PL EN


2015 | 7 |
Article title

Тапанiмiчная прастора рамана Анны Накваскi “Лiтоўскi паўстанец”

Content
Title variants
BE
Toponimiczna przestrzeń w powieści Anny Nakwaski „Powstaniec litewski”
BE
Toponymic space in Anna Nakvaska’s novel “Lithuanian insurgent”
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł został poświęcony tematyce recepcji przestrzeni toponimicznej w powieści polskiej pisarki XIX wieku Anny Nakwaski. Autor artykułu analizuje nazwy miejscowości, które zostały wykorzystane do oznaczenia terytorium Najjaśniejszej Rzeczpospolitej.
EN
The article is devoted to the reception of toponymic space in a little-known novel “Lithuanian insurgent” written by a Polish writer Anna Nakvaska. In the article place names that were used for a designation of the territory of the former Polish-Lithuanian Commonwealth are discussed.
Publisher

Year
Volume
7
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
  • Швед В. В., Паміж Польшчай і Расіяй: грамадска-палітычнае жыццё на землях Беларусі (1772 –1863 гг.), Гродна, 2001, с.5.
  • Nakwaska A., Powstaniec litewski: obraz romantyczny z czasów rewolucyi w Polsce z 1831 r., Lipsk, 1845, s. 18.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/4366
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_4366
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.