PL EN


2015 | 15 | 227-238
Article title

Sposoby identyfikacji osób w księgach metrykalnych Parafii Rzymsko-Katolickiej w Sokółce w okresie zaboru rosyjskiego (lata 1865–1918)

Content
Title variants
PL
Personal names in the birth certificates of the Roman- Catholic church in Sokolka under Russian rule (1865–1919)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the article is to show changes in the surnames of Catholic parishioners of Sokółka, when the tsarist authorities introduced the obligation to keep the Catholic birth certificates in Russian language. The notations in the original birth certificates show that the Russian language had the greatest influence on a number of changes in the personal names. Cultural and language differences between Polish and Russian brought different types of changes: – Polish first names, which had an Orthodox equivalents, were writing down in this way, for example: Iwan instead of Jan; – It was used to replace consonant h on g, e.g. Головня (Hołownia); – The vowel group om, em was introduced in place of the Polish nasal vowels ą, ę, e .g. Домбровскiй, Голембевскiй (Dąbrowski, Gołębiewski); – Russian endings -skij, -skaja were introduced, e.g. Яроцкiй, Антошевкая; – Russian anthroponimic three-word names were used: surname, first name and patronymic, e. g. Амброжевичъ Михаилъ Матвьевъ, Антошевская Софья Михайловна. After Poland regained its independence, as result of repolonization many surnames, which contained borderland h and Polish nasal vowels, had changed.
Publisher

Year
Volume
15
Pages
227-238
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • Abramowicz Z., 2010, Antroponimia Żydów białostockich, Białystok.
 • Abramowicz Z., Citko L., Dacewicz L., 1997, 1998, Słownik historycznych nazw osobowych Białostocczyzny (XV–XVII w.), t. I–II, Białystok.
 • Bogdanowicz E., 2000, Antroponimia południowej Białostocczyzny w XVIII wieku, Białystok (Wydział Filologiczny UwB, wydruk komputerowy).
 • Citko L., 2001, Antroponimia północnego Podlasia w XVI wieku, Białystok.
 • Czyżewski F., 2013, Antroponimia pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego w świetle inskrypcji nagrobnych, cz. 1 Słownik nazwisk, Lublin.
 • Dacewicz L., 2001, Antroponimia Białegostoku w XVII–XVIII wieku, Białystok.
 • Dacewicz L., 2012, Antroponimia Tatarów litewsko-polskich w przekroju historycznym, Białystok.
 • Dacewicz L., 2014, Historia nazwisk na kresach północno-wschodnich Rzeczpospolitej (XVI–XVIII wiek), Białystok.
 • Kaleta Z., 1998, Nazwisko w kulturze polskiej, Warszawa.
 • Ks. Kumor B., 1980, Ustrój i organizacja kościoła polskiego w okresie niewoli narodowej 1772–1918, Kraków.
 • Ks. Kumor B., 1991, Historia kościoła, cz. 7, Lublin.
 • Łabowicz L., Podlaskie nazwiska, „Nad Buhom i Narwoju”, 2010, nr 6 (112), s. 31–34.
 • Postołowicz L., 2009, Sokółka i okolice, przyczynki do dziejów miasta i powiatu, Sokółka.
 • Sajewicz M., 2013, Nazwiska patronimiczne z formantem -uk na Białostocczyźnie na tle ogólnopolskim, Lublin.
 • Tichoniuk B., 1988, Antroponimia Białostocczyzny w XVI wieku, Opole.
 • Unbegaun B. O., 1972, 1989, Russian Surnames, London; Russkije familii, Moskva.
 • Wisner H., 1999, Litwa. Dzieje państwa i narodu, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/3926
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_3926
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.