Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 27 cz. 2 |

Article title

Hipotetyczna unikalność gmin ze znacznym udziałem mniejszości niepolskiej w aspekcie stabilności lokalnej egzekutywy wyłanianej w wyborach bezpośrednich

Content

Title variants

PL
Hypothetical uniqueness of communes with a considerable share of non-Polish minority in terms of stability of the local executive elected in direct elections

Languages of publication

Abstracts

EN
The aim of the article is to find out whether communes with a considerable share of non-Polish residents (exceeding 30%) differ in terms of stability of local executive authorities appointed as a result of direct elections from communes where this category of people did not occur at all in the 2002 national census, and from those where the share of such people is lower than 30%. Generally, the findings suggest there are no differences in this respect.

Year

Volume

Physical description

Dates

published
2016

Contributors

References

 • Arvate P. R., Mendes M., Rocha A. (2010), Are Voters Fiscal Conservatives? Evidence form Brazilian Municipal Election, “Estudos Econômicos”, nr 40.
 • Arvind J. K. (1998), Economics of Corruption, Boston.
 • Balaguer-Coll M. T., Brun-Martos M. I., Forte A., Tortosa-Ausina E. (2015), Local governments re-election and its determinants: New evidence based on a Bayesian approach, “European Journal of Political Economy”, nr 39.
 • Barwiński M. (2014), Struktura narodowościowa Polski w świetle wyników spisu powszechnego z 2011 roku, „Przegląd Geograficzny”, nr 86.
 • Calonico S., Cattaneo M. D., Titiunik R. (2015), rdrobust: An R Package for Robust Nonparametric Inference in Regression – Discontinuity Designs, “The R Journal”, nr 7/1.
 • Erikson R., Wright G. (2001), Voters, Candidates, and Issues in Congressional Elections, [w:] L. Dodd, B. Oppenheimer (red.), Congress Reconsidered, Washington D.C.
 • Halamska M. (2001), Reprodukcja czy wymiana? Przekształcenia lokalnych elit politycznych w Polsce w latach 1990–1998, Warszawa.
 • Hanusch M. Magleby D. B. (2014), Popularity, polarization, and political budget cycles, “Public Choice”, nr 159/3.
 • Herbut R. (2008), Model demokraci reprezentacyjnej, [w:] J. Juchonowski, M. S. Wolański (red.), Studia z nauk społecznych i humanistycznych, Wrocław.
 • Holbrook T. M., Weinschenk A. C. (2014), Money, candidates, and mayoral elections, “Electoral Studies” nr 35.
 • Janik K. (2007), Bezpośrednie wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – geneza i doświadczenia dwóch elekcji, [w:] J. Marszałek-Kawa (red.), Samorząd terytorialny. Studium politologiczne, Toruń.
 • Krasnowolski A. (2010), Wybrane zagadnienia z dwudziestoletniej ewolucji samorządu terytorialnego, Kancelaria Senatu, Biuro Analiz i Dokumentacji, Dział Analiz i Opracowań Tematycznych, Warszawa.
 • Krebbs T. B. (1998), The Determinants of Candidates` Vote Share and the Advantages of Incumbency in City Council Elections, “American Journal of Political Science”, nr 42.
 • Kukovič S., Haček M. (2013), The Re-Election of Mayors in the Slovenian Local Self- Government, “Lex Localis – Journal of Local Self-Government”, nr 11.
 • Leske J. (1989), The Political Dynamics of Urban Voting Behavior, “American Journal of Political Science”, nr 33.
 • Lee D. S. (2001), The Electoral Advantage to Incumbency and Voters` Valuation of Politicians` Experience: A Regression Discontinuity Analysis of Elections to the U.S. House, “NBER Working Paper”, nr 8441.
 • Lee D. S. (2008), Randomized Experiments from Non-random Selection in U.S. House Elections, “Journal of Econometrics”, nr 142/2.
 • Łodziński S. (2012), Analiza metodologii Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 roku w zakresie pytań o narodowość, etniczność oraz język domowy i ojczysty, Biuro Analiz Sejmowych 917/12, Warszawa.
 • Oliver J.E. (2000), City Size and Civic Involvement in Metropolitan America, “American Political Science Review”, nr 94.
 • Oliver J.E., Ha S.E. (2007), Vote Choice in Suburban Elections, “American Political Science Review”, nr 101.
 • Oliver J.E., Ha S.E., Callen Z. (2012), Local Elections and the Poliics of Small-Scale Democracy, Princeton.
 • Piasecki A. (2004), Wybory parlamentarne, samorządowe, prezydenckie 1989–2002, Toruń.
 • Peters G. (1995), Polityka i biurokracja państwowa, [w:] J. Szczupaczyński (red.), Władza i społeczeństwo. Antologia tekstów z zakresu socjologii polityki, Warszawa.
 • Siemiatycki M., Anver S. (2002), Ethnoracial Political Representation in Toronto: Patterns and Problems, “Journal of International Migration and Integration”, nr 3/2.
 • Stonecash J. M. (2008), Reassessing the Incumbency Effect, Cambridge.
 • Taylor Z. (2015), The advantages of incumbency and the determinants of municipal candidate vote share: The 2014 City of Toronto Election, Canadian Political Science Association Annual Meeting, Ottawa, 2 June 2015, Working Draft.
 • Titiunik R. (2011), Incumbency Advantage in Brazil: Evidence from Municipal Mayor Elections, (under revision), Michigan.
 • Trounstine J., Information, Turnout, and Incumbency in Local Elections, https://www.princeton. edu/csdp/events/Trounstine020509/Trounstine020509.pdf, [01.12.2015]
 • Trounstine J. (2011), Evidence of a Local Incumbency Advantage, “Legislative Studies Quarterly”, nr 36.
 • Marshall M., Shah P., Ruhil A. (2011), The Study of Local Elections, http://www.leap--elections.org/Publication, [1.12.2015]
 • Uppal Y. (2009), The disadvantaged incumbents: estimating incumbency effects in Indian state legislatures, “Public Choice”, nr 138.
 • Uppal Y. (2010), Estimating Incumbency Effects in U.S. State Legislatures: A Quasi- Experimental Study, “Economics & Politics”, nr 22/2.
 • Viega L. G., Veiga F. J. (2007), Political business cycles at the municipal level, “Public Choice”, nr 131.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

URI
http://hdl.handle.net/11320/4722

YADDA identifier

bwmeta1.element.hdl_11320_4722
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.