PL EN


2015 | 14 | 2 |
Article title

Matka Boża Dziewica w poezji Młodej Polski

Authors
Content
Title variants
PL
The Blessed Virgin Mary in Young Poland poetry
Languages of publication
Abstracts
EN
The article analyses the motifs of the Virginity and the Annunciation of the Virgin Mary in Young Poland poetry. They appear in the writings of many poets, i.e. Maria Konopnicka, Leopold Staff, Jan Kasprowicz, Bronisława Ostrowska, Kazimiera Zawistowska, Józef Ruffer and others. The interest in the Motherhood of God in this period stemmed mostly from a general increase in religiousness but it also had its national and patriotic roots. The expansiveness of the motifs of Virginity and the Annunciation of St. Mary after 1900 was also connected with the 50th anniversary commemoration of the announcement of the doctrine of the Immaculate Conception. The changes in the world-view in the era initialized by vitalism, the fascination with spirituality, broad-sense purity, folk nature and the Franciscan philosophical trend were also significant for the poetic presentation of St. Mary.
Publisher

Year
Volume
14
Issue
2
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
author
References
 • Filipkowska H., Poezja religijna Młodej Polski, [w:] S. Sawicki, P. Nowaczyński (red.), Polska liryka religijna, Lublin 1983.
 • Grossek-Korycka M., Litania dziękczynna, przedr. [w:] Matka Boska w poezji polskiej. Antologia, t. 2, Lublin 1959.
 • Gutowski W., Mit – Eros – Sacrum. Sytuacje młodopolskie, Bydgoszcz 1999.
 • Gutowski W., Wyobraźnia religijna czy religia wyobraźni? Dylemat (nie tylko) młodopolski, [w:] E. Paczoska, J. Sztachelska (red.), Literatura Młodej Polski. Między XIX a XX wiekiem, Białystok 1998.
 • Januszewicz M., Malowany dramat. O związkach literatury z malarstwem w „Weselu” Stanisława Wyspiańskiego, Zielona Góra 1994.
 • Jasińska M., Matka Boska w poezji poromantycznej (do r. 1918), [w:] Matka Boska w poezji polskiej: szkice o dziejach motywu, t. 1, oprac. M. Jasińska, Z. Jastrzębski i in., Lublin 1959.
 • Konopnicka M., Botticelli. Magnificat, [w:] M. Konopnicka, Poezje, wyd. zupełne, krytyczne, t. 4, oprac. J. Czubek, Warszawa 1915.
 • Kuryłowicz B., Semantyka nazw kwiatów w poezji Młodej Polski, Białystok 2012.
 • Lewandowski T., Młodopolskie spotkania z modernizmem katolickim, [w:] S. Fita (red.), Problematyka religijna w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski. Świadectwa poszukiwań, Lublin 1993.
 • Ławski J., Marie romantyków. Metafizyczne wizje kobiecości: Mickiewicz – Malczewski – Krasiński, Białystok 2003.
 • Niebios i ziemi królowa. Najświętsza Maryja Panna w poezji polskiej, zebrał i wstępem opatrzył E. Wolski, Włocławek 1914.
 • Nosek A., „Matko! Jak wiele masz twarzy?”. Młodopolskie wiersze o kobiecie w roli matki i doświadczeniu macierzyństwa, Białystok 2014.
 • Nosek A., Matka Boża w kontekście młodopolskiej ludowości i witalizmu. „Panagia” Kazimiery Zawistowskiej, [w:] D. Kulesza, M. Lul, M. Sawicka (red.), Bóg artystów XX wieku, Białystok 2003.
 • Olech B., Harmonia, liryzm, trwoga. Studia o twórczości Bronisławy Ostrowskiej, Białystok 2012.
 • Ostrowska B., Przedwiośnie, [w:] B. Ostrowska, Poezje wybrane, oprac. A. Wydrycka, Kraków 1999.
 • Ostrowska B., Rozmyślania, [w:] B. Ostrowska, Utwory prozą, Warszawa 1982.
 • Podraza-Kwiatkowska M,. Pustka – otchłań – pełnia. (Ze studiów nad młodopolską symboliką inercji i odrodzenia), [w:] M. Podraza-Kwiatkowska (red.), Młodopolski świat wyobraźni. Studia i eseje, Kraków 1977.
 • Podraza-Kwiatkowska M., Homo militans i homo faber. O nurcie heroicznym w literaturze Młodej Polski, [w:] M. Podraza-Kwiatkowska, Somnambulicy – dekadenci – herosi. Studia i eseje o literaturze Młodej Polski, Kraków 1985.
 • Podraza-Kwiatkowska M., Kompleks Parsifala. O młodopolskim ideale czystości, [w:] M. Podraza-Kwiatkowska, Wolność i transcendencja, Kraków 2001.
 • Ruffer J., Maryja Panna, [w:] J. Ruffer, Wybór poezji, wybór i oprac. M. Wyka, Kraków 1985.
 • Staff L., Zwiastowanie, [w:] L. Staff, Poezje zebrane, t. 1, Warszawa 1967.
 • Stala M., Pejzaż człowieka. Młodopolskie myśli i wyobrażenia o duszy, duchu i ciele, Kraków 1994.
 • Trześniowski D., Biblijne twarze i maski. Młodopolski portret kobiety, [w:] E. Łoch (red.), Modernizm i feminizm. Postacie kobiece w literaturze polskiej i obcej, Lublin 2001.
 • Węgrzyniakowa A., Matka w poezji kobiet, [w:] G. Szewczyk (red.), Postać matki w niemieckiej i polskiej literaturze XIX i XX wieku, Katowice 1995.
 • Wydrycka A., „...Rymów gałązeczki skrzydlate…”. W świecie poetyckim Bronisławy Ostrowskiej, Białystok 1998.
 • Wydrycka A., Między bios a zoé. Poetycka antropologia w liryce Młodej Polski. Interpretacje, Białystok 2012.
 • Wyspiański S., Akropolis, fragm. przedr. [w:] Matka Boska w poezji polskiej. Antologia, t. 2, Lublin 1959.
 • Zahorska A., Zwiastowanie, [w:] A. Zahorska, Dniom zmartwychwstania, Wilno 1921.
 • Zawistowska K., Przenajświętsza, [w:] K. Zawistowska, Utwory zebrane, Kraków 1982.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/3848
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_3848
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.