PL EN


2016 | 1 |
Article title

„The children of the crisis” – odzyskiwanie przestrzeni, odzyskiwanie życia.

Content
Title variants
PL
“The children of the crisis” – the recovery of space, the recovery of life.
Languages of publication
Abstracts
EN
Recenzja książki: Michael A. Gould-Wartofsky, The Occupiers. The Making of The 99 Percent Movement, Oxford University Press, New York 2015.
PL
W tekście podjęto się recenzji książki Michaela A. Gould-Wartofsky’ego pod tytułem The Occupiers. The Making of The 99 Percent Movement. Ruch Occupy był bez wątpieniem wydarzeniem, które wciąż budzi emocje i wielość interpretacji. Ruch Occupy obrasta mitami i nieporozumieniami. Książka The Occupiers, pisana z pozycji badacza-uczestnika, może pomóc w rozpoznaniu mitów i nieporozumień, jak również przyczynić się do rozwoju debaty w Polsce.
EN
The text constitutes a review of the book by Michael A. Gould-Wartofsky, titled The Occupiers. The Making of The 99 Percent Movement. Occupy Movement was undoubtedly an event that still raises emotions and multiplicity of interpretations. Occupy Movement has overgrown with myths and misunderstandings. The book The Occupiers, written from a position of researcher-participant, may help to identify myths and misconceptions, as well as contribute to the development of the debate in Poland.
Publisher

Year
Volume
1
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
 • Bary, M. (2013). Translating Anarchy. The Anarchism of Occupy Wall Street. Alresford, Hants, UK: Zero Books.
 • Blumenkranz, C., Gessen, K., Greif, M., Leonard, S., Resnick, S., Saval, N., Schmitt, E., Taylor, A. (2012). Occupy: Sceny z okupowanej Ameryki. Przekł. B. Szelewa. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • Breakingcopy (2011). Dirty, filthy, nasty: The media’s OWS bias. Pozyskano z: http://breakingcopy.com/media-bias-occupy-wall-street/, [data dostępu 07.02.2016].
 • Castells, M. (2013). Sieci oburzenia i nadziei. Ruchy społeczne w erze internetu. Przeł. O. Siara. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Chomsky, N. (2012). Occupy, Occupied Media Pamphlet Series. Brooklyn, New York: Zuccotti Park Press.
 • Gagyi, A. (2012). Occupy Wall Street? Position-Blindness in the New Leftist Revolution. Journal of Critical Globalization Studies, nr 5.
 • Gelder, S. Van. (2011). This Changes Everything. Occupy Wall Street and the 99% Movement. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers.
 • Gibson, M. R. (2013). The Anarchism of the Occupy Movement. Australian Journal of Political Science, t. 48, nr 3.
 • Gould-Wartofsky A. M. (2015). The Occupiers. The Making of The 99 Percent Movement, New York: Oxford University Press.
 • Graeber D. (2011). Enacting the Impossible: Making Decision by Consensus. W: S. Van Gelder (red.), This Changes Everything. Occupy Wall Street and the 99% Movement. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers.
 • Kern, T., Nam, S-H. (2013). From ‘Corruption’ to ‘Democracy’: Cultural Values, Mobilization, and the Collective Identity of the Occupy Movement. Journal of Civil Society, t. 9, nr 2.
 • Lang, A. S., Lang/Levitsky, D. (2012). Dreaming in Public. Building the Occupy Movement. Oxford, UK: New Internationalist Publications Ltd.
 • Lewis T. E. (2013). On Study. Giorgio Agamben and educational potentiality. London, New York: Routledge.
 • Mason, P. (2013). Skąd ten bunt? Nowe światowe rewolucje. Przekł. Michał Sutowski. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • Neary, M., Amsler, S. (2012). Occupy: a new pedagogy of space and time? Journal for Critical Education Policy Studies, 10(2).
 • Negri, A., Hardt, M. (dok. elektr.). Walka o „prawdziwą demokrację” w samym sercu Occupy Wall Street. Przekł. W. Marzec, korporacja ha!art. Pozyskano z: http://ha.art.pl/prezentacje/39-edufactory/2065-michael-hardt-antonio-negri-walka-o-prawdziw-demokracj-w-samym-sercu-occupy-wall-street.html, [data dostępu 07.02.2016].
 • Roos, J. E., Oikonomakis L. (2013). We Are Everywhere! The Autonomous Roots of the Real Democracy Movement. Tekst wygłoszony na 7. edycji ECPR General Conference: ‘Comparative Perspectives on the New Politics of Dissent’ Democracy of the Squares: Visions and Practices of Democracy from Egypt to the US.
 • Sexton, B. (2012). Occupy: American Spring. The Making of a Revolution. New York: Mercury Inc.
 • Szwabowski, O. (2015). Ruch Occupy: inna demokracja, inna pedagogika. W: A. Olczak, P. Prüfer, D. Skrocka (red.), Edukacyjne i społeczne konteksty demokracji. Gorzów Wielkopolski: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa.
 • Williams, D. (2012). The anarchist DNA of occupy. Pozyskano z: http://contexts.org/articles/understanding-occupy/#williams, [data dostępu 07.02.2016].
 • Žižek, S. (2014). Rok niebezpiecznych marzeń. Przekł. M. Kropiwnicki, B. Szelwa, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/4492
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_4492
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.