PL EN


2015 | 14 | 1 |
Article title

Potrydencki ideał życia zakonnego na przykładzie staropolskich żywotów św. Teresy od Jezusa

Content
Title variants
PL
The Post-Trent model of religious life in old polish biographies of St. Therese of Jesus
Languages of publication
Abstracts
EN
The aim of the article is to present the figure of St. Therese of Jesus as a role model of religious life in selected works of post-Trent hagiography. The source material comprises of a biography included in the 1780 edition of Peter Skarga’s lives of saints and a collection of the lives of Carmelite saints by Fr. Philip of the Holy Trinity (1746). Besides the basic biographical content, the texts under discussion include characteristic features of Therese as a role model of a religious, following the Trent Council regulations. The article is published to commemorate the 500th anniversary of St. Therese’s birthday (1515-2015).
Publisher

Year
Volume
14
Issue
1
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • Dokumenty Soborów Powszechnych. Tekst łaciński i polski, t. IV (1511-1870), układ i opr. A. Baron, H. Pietras SJ, Kraków 2005.
 • Erazm z Rotterdamu, Wybór pism, przekł. M. Cytowska, Wrocław 1992.
 • Franciszek de Ribery: Żywot s. Teresy Zakonu Karmelitów i Karmelitanek Bosych, fundatorki. Przez Sebastiana Nucerina,... z włoskiego na polskie przełożony y skrocony, Kraków 1608, Poznań 1638, Kraków 1664.
 • Fros H., Sowa F., Księga imion i świętych, t. 5, Kraków 2005.
 • Gloria s. Ignatii Societatis Iesu fundatoris...; s. Francisci Xaverii, ejis socij et spiritualis filij ..., a s. Teresia, varijs modis vulgata... Cracoviae 1622, Vilnae 1624.
 • Krotkie zebranie świątobliwych żywotów s. Isidora Rolnika..., s. Ignacego Loyole ..., s. Franciszka Xawiera..., s. Teresy fundatorki oo. carmelitow bosych panien tego Zakonu..., Jarosław 1622, Poznań 1622.
 • Księgi duchowne swiętey Matki Teresy od Pana Jezusa ... z włoskiego na polskie ..., t. I – Kraków 1664, t. II – Kraków 1665
 • Laven M., Dziewice weneckie, przekł. A. Szymański, Warszawa 2005.
 • Ozdoba Karmelu zakonnego w splendorach świętych y życia doskonałością znaczniejszych karmelitów i karmalitanek... niegdyś łacińskim językiem przez ...Oyca Filippa od Troycy Przenaysw:... pokazana, teraz zaś Swiatu Polskiemu na publiczny pobożnie ciekawych Dusz Widok... wydana...,Kraków 1746.
 • Splendory seraphiczne, świątobliwego życia i cnot, Matki reformowanego Karmelu, Teresy s., różnych authorów dowcipnym iaśniejące piorem; teraz w iednę księgę zebrane pracą, y na zachęcenie serc ludzkich do nabożeństwa ku tey seraphiczney pannie, Kraków 1701.
 • Witkowska A., Nastalska J., Staropolskie piśmiennictwo hagiograficzne, Lublin 2007.
 • Wróbel E. E., Życie religijne i zakonne w Polsce na przełomie XVI i XVII wieku, [w:] A. Ruszała (red.), Cztery wieki Karmelitów Bosych w Polsce (1605-2005), Kraków 2005.
 • Wybrane księgi symboliczne Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, przekł. A. Wantuła, W. Niemczyk, Warszawa 1980.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/3834
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_3834
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.