PL EN


2015 | 23 |
Article title

Dywersja polityczna KPRP przeciwko Wojsku Polskiemu na przełomie lat 1918/1919

Authors
Content
Title variants
PL
KPRP’s Political Diversion against the Polish Armed Forces in 1918–1919
PL
Политическая диверсия КПРП против Войска Польского на рубеже 1918/1919 гг.
Languages of publication
Abstracts
EN
Since the Polish Armed Forces were established, a priority task of Russian and Polish communists was to evoke disintegration of this armed force they treated as their enemy so that it did not hamper the Red Army’s march towardsWest. To implement the program of the Polish Armed Forces disintegration successfully, it was necessary to launch it simultaneously in units deployed in the Borderlands, those located along the central passage between the Rivers Niemen–Bug and Vistula as well as those stationed West of the Vistula River. National structures of KPRP (Communist Workers Party of Poland) would not have been able to undertake such a wide action of infiltrating their undercover agents into the Polish Armed Forces structures without staff and especially financial support from the party’s Moscow headquarters. Thus the arrival of KPRP’s activists from the Soviet Russia in Poland propelled disintegration actions within the Polish Armed Forces.
RU
С начала основания Войска Польского приоритетным заданием русских и польских коммунистов стало доведение вражеских вооруженных сил до дезинтеграции, чтобы не были преградой маршу красноармейцев на Запад. Осуществление программы дезинтеграции Войска Польского было необходимо для одновременного захвата әтими действиями как единиц, находящихся на пограничных территориях, так и расположенных в центральной части между линиями Немон – Буг и Висла, а также распределившихся на запад от линии Висла. Местные структуры КПРП без кадровой, а точнее финансовой поддержки со строны московского партийного органа, не были бы в состоянии препринять широко презираемую всеми акцию проникновения в структуры Войска Польского своих законспирированных деятелей. Приезд в страну из Советской России активистов КПРП дал начало дезинтергационным действиям в польских вооруженных стилах.
Publisher

Year
Volume
23
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • Archiwum Akt Nowych: Archiwum Teodora Duracza (sygn. 105): Sprawa A. Albrechta – Akt oskarżenia oraz wyrok przeciwko oskarżonemu.
 • Archiwum Akt Nowych: Archiwum Teodora Duracza (sygn. 105): Sprawa Wiktora Bielaka.
 • Archiwum Akt Nowych: Komunistyczna Partia Polski (sygn. 158): Centralny Wydział ojskowy – Odezwa KC KPRP do żołnierzy z 31 grudnia 1918 r.
 • Archiwum Akt Nowych: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie (sygn. 1083): Meldunek Biura Wywiadowczego nr 190 z 21 stycznia 1919 r.
 • Archiwum Akt Nowych: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie (sygn. 1083): Meldunek Biura Wywiadowczego nr 212 z 31 stycznia 1919 r.
 • Archiwum Akt Nowych: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie (sygn. 1083): Raport informacyjno-polityczny Sekcji Politycznej Departamentu II Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z 6 stycznia 1919 r.
 • Archiwum Akt Nowych: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie (sygn. 1083): Raport informacyjno-polityczny Sekcji Politycznej Departamentu II MSW z 15 stycznia 1919 r.
 • Archiwum Akt Nowych: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie (sygn. 1083): Raport informacyjno-polityczny Biura Wywiadowczego MSW z 1 stycznia 1919 r.
 • Archiwum Akt Nowych: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie (sygn. 1083): Raport informacyjno-polityczny BiuraWywiadowczego MSW z 20 stycznia 1919 r.
 • Archiwum Akt Nowych: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie (sygn. 1083): Raport informacyjno-polityczny BiuraWywiadowczego MSW z 29 stycznia 1919 r.
 • Archiwum Akt Nowych: Rady Delegatów Robotniczych w Polsce (sygn. 167): Komitet Wykonawczy RDR miasta Lublina – Rezolucja lubelskiej RDR z 2 stycznia 1919 r.
 • Centralne Archiwum Wojskowe: Kolekcje (sygn. I.440.12.1): Raport oficera informacyjnego o zbrojnym wystąpieniu w Zamościu żołnierzy 35. Pułku Piechoty.
 • Rossijskij Gosudarstviennyj Archiv Social’no-Politicheskoj Istorii: fond 17, op. 4, d. 17.
 • Iz istorii stanovlenija sovetskoj vlasti v Belorussii i obrazovanija BSSR. Dokumienty i materialy po istorii Bielorussii, t. IV, Minsk 1954.
 • Dokumenty i materiały do historii stosunków polsko-radzieckich, red. N. Gąsiorowska, t. II: Listopad 1918 – kwiecień 1920, oprac. W. Gostyńska i in., Warszawa 1961.
 • Materiały archiwalne do historii stosunków polsko-radzieckich, red. N. Gąsiorowska, t. I: Marzec 1917 – listopad 1918, oprac. A. Zatorski, Warszawa 1957.
 • Rady Delegatów Robotniczych w Polsce 1918–1919. Materiały i dokumenty, t. II, oprac. A. Tymieniecka i in., Warszawa 1965.
 • Sprawozdanie ze Zjazdu Organizacyjnego KPRP. Zjednoczenie SDKPiL i PPS-Lewicy, Warszawa 1919.
 • Uziembło W., Wspomnienia 1900–1939, Warszawa 1965.
 • Dziennik Praw Państwa Polskiego nr 19 z 14 grudnia 1918 r.
 • „Lebensfragen” nr 47 z 22 listopada 1918 r.
 • „Nasze Hasła” nr 14 z 17 lipca 1918 r.
 • „Nowiny Socjalistyczne” nr 3 z 14 lipca 1918 r.
 • „Nowiny Socjalistyczne” nr 18 z 4 listopada 1918 r.
 • „Przegląd Wieczorny” z 2 stycznia 1919 r.
 • „Sztandar Socjalizmu” nr 8 z 29 grudnia 1918 r.
 • „Sztandar Socjalizmu” nr 21 z 15 stycznia 1919 r.
 • „Żołnierz Robotnik” nr 2 z 9 marca 1919 r.
 • Kochanowski J., Zapomniany prezydent. Życie i działalność Ignacego Boernera 1875–1933, Warszawa 1993.
 • Kuźmiński T., Walki klasowe na wsi lubelskiej w latach 1918–1919, Warszawa 1955.
 • Laudański S., Kierunki polityczne w dziejach powstania Wojska Polskiego, Warszawa 1923.
 • Leinwand A., Pogotowie Bojowe i Milicja Ludowa w Polsce 1917–1919, Warszawa 1972.
 • Łatyszonek O., Białoruskie formacje wojskowe 1917–1923, Białystok 1995.
 • Miodowski A., Polityka wojskowa radykalnej lewicy polskiej 1917–1921, Białystok 2011.
 • Najdus W., Lewica polska w Kraju Rad 1918–1920, Warszawa 1971.
 • Pawłowski I., Polityka i działalność wojskowa KPP 1918–1928, Warszawa 1964.
 • Rżewski A. W., W walce z trójzaborcami o Polskę niepodległą. Wspomnienia, Łódź 1931.
 • Szczygielski Z., Początki działalności KPP wśród żołnierzy (lata 1918–1919), „Wojsko Ludowe” 1958, nr 12, s. 24–41.
 • Szczygielski Z., Powstanie zamojskie w 1918 r., „Z pola walki” 1958, nr 1, s. 112–135.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/4407
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_4407
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.