PL EN


2015 | 27/t.t. | 271-283
Article title

Tomasza Hobbesa koncepcja prawa a współczesny „miękki” pozytywizm prawniczy

Content
Title variants
EN
Thomas Hobbes’s Concept of Law and Modern “Soft” Legal Positivism
Languages of publication
Abstracts
EN
Thomas Hobbes is an early precursor of legal positivism, a system which achieved full shape only in the nineteenth century. Mature positivism was fully self-sufficient, not looking for justification other than itself, and any gaps in the law were resolved on the basis of analogy and references to the principles of a higher order. A classical positivist consistently defended the thesis of a clear separation of law and moral systems. Unlike his orthodox nineteenth-century successors, Hobbes sought reasons for the positive law in the laws of reason, which he called laws of nature. When formed by a creative human effort, positive law fails, in an unusual case the judge can, according to Hobbes, refer to laws of nature. The political-legal system of Hobbes differed markedly from the classical positivism. It has an affinity with one of his today’s version, called “soft” positivism, which admits that there are certain significant relationships between law and morality systems. Especially close to Hobbesian theory is Hart’s concept concerning “minimum content of natural law”, formulated by analyzing human nature and man’s place in society. The legal system of Hobbes and Hart’s ideas arise from the same deep utilitarian grounds.
Year
Volume
Pages
271-283
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • Bentham J., The Limits of the Jurisprudence Defined, Columbia University Press, New York 1945.
 • Bentham J., Wprowadzenie do zasad moralności i prawodawstwa, tłum. B. Nawroczyński, PWN, Warszawa 1958.
 • Bobbio N., Thomas Hobbes and the Natural Law Tradition, The University of Chicago Press, Chicago 1993.
 • Doliwa K., Tomasz Hobbes o poznawczej i społecznej funkcji języka, „Idea”, nr 16/2004.
 • Dyrda A., Konwencja u podstaw prawa. Kontrowersje pozytywizmu prawniczego, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 • Dworkin R., Biorąc prawa poważnie, tłum. T. Kowalski, PWN, Warszawa 1998.
 • Hart H.L.A., Eseje z filozofii prawa, tłum. J. Woleński, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2001.
 • Hart H.L.A., Pojęcie prawa, tłum. J. Woleński, PWN, Warszawa 1998.
 • Hobbes T., Elementy filozofii, tłum. Cz. Znamierowski, PWN, Warszawa 1956.
 • Hobbes T., Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, tłum. Cz. Znamierowski, PWN, Warszawa 1954.
 • Kamela P., Prawo i moralność w koncepcjach H. L. A. Harta, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.
 • Kuniński M., Problem stanu natury i stanu politycznego w teorii umowy społecznej Thomasa Hobbesa, w: Umowa społeczna i jej krytycy w myśli politycznej i prawnej, red. Z. Rau, M. Chmieliński, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010.
 • Pietrzykowski T., „Miękki” pozytywizm i spór o regułę uznania, w: Studia z filozofii prawa, red. J. Stelmach, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001.
 • Smolak M., Prawo, fakt, instytucja. Koncepcje teoretycznoprawne Prawniczego Pozytywizmu Instytucjonalnego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1998.
 • Stelmach J., Sarkowicz R., Filozofia prawa XIX i XX wieku,Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999.
 • Strauss L., Prawo naturalne w świetle historii, tłum. T. Górski, PAX, Warszawa 1969.
 • Tuck R., Natural rights theories. Their origin and development, Cambridge University Press, Cambridge 1979.
 • Tulejski T., Od zasady użyteczności do demokracji. Filozofia polityczna Jeremy Benthama, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
 • Ziembiński Z., Logiczne podstawy prawoznawstwa, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1966.
 • Ziembiński Z., O pojmowaniu pozytywizmu oraz prawa natury, Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 1993.
 • Zirk-Sadowski M., Prawo a uczestniczenie w kulturze, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998.
 • Zirk-Sadowski M., Pozytywizm prawniczy a filozoficzna opozycja podmiotu i przedmiotu poznania, w: Studia z filozofii prawa, red. J. Stelmach, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/4044
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_4044
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.