PL EN


2015 | 14 | 2 |
Article title

La clonazione umana nella letteratura bioetica italiana. Il fatto biologico. Lo scopo riproduttivo e terapeutico

Authors
Content
Title variants
IT
Klonowanie człowieka we włoskiej literaturze bioetycznej. Fakt biologiczny. Cel reprodukcyjny i terapeutyczny
IT
Human cloning in Italian bioethics literature. Reproductive and therapeutic aims
Languages of publication
Abstracts
PL
Sukcesy odniesione na polu klonowania zwierząt skłoniły naukowców do podjęcia prób klonowania człowieka. Doniesienia o wynikach przeprowadzonych eksperymentów wywołały reakcję w wielu krajach, czego wyraz znajdujemy w literaturze. We Włoszech zagadnienie klonowania człowieka spotkało się z żywą dyskusją. Opisywano i komentowano prowadzone eksperymenty. Przedstawiano zjawisko klonowania jako fakt zachodzący w świecie roślin i zwierząt oraz możliwości zastosowani go u ssaków. Wśród dyskutantów można by wyróżnić dwie grupy: pierwszą stanowią zwolennicy klonowania a drugą jej oponenci. I jedni i drudzy przedstawiają swoje argumenty. W grupie zwolenników można wyodrębnić tych, którzy nie akceptują możliwości zastosowania klonowania do celów reprodukcyjnych a jedynie dopuszczają klonowanie terapeutyczne do celów leczniczych. W dyskusji ma swój głos również Kościół katolicki, który stoi na straży ludzkiej godności.
Publisher

Year
Volume
14
Issue
2
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • Bartel H., Embriologia, Warszawa 2007.
 • Canavessi A.M.O. , Franco M.M., Rumpf R., Animal transgenesis: state of the art and applications, “Journal of Applied Genetics” 48 (2007) 1.
 • Carbone G.M., Le cellule staminali, Che cosa sono? A cosa Servono? E lecito usarle?, Bologna 2005.
 • Carbone G.M., Le questioni etiche relative alle staminali, [in:] A. Mazzoni, Staminali – possibilità terapeutiche, raporti tra scienza ed etica, Bologna 2007.
 • Ciccone L., Bioetica. Storia, principi, questioni, Milano 2003.
 • Colombo R., La clonazione umana, [in:] Pontificia Academia pro Vita, Il divieto della clonazione nel dibattito internazionale. (Aspetti Scientifici, Etici e Giuridici), Città del Vaticano 2003.
 • D’Agostino F., Palazzani L., Bioetica. Nozioni fondamentali, Brescia 2007.
 • Dinnyes A., Szmolenszky A., Animal cloning by nuclear transfer: stateof- the-art and future perspectives, “Acta Biochimica Polonica” 52 (2005).
 • Doerflinger R.M., Stem cell experiments: renewing the attack on human embryos, http://www.nrlc.org/news.
 • Falzoi P. L., La clonazione umana tra scienza, terapia ed etica, [in:] AA.VV., Biotecnologia ed etica: cellule staminali e clonazione umani, (a cura di A. Garcia Gomez), Roma 2008.
 • Fulka J. jr., Fulka H., John J. S., Galli C., Lazzari G., Lagutina I., Fulka J., Loi P., Hybrid human embryos – warranting opportunities to augment embryonic stem cell research, “Trends in Biotechnology” 26 (2008).
 • Giuli A., Inizio della vita umana individuale. Basi biologiche e implicazioni bioetiche, Roma 2005.
 • Holden C., Versatile cells against intractable diseases, “Science” 297 (2002) 5581.
 • Hurlbut W.B., George R.P., Grompe M., Seeking Consensus: A clarification and defense of altered nuclear transfer, “Hastings Center Report” 36 (2006).
 • Hwang W. S., (e collaboratori), Patient-specific embryonic stem cells derived from human SCNT blastocysts, “Science” 308 (2005) 5729.
 • Hwang W. S., Ryu Y. J., Park J. H., Park E. S., Lee E. G., Koo J.M., Jeon H. Y., Lee B.C., Kang S.K., Kim S.J., Ahm C., Hwang J.H., Pak K.Y., Cibelli J.B., Moon S.Y., Evidence of a pluripotent human embryonic stem cell line derived from a cloned blastocyst, “Science” 303 (2004) 5664.
 • Iacobelli P.A., Bioetica della nascita e della morte. Storia (incompiuta) dell’esistere umano, Roma 2008.
 • Jonas H., Tecnica ed etica. Prassi del principio di responsabilità, Torino 1997.
 • Karasiewicz J., Modliński J. A., Komórki macierzyste ssaków: potencjalne źródło zróżnicowanych komórek do transplantacji, “Postępy Biologii Komórki” 28 (2001) 3.
 • Kass L., New beginning in life, [in:] M.P. Hamilton, The new genetics and the future of the man, Grand Rapids 1972.
 • Kass L.R., Mądrość oburzenia. Dlaczego powinniśmy zakazać klonowania człowiek, [in:] AA.VV., Klonowanie człowieka. Fantazje – zagrożenia – nadzieje, Lublin 1999.
 • Kooy D. van der, Weiss S., Why stem cells?, “Science” 287 (2000) 5457.
 • Koss G., Klonowanie człowieka. Wybrane zagadnienia etyczno-moralne, “Sosnowieckie Studia Teologiczne” 7 (2007) 7.
 • Koss G., Klonowanie człowieka. Wybrane zagadnienia etyczno-moralne, “Sosnowieckie Studia Teologiczne” 7 (2007) 7.
 • Koss G., Sposoby otrzymywania ludzkich komórek macierzystych. Aspekt moralny, “Sosnowieckie Studia Teologiczne” 7 (2005) 7, p. 182-185.
 • Mazzoni A., Staminali – possibilità terapeutiche, rapporti tra scienza ed etica, Bologna 2007.
 • Mckay R., Stem cells – hype and hope, “Nature”, 406 (2000) 6794.
 • Mepham B., Bioetyka, Warszawa 2008.
 • Modliński J. A., Karasiewicz J., Klonowanie ssaków mity i rzeczywistość, in: AA.VV., Klonowanie człowieka. Fantazje – zagrożenia – nadzieje, Lublin 1999.
 • Nicholas J. S., Hall B. V., Experiments on Developing Rats, “Journal of Experimental Zoology” 90 (1942).
 • Odorico J. S., Kaufman D. S., Thomson J. A., Multilineage differentiation from human embryonic cell lines, “Stem Cells” 19 (2001) 3.
 • Pontificia Academia pro Vita, Dichiarazione sulla produzione e sull’uso scientifico e terapeutico delle cellule staminali embrionali umane, Città del Vaticano 2000.
 • President’s Council of Bioethics, White Paper: Alternative Sources of Pluripotent Stem Cells, Washington, DC, May 2005, http://www.bioethics. gov/reports/white_paper/index.html (10.11.2014).
 • Russo G., Clonazione. Aspetti genetici, in: AA.VV., Enciclopedia di bioetica e sessuologia (a cura di G. Russo), Torino 2004.
 • Serra A., Identità e dignità dell’embrione umano: un chi o una cosa?, [in:] A. Mazzoni, Staminali – possibilità terapeutiche, rapporti tra scienza ed etica, Bologna 2007.
 • Solter D., Gearhart J., Putting stem cells to work, “Science” 283 (1999) 5407.
 • Tarkowski A.K., Experiments on the Development of Isolated Blastomeres of Mouse Eggs, “Nature” 184 (1959).
 • Thomson J. A., Itskovitz-Eldor J., Shapiro S.S., Waknitz M. A., Swiergiel J. J., Marshall V. S., Jones J. M., Embryonic stem cell lines derived from human blastocysts, “Science” 282 (1998) 5391.
 • Vezzoni P., Si può clonare un essere umano?, Roma – Bari 2003.
 • Vogel G., Picking up the pieces after Hwang, “Science” 312 (2006) 5773.
 • Wegnez M., Clonazioni. L’individuo, le cellule e i geni, Bari 2009.
 • Weissman I. L., Stem cell – scientific, medical, and political issues, “The New England Journal of Medicine” 346 (2002) 20.
 • Winston R., The promise of cloning for human medicine, “British Medical Journal” 314 (1997) 7085.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/3864
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_3864
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.