Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 27 cz. 2 |

Article title

Tożsamość terytorialna i poczucie bezpieczeństwa a stosunek do różnych reprezentacji Innego (Rosjanie, muzułmanie) na podstawie badań studentów uczelni białostockich

Content

Title variants

PL
Territorial identity, sense of security and attitude towards different representations of ‘Other’ (Russians, Muslims) on the basis of the research of students in Bialystok

Languages of publication

Abstracts

EN
The aim of this study is to examine correlations between attitude to specific cultural groups (Muslins and Russians) and respondents’ sense of security. The other goal of this research is to study of the relationship between respondents’ international experience (eg. travelling or working abroad) and their territorial identity (in local, regional, national/state and European dimension). These issues are analyzed on the basis of the survey carried out in the spring of 2015 among the students of three largest public universities in Bialystok.

Year

Volume

Physical description

Dates

published
2016

Contributors

References

 • Czykwin E. (2008), Dlaczego ludzie nie lubią „obcych” i innych”?, [w:] K. Czyżewski, Warto zapytać o kulturę 3. Obcy – Inny – Swój, Białystok – Sejny, s. 53-70.
 • Hertz A. (1992), Socjologia nieprzedawniona. Wybór publicystyki, Warszawa.
 • Janusz G. (2011), Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie, Lublin.
 • Kielan-Glińska I. (2005), Muzułmanie w laickiej Francji (1974–2004). W kierunku integracji czy separatyzmu?, Kraków.
 • Kubicki P. (2009), Arabowie żyjący w związkach mieszanych z Polkami. Szanse i bariery dla integracji społecznej, [w:] A. Jasińska-Kania, S. Łodziński (red.), Obszary i formy wykluczenia etnicznego w Polsce. Mniejszości narodowe, imigranci, uchodźcy, Warszawa, s. 141-154.
 • Mcmanus-Czubińska C., Miller William L., Markowski R., Wasilewski J. (2002), Podwójna Tożsamość Polaków, [w:] R. Markowski (red.), System partyjny i zachowania wyborcze: dekada polskich doświadczeń, Warszawa, s. 241-264.
 • Nowicka E. (1990), Swojskość i obcość jako kategorie socjologicznej analizy, [w:] E. Nowicka (red.), Swoi i obcy, Warszawa, s. 5-53.
 • Pędziwiatr K. (2005), Od islamu imigrantów do islamu obywateli: muzułmanie w krajach Europy Zachodniej, Kraków.
 • Włoch R. (2009), Różnorodność technik wykluczenia imigrantów muzułmańskich we Francji i w Wielkiej Brytanii, [w:] A. Jasińska-Kania, S. Łodziński (red.), Obszary i formy wykluczenia etnicznego w Polsce. Mniejszości narodowe, imigranci, uchodźcy, Warszawa, s. 125-139.
 • Włoch R. (2011), Polityka integracji muzułmanów we Francji i w Wielkiej Brytanii, Warszawa.
 • CBOS, komunikat 14/2015, Stosunek do innych narodów.
 • CBOS, komunikat 37/2015, Postawy wobec islamu i muzułmanów.
 • CBOS, komunikat 65/2015, Polacy o bezpieczeństwie w kraju i w miejscu zamieszkania.
 • CBOS, komunikat 81/2015, Polacy wobec uchodźstwa.
 • CBOS, komunikat 84/2015, O konflikcie na Ukrainie i sankcjach gospodarczych wobec Rosji.
 • CBOS, komunikat 122/2015, Stosunek do uchodźców w kontekście kryzysu imigracyjnego w Europie.
 • Wigura K. (2015), Polska islamofobia bez muzułmanów, „Gazeta Wyborcza”, Polityka Ekstra, 15 lipca.
 • Migrant Integration Policy, Index 2015 – http://www.mipex.eu, [20.12.2015]

Document Type

Publication order reference

Identifiers

URI
http://hdl.handle.net/11320/4713

YADDA identifier

bwmeta1.element.hdl_11320_4713
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.