PL EN


2015 | 5(77) |
Article title

University of Warsaw on Its Road Towards The Model of Entrepreneurial University

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
EN
In this paper we deal with the idea of an entrepreneurial university in Polish conditions with a special reference to the University of Warsaw, the biggest university in Poland. We try to prove that the signpost on the road towards such model of a university is a proper strategy of research cooperation between the University and the economic environment, especially with the business sector. We argue that the strategy should be based on a marketing approach. However, there is still a long road ahead of the University of Warsaw towards the model of entrepreneurial university.
Publisher

Year
Volume
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • Breznitz S. M. 2014 The Fountain of Knowledge, Stanford University Press, Stanford.
 • Clark B. 1998 Creating Entrepreneurial Universities, Elsevier, Oxford.
 • De Witt B., Meyer B. 2007 Synteza strategii, PWE, Warszawa.
 • Etzkowitz H. 2002 MIT and the Rise of Entrepreneurial Science, Routledge, London.
 • Etzkowitz H. 2014 The Entrepreneurial University Wave: From Ivory Tower to Global Economic Engine, “Innovations”, No. 8 (190).
 • Gorzelak G. 2009 Uniwersytet przedsiębiorczy, “Forum Akademickie”, nr 1.
 • Hamel G., Prahald C. K. 1999 Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa.
 • Jabłecka J. 2002 Koordynacja badań naukowych, CBPNiSzW, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Jasiński A. H. 2013 Słowo wstępne, [in:] Klincewicz K., Manikowski A., Ocena, rankingowanie i selekcja technologii, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Jasiński A. H. 2014 Badania naukowe Uniwersytetu Warszawskiego a współpraca z sektorem biznesu: Diagnoza z elementami recepty, Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski, Warszawa (mimeo).
 • Kisielnicki J. 2013 Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi, Kluwer, Warszawa.
 • Koźmiński A. 1999 Misje i strategie szkól wyższych, [in:] Model zarządzania publiczną instytucją akademicką, J. Woźnicki (ed.), ISP, Warszawa.
 • Leja K. 2013 Zarządzanie uczelnią. Koncepcje i współczesne wyzwania, Kluwer, Warszawa.
 • „Monitor Uniwersytetu Warszawskiego” 2014, poz. 131.
 • Pluta-Olearnik M. et al. 2009 Przedsiębiorcza uczelnia i jej relacje z otoczeniem, Difin, Warszawa.
 • Popławski W. 2013 Przedsiębiorczość polskich szkół wyższych, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń.
 • Szpringer W. 2008 Wpływ wirtualizacji przedsiębiorstw na modele e-biznesu, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Tidd J., Bessant J. 2009 Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change, John Wiley & Sons Limited, Chichester.
 • Założenia do strategii współpracy badawczej Uniwersytetu Warszawskiego z otoczeniem gospodarczym, 2015, A. H. Jasiński (ed.), Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski, Warszawa (mimeo).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/4269
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_4269
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.