PL EN


2015 | 27 | 105-115
Article title

Sztuka jako symboliczna interpretacja świata w filozofii Cassirera

Content
Title variants
EN
Art as a symbolic interpretation of the world in the philosophy of Ernst Cassirer
Languages of publication
Abstracts
EN
In the philosophy of Ernst Cassirer art is one of the symbolic forms of understanding of reality. Each of them – myth, religion, language, art, history, science – is not only a part of human culture but also a kind of interpretation of the world. It means that there are different worlds – seen and unedrstood by each of the symbolic forms. The main difference between art and science (for example) is that the former relates with intuition, the other with logical concepts and a process of abstraction. Cassirer wrote that science uses conceptualization, but art is founded upon a scheme of perceptualization. The author of the text tries to show which meaning is hidden under these views.
Year
Volume
27
Pages
105-115
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • B. Andrzejewski, Problem noumenu w kantyzmie i neokantyzmie, [w:] R. Kozłowski (red.), W kręgu inspiracji kantowskich, Warszawa–Poznań 1983.
 • H. Buczyńska, Cassirer, Warszawa 1963.
 • E. Cassirer, Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, przeł. A. Staniewska, Warszawa 1971.
 • E. Cassirer, Filozofia Oświecenia, przeł. T. Zatorski, Warszawa 2010.
 • E. Cassirer, Goethe a filozofia kantowska, [w:] tenże, Rousseau, Kant, Goethe, przeł. E. Paczkowska-Łagowska, Gdańsk 2008.
 • E. Cassirer, Language and Art I, [w:] tenże, Symbol, Myth, and Culture. Essays and Lectures of Ernst Cassirer 1935–1945 (dalej jako SMC), edited by Donald Philipp Verene, New Haven and London 1979.
 • E. Cassirer, Language and Art II, [w:] SMC.
 • E. Cassirer, Logika nauk o kulturze. Pięć studiów, przeł. P. Parszutowicz, Kęty 2011.
 • E. Cassirer, The Educational Value of Art, [w:] SMC.
 • B. Croce, Zarys estetyki, przekład zbiorowy, Warszawa 1962.
 • J. Dewey, Experience and Nature, Chicago 1925.
 • E. H. Gombrich, Iluzja i sztuka, przeł. D. Folga-Januszewska; [w:] tenże, Pisma o sztuce i kulturze, wybór i opracowanie R. Woodfield, Kraków 2011.
 • S. K. Langer, Nowy sens filozofii. Rozważania o symbolach myśli, obrzędu i sztuki, przeł. A. H. Bogucka, Warszawa 1976.
 • P. Parszutowicz, Fenomenologia form symbolicznych. Podstawowe pojęcia i inspiracje „późnej” filozofii Ernsta Cassirera, Warszawa 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/3918
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_3918
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.