Św. Teresa od Jezusa, Dzieła, t. 2, przeł. H. P. Kossowski, Kraków 1987.
 • Teresa od Jezusa, Wołania duszy do Boga, [w:] Św. Teresa od Jezusa, Dzieła, t. 3. Dzieła mniejsze, przeł. H. P. Kossowski, Kraków 1995.
 • Wojtyła K., Znak sprzeciwu, Rekolekcje w Watykanie od 5 do 12 marca 1976, Kraków 1995.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/3832
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_3832
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.