PL EN


2015 | 14 | 1 |
Article title

Małżonkowie transgresyjni i zachowawczy – psychologiczna analiza szansy powodzenia i ryzyka rozpadu związku małżeńskiego

Content
Title variants
PL
Transgressive and protective spouses – psychological analysis the chance of success and risks of breakdown marriage
Languages of publication
Abstracts
EN
According to J. Kozielecki’s personality network theory chosen or constructed tools operationalizing five psychons: cognitive, instrumental, motivational, emotional and personal. 100 couples were examined, from which isolated groups of 30 spouses of high level of transgression (transgressive) and 30 spouses of low level transgression (protective). Transgressive spouses are characterized wide knowledge about each in the sphere of the task force, their motivation for action is based primarily on cognitive needs and they have a higher awareness of personal beliefs. Transgressive husbands have a positive affective shift. Potential bring to the interpersonal relations by the transgressive spouses creates a favorable climate, which increases the likelihood of building a stable relationships satisfying both spouses.
Publisher

Year
Volume
14
Issue
1
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • Adamski F., Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Kraków 2002.
 • Aranowska E., Goszczyńska M. (red.), Człowiek wobec wyzwań i dylematów współczesności, Warszawa 2006.
 • Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004.
 • Baniak J., Znaczenie dialogu w małżeństwie, „Małżeństwo i Rodzina” 1(2004).
 • Bedyńska S., Cypryańska M. (red.), Statystyczny drogowskaz 1. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego, Warszawa 2013.
 • Błażek M., Rozwód jako sytuacja kryzysowa w rodzinie, [w:] I. Janicka, H. Liberska (red.), Psychologia rodziny, Warszawa 2014.
 • Braun-Gałkowska M., Nie wszystkie kwiaty zakwitają razem. Kilka myśli o starości, Lublin 2015.
 • Braun-Gałkowska M., Psychologia domowa, Lublin 2008.
 • Braun-Gałkowska M., Psychologiczna analiza systemów rodzinnych osób zadowolonych i niezadowolonych z małżeństwa, Lublin 1992.
 • Chmielewska M., Jakość związku małżeńskiego a uzależnienie interpersonalne, „Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio” 1(2012).
 • Dakowicz A., Marital success from the perspective of Kozielecki’s transgression model, „Studies in Logic, Grammar and Rhetoric. Cognitive Systems” 40(2015).
 • Dakowicz A., Potrzeby indywidualne małżonków zadowolonych i niezadowolonych ze swojego związku, „Edukacja. Studia, badania, innowacje” 3(2011).
 • Dakowicz A., Powodzenie małżeństwa. Uwarunkowania psychologiczne w perspektywie transgresyjnego modelu Józefa Kozieleckiego, Białystok 2014.
 • Dakowicz A., Psychologiczna analiza małżonków o wysokim i niskim poziomie transgresji, [w:] T. Rostowska, A. Lewandowska-Walter (red.), Małżeństwo i rodzicielstwo a zdrowie, Toruń 2012, s. 79-101.
 • Dyczewski L., Małżeństwo i rodzina upragnionymi wartościami młodego pokolenia, [w:] L. Dyczewski (red.), Małżeństwo i rodzina w nowoczesnym społeczeństwie, Lublin 2007.
 • Dyczewski L., Wyobrażenia młodzieży o małżeństwie i rodzinie. Pomiędzy tradycją a nowoczesnością, Lublin 2009.
 • Jabłoński D., Ostasz L., Zarys wiedzy o rodzinie, małżeństwie, kohabitacji i konkubinacie. Perspektywa antropologii kulturowej i ogólnej, Olsztyn 2001.
 • Jarymowicz M., Psychologia tożsamości, [w:] J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 3, Gdańsk 2000.
 • Jeziorański M., Opozda D., Rynio A. (red.), Rodzina przestrzenią rozwoju osoby. Perspektywa pedagogiczna, Lublin 2012.
 • Kozielecki J., Psychotransgresjonizm. Nowy kierunek psychologii, Warszawa 2007.
 • Matczak A., Jaworowska A., Ciechanowicz A., Stańczak J., Bateria testów APIS-Z. Podręcznik, Warszawa 2006.
 • Mika S., Psychologia społeczna, Warszawa 1987.
 • Piasecka M., Wiedza o sobie i wiedza o partnerze a ocena jakości małżeństwa, [w:] I. Janicka, T. Rostowska (red.), Psychologia w służbie rodziny, Łódź 2003.
 • Popielski K., Noetyczny wymiar osobowości. Psychologiczna analiza poczucia sensu życia, Lublin 1994.
 • Reddin B., Testy dla menedżerów stawiających na efektywność, Warszawa 1993.
 • Rostowski J., Rostowska T., Małżeństwo i miłość. Kontekst psychologiczny i neuropsychologiczny, Warszawa 2014.
 • Różycka J., Skrzypińska K., Perspektywa noetyczna w psychologicznym funkcjonowaniu człowieka, „Roczniki Psychologiczne” t. XIV, nr 2(2011).
 • S. Ślaski, Motywacyjno-osobowościowe wyznaczniki zachowań transgresyjnych i ochronnych, Warszawa 2012.
 • Studenski R., Skłonność do ryzyka a zachowania transgresyjne, [w:] M. Goszczyńska, R. Studenski (red.), Psychologia zachowań ryzykownych. Koncepcje, badania, praktyka, Warszawa 2006.
 • Szczukiewicz P., O pomaganiu i psychoterapeutach. Kształtowanie się postaw wobec profesjonalnej pomocy psychologicznej, Lublin 2005.
 • Tański M., Kontrowersje wokół koncepcji transgresyjnej Józefa Kozieleckiego, „Studia Humanistyczne” 3(2005).
 • Weber S., Wrażliwy wojownik, Warszawa 2007.
 • Wojciszke B., Psychologia społeczna, Warszawa 2011.
 • Wortman J., Wood D., Furr R. M., Fanciullo J., Harms P. D., The relations between actual similarity and experienced similarity, „Journal of Research in Personality” 49(2014).
 • Żemojtel-Piotrowska M., Piotrowski J., Baran T., Roszczeniowość a satysfakcja ze związku intymnego, „Studia Psychologiczne” 52(2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/3839
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_3839
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.