PL EN


2016 | 27 cz. 2 |
Article title

Między europejskością a lokalnością. Przestrzenie tożsamości w badaniach studentów Białegostoku

Content
Title variants
PL
Between Europeanness and localism. Spaces of identity in research among students of Bialystok
Languages of publication
Abstracts
EN
Space is one of the most important components, co-creating and legitimizing the basic ranges of identity. The aim of the work is to show the relationship between the spatial identity circles: Europe, Polish, region, city, village, district. The results of the analysis derived from studies conducted among a representative group of students from Bialystok. Through the juxtaposition of pairs of selected space indicated the strongest, weakest and intermediate circles of identity.
Keywords
Publisher

Year
Volume
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
 • Altman I., Low S. ( 1992), Place att.achment, New York.
 • Anderson B. (1997), Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, Kraków.
 • Edensor T. (2004), Tożsamość narodowa, kultura popularna i życie codzienne, Kraków.
 • Gupta A., Ferguson J. (2004), Poza „kulturę”: przestrzeń, tożsamość i polityka różnicy, [w:] M. Kempny, E. Nowicka (red.), Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, Warszawa.
 • Łukowski W. (2002), Społeczne tworzenie ojczyzn. Studium tożsamości mieszkańców Mazur, Warszawa.
 • Mach Z. (1993), Migracje i społeczne konsekwencje tożsamości, „Przegląd Socjologiczny”, t. XLII.
 • Posern-Zieliński A. (2005 ), Tożsamość a terytorium. Perspektywa antropologiczna, „Przegląd Zachodni”, nr 3.
 • Sadowski A., Czerniawska M. (1999), Tożsamość Polaków na pograniczach, Białystok.
 • Trąbka A. (2010), Konstruowanie tożsamości terytorialnej w ponowoczesności, [w:] Z. Rykiel (red.), Tożsamość terytorialna w różnych skalach przestrzennych, Rzeszów.
 • Shmidt P. (2001), Przestrzeń życia codziennego, [w:] I. Bukowska-Floreńska (red.), Studia etnologiczne i antropologiczne, t. 5, Katowice.
 • Walis A. (1990), Socjologia przestrzeni, wybór i oprac. E. Grabska-Walis i M. Ofierska, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/4708
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_4708
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.