PL EN


2016 | 15 | 1 |
Article title

Dzieje parafii unickiej pw. Kuźmy i Damiana w Klątwach do 1875 roku

Content
Title variants
PL
The History of the Saints Cosmas and Damian Uniate parish in Klatwy until 1875
Languages of publication
Abstracts
EN
The history of the village of Klatwy, the seat of the Saints Cosmas and Damian Uniate parish, dates back to at least fifteenth century. In 1462, due to the incorporation of the Duchy of Belz into the Kingdom of Poland, the village of Klatwy became part of the Starosty of Tyszowce and as a royal village functioned until 1768 the first partition of Polish- Lithuanian Commonwealth, Klatwy was annexed by the Habsburg Empire, then it became part of the Duchy of Warsaw and following the joint resolutions of the Congress of Vienna it was given to Russia. Originally, the village of Klatwy belonged to the Greek Orthodox Church and after the incorporation of Red Ruthenia into the Crown of the Kingdom of Poland come under the influence of the Latin Church, therefore, the inhabitants of that region were of dual rites, both Eastern Orthodox (then Uniate) as well as Latin Church.
Publisher

Year
Volume
15
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
 • Matricularum Regni Summaria, t. II, wyd. T. Wierzbowski, Warszawa 1905.
 • Źródła dziejowe, t. XVIII, część I, Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, t. VII, część I, Ziemie Ruskie. Ruś Czerwona, oprac. A. Jabłonowski, Warszawa 1902.
 • Żereła do istoryi Ukrainy-Rusy, t. VII, oprac. M. Gruszewskij, Lviv 1900.
 • Bieńkowski L., Diecezja prawosławna, [w:] R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz (red.), Encyklopedia katolicka, Lublin 1988, t. 3.
 • Brückner A., Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 1970.
 • Ciołko D., Latynizacja Kościoła unickiego w Rzeczypospolitej po synodzie zamojskim, Białystok 2014.
 • Dudziak J., Dziesięcina, [w:] R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, E. Gryglewicz (red.), Encyklopedia katolicka, t. IV, Lublin 1985.
 • Frykowski J. A, Niedźwiedź E., Niedźwiedź J., Dzieje miejscowości gminy Tyszowce powiat tomaszowski, Tyszowce – Zamość 2008.
 • Frykowski J., Niegrodowe starostwo tyszowieckie w latach 1519-1768. Studium społeczno-gospodarcze, Tomaszów Lubelski 2009.
 • Frykowski J. A., Parafia unicka w Rachaniach do 1811 roku, „Annales UMCS”, vol. LXVII, nr 2 (2012).
 • Frykowski J. A., Parafie prawosławne i unickie w Tyszowcach XVI-XVIII wieku, „Radzyński Rocznik Humanistyczny”, nr 10 (2012).
 • Frykowski J. A., Z dziejów Diecezji Unickiej w Chełmie. Parafia unicka w Łaszczowie do 1863 r., „Rocznik Chełmski”, t. 17 (2013).
 • Frykowski J. A., Dzieje parafii unickiej w Pienianach, „Radzyński Rocznik Humanistyczny”, nr 12 (2014).
 • Gil A., Prawosławna Eparchia Chełmska do 1596 r., Lublin-Chełm, 1999.
 • Gil A., Chełmskie diecezje obrządku wschodniego. Zagadnienia organizacji terytorialnej w XVII i XVIII wieku, [w:] S. Stępień (red.), Polska – Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, t. 5, Przemyśl 2000.
 • Gil A., Chełmska diecezja unicka 1596-1810. Dzieje i organizacja. Studia i materiały z dziejów chrześcijaństwa wschodniego w Rzeczpospolitej, Lublin 2005.
 • Gil A., Skoczylas I., Kościoły wschodnie w państwie polsko-litewskim w procesie przemian i adaptacji: metropolia kijowska w latach 1458-1795, Lublin-Lwów 2014.
 • Gloger Z., Geografia historyczna ziem dawnej Polski, Kraków 1903.
 • Gloger Z., Encyklopedia staropolska, t. 2, Warszawa 1985.
 • Ihnatowicz I., Vademecum do badań nad historia XIX i XX wieku, cz. 1, Warszawa 1967.
 • Isajewicz J., Bractwa cerkiewne w diecezjach przemyskich obrządku wschodniego w XVI-XVIII wieku, [w:] S. Stępień (red.), Polska – Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, t. 3, Przemyśl 1996.
 • Kamler M., Folwark, [w:] A. Mączak (red.), Encyklopedia historii gospodarczej Polski do roku 1945, Warszawa 1981.
 • Karbownik M., Ofiary iura stolae na ziemiach polskich w latach 1285-1918, Lublin 1995.
 • Karbownik H., Opodatkowanie duchowieństwa i dóbr kościelnych na ziemiach polskich w okresie zaborów 1772-1918, Lublin 1998.
 • Kołbuk W., Duchowieństwo unickie w Królestwie Polskim 1835-1875, Lublin 1992.
 • Kołbuk W., Ustawy i statuty unickich bractw cerkiewnych, [w:] R. Łużny (red.), Unia brzeska. Geneza, dzieje i konsekwencje w kulturze narodów słowiańskich, Kraków 1994.
 • Kuklo C., Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, Warszawa 2009.
 • Kuźmak K., Bractwa Matki Boskiej Wspomożycielki Chrześcijan na ziemiach polskich w XVIII stuleciu. Studium do dziejów kultu maryjnego i wspólnot chrześcijańskich w dawnej Polsce, Rzym 1973.
 • Markunas A., Uczitiel T., Popularny słownik sakralizmów polskich i ukraińskich, Poznań 2000.
 • Mazuryk J., Panyszko S., Ostapiuk O., Badania archeologiczne latopisiwego Uhrowieska, „Archiwum Polski Środkowowschodniej”, nr 3 (1998).
 • Mironowicz A., Struktura organizacyjna Kościoła prawosławnego w Polsce w X-XVIII wieku, [w:] L. Adamczuk, A. Mironowicz (red.), Kościół prawosławny w Polsce dawniej i dziś, Warszawa 1993.
 • Mironowicz A., Bractwa cerkiewne w Rzeczypospolitej, Białystok 2003.
 • Narbutt O., Historia i typologia ksiąg liturgicznych bizantyńsko-słowiańskich. Zagadnienie identyfikacji według kryterium treściowego, Warszawa 1979.
 • Olszewski D., Kultura i życie religijne społeczeństwa polskiego w XIX wieku, Lublin 2014.
 • Osadczy W., Kościół i Cerkiew na wspólnej drodze. Concordia 1863. Z dziejów porozumienia między obrządkiem greckokatolickim a łacińskim w Galicji Wschodniej, Lublin 1999.
 • Pańczuk B., Księgi liturgiczne, [w:] A. Szostek, E. Ziemann, R. Sawa, K. Góźdź, J. Herbut, S. Olczak, R. Popowski (red.), Encyklopedia katolicka, Lublin 2004, t. X.
 • Poppe A., Kościół i państwo na Rusi w XI wieku, Warszawa 1968.
 • Russocki S., Podymne, [w:] A. Mączak (red.), Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 r., t. 2, Warszawa 1981.
 • Seniuk B. M., Osiemnastowieczna terminologia z zakresu architektury i sztuki cerkiewnej oraz organizacji Kościoła wschodniego. Materiały do słownika na podstawie protokołów wizytacyjnych Eparchii Włodzimierskiej, [w:] S. Stępień (red.), Polska – Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, t. 5, Przemyśl 2000.
 • Smykowska E., Liturgia prawosławna. Mały słownik, Warszawa 2004.
 • Szymański J., Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2005.
 • Turnau I., Słownik ubiorów. Tkaniny, wyroby pozatkackie, skóry, broń i klejnoty oraz barwy znane w Polsce od średniowiecza do początku XIX w., Warszawa 1999.
 • Zajda A., Nazwy staropolskich powinności feudalnych, danin i opłat (do 1600 r.), Warszawa – Kraków 1979.
 • Ziółek E. M., Między tronem a ołtarzem. Kościół i państwo w Księstwie Warszawskim, Lublin 2012.
 • Cлободян B., Церкви Холмскоі епархії, Львів 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/4134
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_4134
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.