PL EN


2015 | 15 | 559-574
Article title

Aspekty formalnoprawne współpracy międzynarodowej Polski z państwami słowiańskim w dziedzinie kultury

Content
Title variants
PL
Formal and legal aspects of Polish international cooperation with Slavic countries in the field of culture
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Range of cooperation between the countries in the field of culture define bilateral international agreements. They contain a legal framework for cooperation objective. The article presents selected provisions relating to the institutional dimension of inter-state cooperation in the field of culture, in practical terms mainly in the field of cultural diplomacy, realized by modern diplomacy in its cultural function. One of the important instruments for the presentation of the intellectual, cultural and historical issue are Polish Institutes. An important aspect is also the co-operation at the level of NGOs (the practical aspect has not been presented in the pages of this article), or at the level of cities, districts and voivodeships.
Publisher

Year
Volume
15
Pages
559-574
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • 2015 Rok Kultury Rosyjskiej w Krakowie, Daty poszczególnych Spotkań z Kulturą Rosyjską, [online], http://rokkulturyrosyjskiejwkrakowie.pl/spotkania/, [03.05.2015].
 • Ambasada Republiki Białoruś w Rzeczpospolitej Polskiej, Centrum Kulturalne Białorusi, Historia, cele i kierunki działalności, [online], http://poland.mfa.gov. by/pl/bilateral relations/cultural/centrum/cele/ [30.09.2014].
 • Ambasada Ukrainy w Rzeczpospolitej Polskiej,Współpraca kulturowo-humanitarna pomiędzy Ukrainą a Polską, [online], http://poland.mfa.gov.ua/pl/ukraine-pl /culture, [30.09.2014].
 • Deklaracja o polsko-radzieckiej współpracy w dziedzinie ideologii, nauki i kultury podpisana w Moskwie dnia 21 kwietnia 1987 roku (dokument nie został opublikowany).
 • Goworko-Składanek B., 2010, Współpraca międzynarodowa Polski z państwami wschodnimi na polu nauki i oświaty [w:] pod red. J. Bieleckiego i A. Jacewicz, Edukacja z perspektywy przemian kulturowych i społecznych. Wczoraj – dziś – jutro, Białystok, s. 345.
 • Góralczyk W., Sawicki S., 2006, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa, s. 24.
 • Instytut Polski w Moskwie // Польский культурный центр в Москве, [online], https://www.facebook.com/kulturapolshi, [03.10.2014].
 • Instytut Polski w Sankt Petersburgu, O nas, [online], http://www.polinst.ru/pl/page/show/4/o-nas.html, [03.10.2014].
 • Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Rok 2015 Rokiem Kultury Rosyjskiej w Krakowie – niezależna inicjatywa krakowskiej firmy edukacyjnej, [online], http://www.ifw.filg.uj.edu.pl/instytut/ciekaweinformacje/-/journal content/56 INSTANCE Ymd6/1717115/72686910, [03.05.2015].
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Rosja 2015 – Promesa, [online], http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra /rosja-2015-ndash-promesa.php?searchresult=1&sstring=rok+rosji+2015, [03.05.2015].
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych (a), Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej, [online], https://www.msz.gov.pl/pl/p/msz pl/ministerstwo/ministerstwo organizacja/komorki/departament dyplomacji publicznej i kulturalnej ;jsessionid=D8E2F655F22E80005AE6B612BEE43189.cms2, [03.10.2014].
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych (b), Inicjatywa Środkowoeuropejska, [online], http://www.msz.gov.pl/pl/polityka zagraniczna/organizacje miedzynarodowe/inne org miedzynarodowe/inicjatywa srodkowoeuropejska/, [03.10.2014].
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych (c), Wspólna Deklaracja Ministrów Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej „Program 2020 w relacjach polsko-rosyjskich”, [online], http://www.msz.gov.pl/resource/170dc6c7-2895-4c3e-b22b-21191d64c869:JCR, [03.05.2015].
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych (d), Rok Polski w Rosji może pomóc w walce z propagandą w Rosji, depesza PAP 07.05.2014 r., [online], [03.05.2015].
 • Porozumienie o współpracy między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Białorusi na lata 2005–2006, podpisane we Wrocławiu dnia 9 grudnia 2004 r., M. P. 2005 nr 28 poz. 389.
 • Porozumienie zawarte między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Ministrów Bośni i Hercegowiny o sukcesji prawnej Bośni i Hercegowiny w stosunku do umów zawartych między Rzecząpospolitą Polską a Socjalistyczną Federacyjną Republiką Jugosławii, zawarte w Sarajewie dnia 22 grudnia 2006 r., M. P. 2008 nr 52 poz. 462, Załącznik nr 1, pkt. 3.
 • Potoroczym P. (red.), Raport od wymiany kulturalnej do nowej inteligentnej siły. Promocja Polski przez kulturę, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, s. 4, [online], http://www.kongreskultury.pl/library/File/RaportPromocja/promocja[1].kult raport w.pelna.pdf, [01.10.2014].
 • Program współpracy w dziedzinie edukacji i kultury między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Federalnym Federalnej Republiki Jugosławii na lata 2002, 2003, 2004 i 2005, sporządzony w Warszawie dnia 28 stycznia 2003 r., Dz. U. 2003 nr 131 poz. 1214.
 • Program współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowenii w dziedzinie kultury, nauki i oświaty na lata 2003–2006, podpisany w Warszawie dnia 9 kwietnia 2003 r., Dz. U 2003 nr 196 poz. 1920.
 • ProgramWspółpracy między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Czeskiej na lata 2004–2006, podpisany w Pradze dnia 7 grudnia 2004 r., M. P. 2005 nr 28 poz. 391.
 • Program współpracy kulturalnej między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Chorwacji na lata 2005–2007, podpisany w Zagrzebiu dnia 31 października 2005 r., M. P. 2006 nr 10 poz. 134.
 • Program Współpracy między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Słowackiej na lata 2005–2007, podpisany w Warszawie dnia 14 października 2005 r., M. P. 2006 nr 14 poz. 189.
 • Program Współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Czeskiej na lata 2008–2010, podpisany w Warszawie dnia 29 września 2008 r., Dz. U. 2009 nr 46 poz. 380.
 • Program Współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Słowackiej na lata 2009–2011, podpisany w Warszawie dnia 28 maja 2009 r., M. P. 2009 nr 41 poz. 652.
 • ProgramWspółpracy w dziedzinie kultury między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Macedonii na lata 2009–2011, sporządzony w Warszawie dnia 8 lipca 2009 r., M. P. 2009 nr 49 poz. 713.
 • Program współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Słowackiej na lata 2012–2014, podpisany w Pradze dnia 1 czerwca 2012 r., M. P. 2012 poz. 409.
 • Program Współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Białorusi na lata 2012–2014, podpisany w Mińsku dnia 19 listopada 2012 r., M. P. 2013 poz. 28.
 • Program współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Czeskiej na lata 2014–2016, podpisany w Krakowie dnia 6 maja 2014 r., Dz. U. 2014 poz. 1008.
 • Protokół o współpracy między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury i Sztuki Ukrainy na lata 2003–2005, sporządzony w Warszawie dnia 19 marca 2003 r., M. P. 2003 nr 24 poz. 345.
 • Protokół o współpracy między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Federalną Agencją Kultury i Kinematografii Federacji Rosyjskiej na lata 2004–2005, podpisany w Warszawie dnia 17 listopada 2004 r., M. P. 2004 nr 53 poz. 897.
 • Protokół o współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Federacji Rosyjskiej na lata 2009–2012, podpisany w Sopocie dnia 1 września 2009 r., Dz. U. 2010 nr 4 poz. 25.
 • Protokół o współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury i Turystyki Ukrainy na lata 2009–2012, podpisany w Warszawie dnia 30 listopada 2009 r., M. P. 2010 nr 2 poz. 9.
 • Rosyjskie Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku, [online], http://www.russcentrum.pl/pl dzialanosc.html, [30.09.2014].
 • Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie, Program listopad 2014 r., [online], https://www.facebook.com/ronik.warszawa/photos/a.150822371614451.323 03.150818714948150/943102852386395/?type=1&relevant count=1, [30.09.2014].
 • Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie, [online], http://www.ronik.org.pl/ index.php/pl/, [30.09.2014].
 • Sutor J., 2012, Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa, s. 147.
 • Umowa o współpracy kulturalnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich podpisana w Warszawie dnia 30 czerwca 1956 r., Dz.U. 1957 nr 16 poz. 83.
 • Umowa o współpracy kulturalnej między Polską Rzeczpospolitą Ludową a Federacyjną Ludową Republiką Jugosławii, podpisana w Belgradzie dnia 6 lipca 1956 r., Dz. U. 1956 nr 20 poz. 99.
 • Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Moskwie dnia 14 grudnia 1970 r., Dz. U. 1971 nr 22 poz. 203.
 • Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem ZSRR o utworzeniu i działalności Ośrodka Informacji i Kultury Polskiej w Związku Radzieckim podpisana w Moskwie dnia 9 lutego 1988 roku, [online], http://www.traktaty.msz.gov.pl/fd.aspx?f=P0000010915.pdf, [03.10.2014].
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Warszawie dnia 25 lutego 1993 r., Dz. U. 1993 nr 124 poz. 565.
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i oświaty, sporządzona w Warszawie dnia 25 sierpnia 1993 r., Dz. U. 1994 nr 36 poz. 133.
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Słowenii o współpracy w dziedzinach oświaty, kultury i nauki, podpisanej w Warszawie dnia 14 lutego 1994 r., Dz. U. 1995 nr 62 poz. 320.
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej a Rządem Republiki Białoruś o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i oświaty, sporządzona w Warszawie dnia 27 listopada 1995 r., Dz. U. 1996 nr 76 poz. 365.
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji o współpracy w dziedzinie kultury i edukacji, podpisana w Zagrzebiu dnia 14 września 1995 r., Dz. U. 1998 nr 54 poz. 346.
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i oświaty, sporządzona w Kijowie dnia 20 maja 1997 r., Dz. U. 2000 nr 3 poz. 29.
 • Umowa między Rządem RP a Rządem Macedońskim o współpracy w dziedzinie kultury i edukacji z dnia 29 stycznia 1998 roku, niepublikowana w oficjalnym publikatorze urzędowym.
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy kulturalnej, oświatowej i naukowej, sporządzona w Bratysławie dnia 23 marca 2000 r., M. P. 2002 nr 6 poz. 123.
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy w dziedzinie kultury, szkolnictwa i nauki, podpisana w Pradze dnia 30 września 2003 r., Dz. U. 2004 nr 244 poz. 2449.
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Czarnogóry o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki, podpisana w Warszawie dnia 26 października 2012 r., Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1255.
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki, podpisana w Belgradzie dnia 24 października 2013 r., Dz. U. 2014 poz. 1385.
 • Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Dz. U. 2011 nr 76 poz. 408.
 • Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską o przyjaznej i dobrosąsiedzkiej współpracy, sporządzony w Moskwie dnia 22 maja 1992 r., Dz. U. 1993 nr 61 poz. 291.
 • Warsztaty Kultury, Instytut Polski w Kijowie, [online] http://www.warsztatykultury.pl/warsztatykultury-wspolpraca/instytucje/instytut-polski-w-kijowie/, [03.10.2014].
 • Польскi Iнстытут у Мiнску, Пра нас, [online], http://www.instpol.by/about/, [30.09.2014].
 • Польський Iнститут у Києвi, [online], http://www.polinst.kiev.ua/mission.html, [03.10.2014].
 • Польский Культурный Центр, [online], http://www.kulturapolshi.ru/stat.php?page=center, [03.10.2014].
 • Указ Президента Российской Федерации о создании Фонда “Российско-польский центр диалога и согласия”, Москва, Кремль, 14 октября 2011 года, N 1350.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/3970
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_3970
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.