Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 27 cz. 2 |

Article title

Tożsamość terytorialna a kwestia wyznaniowa. Obraz własny studentów uczelni publicznych Białegostoku

Authors

Content

Title variants

PL
Territorial identity and denomination. Self-image of students at public academic institutions in Białystok

Languages of publication

Abstracts

EN
The theoretical objective of the article is to straighten out inconsistencies concerning the notion of identity by distinguishing the way it may be defined within two contradictory perspectives: cognitive absolutism and relativism. While the first of them promotes the vision of the social world as based upon the unique truth, the latter treats it as being constructed by social actors themselves. Upon ordering the theoretical conundrum, the article presents the empirical research conducted by the team: Maja Biernacka (head), Wojciech Wądołowski, Łukasz Wołyniec from the University of Białystok. It was conducted in the period between April and June 2015 via an original, standardized questionnaire on a representative sample (n=1000) of the student community in three major public academic institutions in Białystok, i.e. University of Białystok, Medical University of Białystok and Białystok University of Technology. The module of the research which is exhibited in the article refers to self-defined territorial identities of respondents and their denomination as a statistical correlate.

Year

Volume

Physical description

Dates

published
2016

Contributors

References

 • Beck U. (2009), Ponowne odkrycie polityki – przyczynek do teorii modernizacji refleksywnej, [w:] U. Beck, A. Giddens i S. Lash (red.), Modernizacja refleksyjna, przeł. J. Konieczny, Warszawa, s. 11-78.
 • Chromiec E. (2004), Dziecko wobec obcości kulturowej, Gdańsk.
 • Chromiec E. (2006), Edukacja w kontekście różnicy i różnorodności kulturowej: z inspiracji naukowych obszaru niemieckojęzycznego, Kraków.
 • Cieślińska B. (2012), Emigracje bliskie i dalekie. Studium współczesnych emigracji zarobkowych na przykładzie województwa podlaskiego, Białystok.
 • Czykwin E., Rusaczyk M. (red.) (2008), „Gorsi Inni” – badania, Białystok.
 • Giddens A. (2001), Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, przeł. A. Szulżycka, Warszawa.
 • Giddens A. (2006), Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach, przeł. A. Szulżycka, Warszawa.
 • Giddens A. (2009), Życie w społeczeństwie posttradycyjnym, [w:] U. Beck, A. Giddens, S. Lash (red.), Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności, przeł. J. Konieczny, Warszawa, s. 79-140.
 • Glaser B. G., Strauss A. L. [2009(1967)], Odkrywanie teorii ugruntowanej. Strategie badania jakościowego, wprow. K. T. Konecki, M. Gorzko, Kraków.
 • Guildford J. P. (1960), Podstawowe metody statystyczne w psychologii i pedagogice, Warszawa.
 • Guntram H. H. (1999), Nested Identities: Nationalism, Territory, and Scale, Lanham.
 • Jasińska-Kania A. (2009), Wykluczanie z narodu: Dystanse społeczne wobec mniejszości narodowych i migrantów, [w:] A. Jasińska-Kania, S. Łodziński (red.), Obszary i formy wykluczenia etnicznego w Polsce, Warszawa, s. 39-57.
 • Knight D. B. (1982), Identity and Territory: Geographical. Perspectives on Nationalism and Regionalism, “Annals of the Association of American Geographers”, 72 (4), grudzień, s. 514-531.
 • Koseła K. (2003), Polak i katolik. Splątana tożsamość. Warszawa.
 • Luhmann N. (2003), Semantyka miłości: o kodowaniu intymności, przeł. J. Łoziński, Warszawa.
 • Łodziński S. (2009), Uchodźcy w Polsce. Mechanizmy wykluczania etnicznego, [w:] A. Jasińska-Kania, S. Łodziński (red.), Obszary i formy wykluczenia etnicznego w Polsce, Warszawa, s. 181-203.
 • Mucha J. (red.) (1999), Kultura dominująca jako kultura obca: mniejszości kulturowe a grupa dominująca w Polsce, Warszawa.
 • Nikitorowicz J. (red.), (1995), Edukacja międzykulturowa: w kręgu potrzeb, oczekiwań i stereotypów, Białystok.
 • Nikitorowicz J. (2000), Młodzież pogranicza kulturowego Polski, Białorusi, Ukrainy wobec integracji europejskiej, Białystok.
 • Nikitorowicz J., Misiejuk D., Sobecki M. (red.) (2005), Region, tożsamość, edukacja, Białystok.
 • Nikitorowicz J. (1995), Pogranicze – Tożsamość – Edukacja międzykulturowa, Białystok.
 • Nikitorowicz J. (red.), (1997), Rodzina wobec wyzwań edukacji międzykulturowej, Białystok.
 • Porter Szücs B. (2011), Faith and fatherland. Catholicism, Modernity, and Poland. New York.
 • Sadowski A. (2012), Od eksplozji do realnych zagrożeń idei i praktyki wielokulturowości: potrzeba nowych koncepcji i badań, [w:] M. Biernacka, K. Krzysztofek, A. Sadowski (red.), Społeczeństwo wielokulturowe: nowe wyzwania i zagrożenia, Białystok.
 • Sadowski A. (2006), Białystok. Kapitał społeczny mieszkańców miasta, Białystok.
 • Sadowski A. (2001), Problemy społeczne miejscowości północno-wschodniej Polski w procesie transformacji, Białystok.
 • Sadowski A. (1995), Pogranicze polsko-białoruskie. Tożsamość mieszkańców, Białystok.
 • Sadowski A. (1994), Procesy ruralizacji. Ludność wiejska w mieście, Kraków/Białystok.
 • Tabin M. (2009), Wykluczanie jako postawa, [w:] A. Jasińska-Kania, S. Łodziński (red.), Obszary i formy wykluczenia etnicznego w Polsce, Warszawa, s. 59-73.
 • Trapani V. (2009), „Inni” w polskich debatach sejmowych. Przykłady dyskursywnego konstruowania tożsamości przez większość i mniejszości narodowe, [w:] A. Jasińska-Kania, S. Łodziński (red.), Obszary i formy wykluczenia etnicznego w Polsce, Warszawa, s. 77-94.
 • Yankelovich D. (1979), Work, Values and The New Breed, [w:] C. Kerr, J. M. Rosow (red.), Work in America. The Decade Ahead, cz. I, The Work Force of The Future, Work in America Institute Series, Nowy Jork.
 • Yankelovich D. (1981), New Rules, Searching for Self-Fulfillment in a World Turned Upside Down. Nowy Jork.
 • Webb J. (2004), Organizations, self-identities and the new economy, “Sociology” 38, 4, s. 719-738.
 • CBOS (2012), Zmiany w zakresie wiary i religijności Polaków po śmierci Jana Pawła II, Komunikat z badań, kwiecień BS/49/2012, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

URI
http://hdl.handle.net/11320/4707

YADDA identifier

bwmeta1.element.hdl_11320_4707
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.