Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 27 cz. 2 |

Article title

Stosunek maturzystów z regionu środkowo-wschodniej Polski do wybranych norm moralnych

Content

Title variants

PL
The attitude of the Central-Eastern Poland high school graduates towards chosen moral standards

Languages of publication

Abstracts

EN
The article herein is based on empirical studies and presents the high school graduates’ attitude towards chosen moral standards. The author raises a questions regarding moral transformations amongs young people in Poland on the basis of the thus far presented research results in the young people environment. Analyzed research resluts are presented in the context of faith autodeclaration, confession belongingness as well as respondents’ sex. Analyses have shown that young people are seraching for personal references and legitimization of their behaviour, increasingly rarely motivated by religion. It was stated that there is no coherence between religion and morality which is most apparent on a personal level, and mostly evidenced on the sexual life field. Young people’s attitudes are characterized by the moral relativism. In the context of presented data we can speak about the morality deconsecration as well as the looseness of religion connections.

Keywords

EN

Year

Volume

Physical description

Dates

published
2016

Contributors

References

 • Baniak J. (2008), Wielostronność spojrzeń na moralność dzisiejszych środowisk i grup społecznych w Polsce, „Socjologia Religii”, t. 6.
 • Jasińska-Kania A. (2007), Przekształcenia moralności w Polsce i w Europie, [w:] M. Marody (red.), Wymiary życia społecznego, Warszawa.
 • MacIver R. M., Page Ch. H. (1984), Religia a moralność, [w:] F. Adamski (red.), Socjologia religii, Kraków.
 • Mariański J. (2001), Kryzys moralny czy transformacja wartości. Studium socjologiczne, Lublin.
 • Mariański J. (2006), Socjologia moralności, Lublin.
 • Mariański J. (2008), Emigracja z Kościoła. Religijność młodzieży polskiej w warunkach zmian społecznych, Lublin.
 • Mariański J. (2011), Przemiany moralności polskich maturzystów w latach 1994–2009. Studium socjologiczne, Lublin.
 • Romanowicz W. (2013), Świadomość religijna i moralna młodzieży prawosławnej, Biała Podlaska.
 • Świątkiewicz W. (2005), Młodzież wielkomiejska: między egocentryzmem i pro-społecznością, [w:] J. Baniak (red.), „Socjologia Religii”, t. 3.
 • Świda-Ziemba H. (2008), Paradoksy postaw etycznych młodzieży licealnej i studentów, [w:] J. Mariański, L. Smyczek (red.), Wartości, postawy i więzi moralne w zmieniającym się społeczeństwie, Kraków.
 • Zaręba H. S. (2004), Postawy Polaków wobec zasad moralnych religii katolickiej, [w:] W. Zdaniewicz, S. H. Zaręba (red.), Kościół katolicki na początku trzeciego tysiąclecia w opinii Polaków, Warszawa.
 • Zaręba H. S. (2008), W kierunku jakiej religijności? Studia nad katolicyzmem polskiej młodzieży, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

URI
http://hdl.handle.net/11320/4723

YADDA identifier

bwmeta1.element.hdl_11320_4723
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.