PL EN


2016 | 15 | 1 |
Article title

Działania władz komunistycznych wobec Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku

Content
Title variants
PL
Communist authorities actions towards the Seminary in Białystok at the turn of 50s and 60s of XX century
Languages of publication
Abstracts
EN
Since the moment of coming into being the Seminary in Białystok was in the sphere of interest the omnipresent secret police after the Second World War. According to the secret police, it was negative to familiarize seminarians with structures of teenager organizations, namely with the Scouts; the meetings of ex-scouts and the symphatizers of the organization which took place in Białystok were not positive, either .The statements and seminarians’ attitudes towards the Seminary in Białystok aroused the interest of the secret police. At the turn of 50s and 60s there was a period of official ‘political thaw’ nevertheless, it was a period of priests which –hunt and an attempt of taking supervision over seminaries by authorities. In province Białystok the situation in the Seminaries was analyzed by the secret police, emphasising the low recruitment standards which were caused by the seminarians military conscription. The official actions of administrative authorities met with bishop Władysław Suszyński resistance which was gradually breaking down. The restrictions on his activity were being developed in the next years, as an example of restrictions could be a telegram sent by the Religious Office in Warsaw to Religious Departament of the National Council Presidium in Białystok on 29th June, 1965. It was indicated in the message that there were possibilities of negative consequences in relation to the Seminary in Białystok because of the Seminaries’ definitely negative attitude towards authorities and law regulations.
Publisher

Year
Volume
15
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
 • Bogdanowicz S., Kościół gdański pod rządami komunizmu 1945-1984, Gdańsk 2000.
 • Dudek A., Marczak I., Wstęp [w:] Uroczystości milenijne 1966 roku. Sprawozdania urzędów spraw wewnętrznych, Warszawa 1996.
 • Ciereszko H., Ksiądz Michał Sopoćko, „Czas Miłosierdzia”, I-II 2005, nr 1.
 • Krahel T., Dzieje Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku [w:] Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku 1945-1980, opr. E. Ozorowski, Białystok 1981.
 • Krahel T., Seminarium duchowne w Białymstoku w minionym50-leciu, „Wiadomości Kościelne Archidiecezji Białostockiej” 1995, nr 4(99).
 • Krahel T., Sopoćko Michał [w:] Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku 1945-1980, Białystok 1981.
 • Nitecki P., Biskupi kościoła w Polsce w latach 965-1999, Warszawa 2000.
 • Sopoćko M., Wspomnienia z przeszłości, „Wiadomości kościelne Archidiecezji w Białymstoku” 1986, nr 1(59).
 • Sychowicz K., Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w województwie białostockim w latach 1944-1945, Białystok 2013.
 • Szot A., Abp Romuald Jałbrzykowski metropolita wileński, Lublin 2002.
 • Szot A., Konsekracje biskupie w białostockiej farze [w:] T. Krahel (red.), Bazylika katedralna w Białymstoku. Księga jubileuszowa z okazji 100-lecia poświęcenia kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku (1905 – 17 IX – 2005), Białystok 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/4138
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_4138
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.