PL EN


2015 | 7 |
Article title

Нявеста як аб’ект i суб’ект вясельнага фальклору Брэстчыны

Content
Title variants
BE
Panna młoda jako przedmiot i podmiot brzeskiej ludowej ceremonii ślubnej
BE
The bride as the object and subject of Brest wedding folklore
Languages of publication
Abstracts
PL
W artykule omówiono brzeską ludową ceremonie ślubną, w której pojawia się reprezentatywny obraz narzeczonej. Autorka wysnuwa wniosek, że interpretacja panny młodej jako kogoś obcego, pozbawionego cech człowieka zawiera ocenę zarówno pozytywną, jak i negatywną. Związane jest to z przypisywaniem narzeczonej umiejętności magicznych, cech, które czynią ją obcą, niebezpieczną, wrogą i, jednocześnie, cudowną, płodną i bogatą.
EN
In the article Brest wedding folklore, which depicts the most representative image of the bride is analyzed. It is concluded that the interpretation of the bride as a stranger, “non-human” receives both positive and negative evaluation. This is due to the fact that one attributes to the bride magical power of polar orientation and features that make her dangerous, hostile and at the same time wonderful, fetal and rich.
Publisher

Year
Volume
7
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
  • Байбурин А. К., Ритуал в традиционной культуре (Структурно-семантический анализ восточнославянских обрядов), Санкт-Петербург 1993, с. 66.
  • Бернштам Т. А., Молодость в символизме переходных обрядов восточных славян: учение и опыт Церкви в народном христианстве. – Санкт-Петербург 2000, с. 252.
  • Гура А. В., Венчание, [в:] Славянские древности. Этнолингвистический словарь в 5 т., под. общ. ред. Н. И. Толстого, Москва 1995, т. 1, с. 333.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/4374
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_4374
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.