PL EN


2016 | 27 cz. 1 |
Article title

Zjawisko nowego nacjonalizmu na obszarze Azji Centralnej

Content
Title variants
PL
The phenomenon new nationalism in the area of Central Asia
Languages of publication
Abstracts
EN
In the late twentieth and early twenty-first century there was a political mobilization of states built on the model of nationalistic. This trend is very clear especially in the area of Central and Eastern Europe and in Central Asia. Any attempt a new organization of the semantic concepts of statehood, citizenship, nationality, country, nationalism, ethnos, ethnic minority, diaspora, migration, etc. Showed all the imperfections and archaic conceptual apparatus used in the social sciences. Polemics calls, for example, the issue of categorization: whether Russians outside the Russian Federation should be considered diaspora, even though formally they left their country of residence, or the Russians in the former Soviet states are a classic example of a national minority and that instead the term the Russians would use the term Russian-speaking minority? Management diaspora, national and ethnic minorities, peeled by the state ethnic policy ideas have consequences in the regional and global scale, especially in the area of national and international security, economic, social and demographic and even civilizational and cultural.
Publisher

Year
Volume
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
 • Bokszański Z. (2006), Tożsamości zbiorowe, Warszawa.
 • Brubaker R. (1998), Nacjonalizm inaczej. Struktura narodowa i kwestie narodowe w nowej Europie, Warszawa – Kraków.
 • Budyta-Budzyńska M. (2010), Socjologia narodu i konfliktów etnicznych, Warszawa.
 • Colas A. (2008), Imperium, Warszawa.
 • Domańska M., (2013), Uwarunkowania procesów integracyjnych i dezintegracyjnych na obszarze poradzieckim, Warszawa.
 • Fenton S. (2007), Etniczność, Warszawa.
 • Gajda J. (2014), Azja Centralna – separatyzm czy integracja z Rosją?, ,,Biuletyn OPINIE FAE”, nr 12, http://fae.pl/biuletynopiniefaeseparatyzmywazjicentralnej.pdf, [15.11.2015].
 • Gawrycki M. F., Szeptycki A. (2011), Podporządkowanie – niedorozwój – wyobcowanie. Postkolonializm a stosunki międzynarodowe, Warszawa.
 • Hunter S. T. (1996), Central Asia since Independence, Westport.
 • Имакеев М. (2001), Русских в Киргизии остается все меньше, ,,Демосцоп Вееклы”, nr 37-388. - 21 октября, http://www.demoscope.ru/weekly/037/evro09.php, [15.11.2015].
 • Ларюэль М. (2013), Внешняя политика и идентичность в Центральной Азии, ,,Pro et Contra”, 1-4.
 • Кирчанов М. (2010), Политические и интеллектуальные мифологемы современного туркменского национализма. Региональная политика, ,,Журнал Центральная Азия и Кавказ”, нр 1/13.
 • Николаева Л.Ю. (2015), Роль русского населения Таджикистана втрансформирующемся таджикском обществе, ,,Сравнительная политика”, нр 2(19).
 • Roy O. (1996), Globalized Islam: The Search for a New Ummah, New York.
 • Smith A. D. (2007), Nacjonalizm, Warszawa.
 • Сулакшин С.С., ,Багдасарян В.Э., Вилисов М.В., Зачесова Ю.А., Пак Н.К., Середкина О.А., Чирва А.Н. (2006), Национальная идентичность России и демографический кризис, Москва.
 • Szeptycki A. (2011), Brzemię Kremla, ,,Nowa Europa Wschodnia”, nr 3-4.
 • Тульский М. (2005), Итоги переписи населения Таджикистана 2000 года: национальный, возрастной, половой, семейный и образовательный составы, ,,Демосцоп Вееклы”, nr 191-192. -21 февраля – 6 марта 2005, http://www.demoscope.ru/ weekly/2005/0191/analit05.php, [15.11.2015].
 • Wierzbicki A. (2008), Etnopolityka w Azji Centralnej. Między wspólnotą etniczną a obywatelską, Warszawa.
 • Wierzbicki A. (2014), Etniczność i narody w Europie i Azji Centralnej, Warszawa.
 • Włodkowska-Bagan A. (2013), Rywalizacja mocarstw na obszarze poradzieckim, Warszawa.
 • Всесоюзная перепись населения 1989 года. Национальный состав населения по республикам СССР (2016), ,,Демосцоп Вееклы”, nr 685-686, 9–22 мая, http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_ 89.php?reg=12, [15.11.2015].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/4714
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_4714
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.