Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 27 cz. 2 |

Article title

Wielokulturowość w interpretacjach i działaniach lokalnych. Przypadki z pogranicza polsko-ukraińskiego

Content

Title variants

PL
Multiculturalism in local interpretations and activities. Cases from the Polish-Ukrainian borderland

Languages of publication

Abstracts

EN
The goal of the analysis is to reconstruct a common model of the notion of multiculturalism, linked to activities in the field of culture, in local communities of the borderland. The phenomenon observed in Poland is the appearance of the idea of multiculturalism which does not refer to a real ethnic diversification. The represented analysis allows formulation of a thesis, that this phenomenon may be connected with external pressure of globalisation processes and mechanisms of institutional development of local culture in the European Union. Such factors cause usage of resources connected with multicultural heritage by local leaders, for utilisation of this heritage grants tangible benefits for the local community. Unfortunately, at the same time such activities result in rather avoidance of multicultural contacts than their development. This concept of multiculturalism is connected with artificial tolerance and does not contribute to the development of an open society.

Year

Volume

Physical description

Dates

published
2016

Contributors

References

 • Bartkowski J. (2009), Instytucjonalizacja zarządzania projektami unijnymi – próba typologii, [w:] J. Kurczewska, H. Bojar (red.), Wyciskanie brukselki? O europeizacji społeczności lokalnych na pograniczach, Warszawa.
 • Bieniecki M. (2005), Włodawski Festiwal Trzech Kultur. Z notatnika badacza społeczności lokalnej we Włodawie, [w:] J. Kurczewska, H. Bojar (red.), Granice na pograniczach, Warszawa.
 • Blumer H. (2007), Interakcjonizm symboliczny, Kraków.
 • Buzalka J. (2007), Nation and Religion: The Politics of Commemoration in the South-East Poland, Berlin.
 • Chłopecki J. (1989), Czas, świadomość, historia, Warszawa.
 • Dolińska K., Makaro J. (2013), O wielokulturowości monokulturowego Wrocławia, Wrocław.
 • Kempny M. (2004), Wspólnota i polityka tożsamości jako sposoby organizacji kulturowej różnorodności – o potrzebie nowej topiki teorii społecznej w dobie globalizacji, [w:] M. Jacyno, A. Jawłowska, M. Kempny. (red.), Kultura w czasach globalizacji, Warszawa.
 • Kopytoff I. (2003), Kulturowa biografia rzeczy – utowarowienie jako proces, [w:] M. Kempny, E. Nowicka (red.), Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, Warszawa.
 • Mucha J. (2005), Oblicza etniczności. Studia teoretyczne i empiryczne, Kraków.
 • Sadowski A. (2011), Społeczeństwo polskie – od zróżnicowanego kulturowo do wielokulturowego. Szanse i zagrożenia, [w:] A. Śliz, M. Szczepański (red.), Wielokulturowość: konflikt czy koegzystencja, Warszawa.
 • Straczuk J. (2009), Bielsk Podlaski: peryferia Unii w centrum Europy, [w:] J. Kurczewska, H. Bojar (red.), Granice na pograniczach, Warszawa.
 • Wojakowski D. (2007), Poza socjologię pogranicza: w poszukiwaniu nowych ujęć teoretycznych dla zjawisk pograniczności, [w:] M. Zielińska, B. Trzop, K. Lisowski (red.), Transganiczność w perspektywie socjologicznej. Pogranicza Polski w integrującej się Europie, Zielona Góra.
 • Wojakowski D. (2013), „Kresowe ideologie” w lokalnych społecznościach Polski Wschodniej, [w:] T. Zarycki (red.), Polska Wschodnia i orientalizm, Warszawa.
 • Wojakowski D. (2015), Wielokulturowość jako wartość w społeczności lokalnej pogranicza, [w:] M. Bieńkowska, W. Żelazny (red.), Pogranicza, Białystok.
 • Zarycki T. (2013), Polskie dyskursy o „Wschodzie” wewnętrznym i zewnętrznym – próba analizy krytycznej, [w:] T. Zarycki (red.), Polska Wschodnia i orientalizm, Warszawa.
 • Znaniecki F. (1971), Nauki o kulturze, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

URI
http://hdl.handle.net/11320/4725

YADDA identifier

bwmeta1.element.hdl_11320_4725
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.