PL EN


2015 | 15 | 383-394
Article title

Z obserwacji nad przekładem środowiskowym w kontekście komunikacji językowej

Authors
Content
Title variants
PL
A few reflections on community interpreting in the context of linguistic communication
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This paper constitutes an attempt to present problems encountered by the translator when he performs community interpreting .The omnipresence of expressions from youth jargon may disturb the process of effective communication which is the main aim of every translation process.
Publisher

Year
Volume
15
Pages
383-394
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • Baney J., 2009, Komunikacja interpersonalna, Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
 • Baniecka E., 2008, Gwara młodzieżowa jako odmiana współczesnej polszczyzny – próba charakterystyki, Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, t. V, Gdańsk, s. 157–169.
 • Grabias S., 1994, Język w zachowaniach społecznych, Lublin.
 • Grabias S., 2001, Środowiskowe i zawodowe odmiany języka – socjolekty, [w:]Współczesny język polski, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin, s. 235–253.
 • Hejwowski K., 2006, Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Warszawa.
 • Kalita M., 2011, Funkcjonowanie młodzieżowego żargonu we współczesnej ruszczyźnie, „Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego”, Nr 1 (1), s. 35–40.
 • Kiełbawska A., 2012, Funkcje komunikacji niewerbalnej w interakcji mówcy i tłumacza, Kraków.
 • Kościałkowska-Okońska E., 2008, Kryteria jakości w ewaluacji przekładu ustnego, [w:] Rocznik przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu, pod red. E. Kościałkowskiej-Okońskiej, L. Zielińskiego, Toruń, s. 105–116.
 • Mała encyklopedia przekładoznawstwa, 2000, pod red. U. Dąmbskiej-Prokop, Częstochowa.
 • Nawacka J., 2012,Metafory w rosyjskim żargonie młodzieżowym, [w:] Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji IV, Metafory i amalgamaty pojęciowe, pod red. M. Cichmińsiej, I. Matusiak-Kempy; Olsztyn, s. 169–176.
 • Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, 2004, Tom 1–8, Warszawa.
 • Pisarkowa K., 1978, Zdanie mówione a rola kontekstu, [w:] Studia nad składnią polszczyzny mówionej. Księga referatów konferencji poświęconej składni i metodologii badań języka mówionego (Lublin 6–9 X 1975), pod red. T. Skubalanki, Wrocław.
 • Tryuk M., 2006, Przekład ustny środowiskowy, Warszawa.
 • Tryuk M., 2012, „Ty nic nie mów, ja będę tłumaczył” O etyce w tłumaczeniu ustnym, Warszawa.
 • Елистратов В.С., 1994, Словарь московского арго (материалы 1980–1994 гг.), Москва.
 • Елистратов В.С., 2000, Словарь русского арго (материалы 1980–1990-х гг.), Москва.
 • Ермакова О.П., Земская Е.А., Розина Р.И., 1999, Слова, с которыми мы все встречались. Толковый словарь русского общего жаргона, Москва.
 • Мокиенко В.М., Никитина Т.Г., 2000, Большой словарь русского жаргона, Санкт-Петербург.
 • Никитина Т.Г., 1998, Так говорит молодëжь. Словарь молодëжного сленга, Санкт-Петербург.
 • Никитина Т.Г., 2003, Молодëжный сленг. Толковый словарь, Москва.
 • В.В. Химик, 2000, Поэтика низкого, или просторечие как культурный феномен, Санкт-Петербург.
 • Юганов И.,Юганова Ф., 1997, Словарь русского сленга (сленговые слова и выражения 60–90-х годов), Москва.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/3957
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_3957
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.