PL EN


2015 | 27 | 139-157
Article title

Sens dziejów i kenoza w myśli Augusta Cieszkowskiego i Włodzimierza Sołowjowa

Authors
Content
Title variants
EN
The sense of history and kenosis in August Cieszkowski’s and Vladimir Solovyov’s thought
Languages of publication
Abstracts
EN
August Cieszkowski was one of the brilliant Polish thinkers of the nineteenth century, who combined Hegel’s philosophy with Christian mysticism. The main subject of this text is a presentation of the role of kenosis in a historical perspective and the category of future, which means the union of humanity, end of time and creating The Common’s Church. Additionally, I am going to show the relation between Cieszkowski’s and Vladimir Solovyov’s philosophy (especially the theory of Godmanhood). Both views are similar and search, in their criticism of Hegel’s system, for a way to messianistical redemption. The purpose of the comparison is to indicate the similarities in the philosophy of August Cieszkowski and Vladimir Solovyov, relating to the problem of a sense of history and kenosis.
Year
Volume
27
Pages
139-157
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • August Cieszkowski. W setną rocznicę śmierci, Barbara Markiewicz, Stanisław Pieróg (red.) Warszawa 1997.
 • Augustyn św., 2002, Państwo Boże, przeł. W. Kubicki, Kęty 2002.
 • Bartula P., „Jako w niebie tak i na ziemi”: August Cieszkowski redivivus, Kraków 2006.
 • Cieszkowski A., Ojcze nasz, T. 1–3, Poznań 1922–1923.
 • Cieszkowski A., Prolegomena do historiozofii, Poznań 2007.
 • Dobieszewski J., Włodzimierz Sołowjow. Studium osobowości filozoficznej, Warszawa 2002.
 • Granat W., Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie, T. 1, Lublin 1972.
 • Hellwig J., Cieszkowski, Warszawa 1979.
 • Hryniewicz W., Pascha Chrystusa w dziejach człowieka i wszechświata. Zarys chrześcijańskiej teologii paschalnej, T. 3., Lublin 1991.
 • Jakubowski M.N., Czyn, Przyszłość, Naród. Poglądy filozoficzne Augusta Cieszkowskiego, Warszawa – Poznań 1989.
 • Jakubowski M.N., Historiozofia jako filozofia praktyczna. Hegel a polska filozofia czynu, Bydgoszcz 1991.
 • Jakubowski M.N., Narodowe i Uniwersalne. Cztery studia o polskiej filozofii politycznej doby romantyzmu, Toruń 2002.
 • Keller J., Czyn jako wyraz postawy moralnej A. Cieszkowskiego, Lublin 1948.
 • Kiejzik L., Włodzimierz Sołowjow, Zielona Góra 1997.
 • Kita M., Klucz do żywych przekonań. Chrystologia filozoficzna Włodzimierza Sołowjowa, Kraków 2005.
 • Klepacz M., Idea Boga w historiozofii A. Cieszkowskiego, Kielce 1933.
 • Kołakowski L., Główne nurty marksizmu. Powstanie – Rozwój – Rozkład, Londyn 1988.
 • Kowalczyk S., Koncepcja absolutu w pismach Hegla, Lublin 1991.
 • Kuczyński J., 1976, Homo Creator. Wstęp do dialektyki człowieka, Warszawa 1976.
 • Łosski W., 1989, Teologia mistyczna kościoła wschodniego, przeł. M. Sczaniecka, Warszawa 1989.
 • Maloney G.A., Chrystus kosmiczny od Pawła do Teilharda, przeł. T. Mieszkowski, Warszawa 1986.
 • Przebinda G., Między Moskwą a Rzymem. Myśl religijna w Rosji XIX i XX wieku, Kraków 2003.
 • Przebinda G., Włodzimierz Sołowjow wobec historii, Kraków 1992.
 • Sajdek W., Postęp bez rozboju: podstawy teorii dynamizmu społecznego w filozofii Augusta Cieszkowskiego, Lublin 2008.
 • Schnädelbach H., Hegel. Wprowadzenie, przeł. A.J. Noras, Warszawa 2006.
 • Scholem G., O mistycznej postaci bóstwa. Z badań nad podstawowymi pojęciami kabały, tłum. A.K. Haas, Warszawa 2010.
 • Serwatowski W., Kulski G., Królestwo Boże w romantycznych interpretacjach: August Cieszkowski, Poznań 1995.
 • Sojka M., Neomesjanizm a recepcja Cieszkowskiego, Wrocław 1986.
 • Sikora P., Logos niepojęty. Analiza filozoficzna, Kraków 2010.
 • Stachurski L., Heglizm polski: elementy strukturalne, Warszawa 1998.
 • Sołowjow W., Wykłady o Bogoczłowieczeństwie, przeł. J. Dobieszewski, Warszawa 2011.
 • Sołowjow W., Zaślubiny Wschodu z Zachodem, przeł. F. Memches, Warszawa 2007.
 • Swieżawski S., Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Warszawa–Wrocław 2000.
 • Walicki A., Filozofia polskiego romantyzmu, Kraków 2009.
 • Wawrzynowicz A., Filozoficzne przesłanki holizmu historiozoficznego w myśli Augusta Cieszkowskiego. Poznań 2010.
 • Woszczyk A., Problem hen i aoristos dyas w Enneadach Plotyna, Katowice 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/3920
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_3920
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.