PL EN


2016 | 27 cz. 2 |
Article title

Transformacja tożsamości mniejszości narodowej w warunkach istotnych zmian politycznych na przykładzie Ukraińców Podlasia

Content
Title variants
PL
Transformation of the identity of national minority in conditoon of essentail political changes. On the exemple of ukrainian minority in Podlaskie Voivodeship
Languages of publication
Abstracts
EN
In the article the author is trying to show the process of complicating national structures and the evolution of the national identity on the area of the borderland. These changes are happening in progressing social, cultural and political transformations which touched these areas upon last decades. An Ukrainian minority in podlaskie voivodeship is a subject of these transformations. Within the last decades this population was subject of intense and characteristic identity transformations. It is interesting to trace the evolution of the national identity of Ukrainian minority in podlaskie voivodeship and simultaneously state that this proces still didn’t end. The article is leaning on two rounds of own examinations as well as researches conducted in the past by historians and linguists concerning areas of today’s podlaskie voivodeship.
Publisher

Year
Volume
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
 • Barwiński M. (2011), Ukraińcy na Podlasiu – geneza, kontrowersje, współczesność, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Geographica Socio-Oeconomica”, nr 11.
 • Bauman Z. (1996), Socjologia, tłum. J. Łoziński, Poznań.
 • Gloger Z. (1903), Geografia historyczna ziem dawnej Polski, Kraków.
 • Hawryluk J. (1999), Kraje ruskie Bielsk, Mielnik, Drohiczyn. Rusini – Ukraińcy na Podlaszu – fakty i kontrowersje, Kraków.
 • Koter M. (1995), Ludność pogranicza – próba klasyfikacji genetycznej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica”, nr 20.
 • Kłoskowska A. (1996), Kultury narodowe u korzeni, Warszawa.
 • Krysiński A. (1928), Liczba i rozmieszczenie Białorusinów w Polsce, „Sprawy Narodowościowe”, z. 3-4.
 • Makarski W. (1996), Pogranicze polsko- ruskie do połowy wieku XIV. Studium językowo-etniczne, Lublin.
 • Misiejuk D. (2004), Tożsamość ukraińska w Polsce: odtwarzanie czy tworzenie? Uwagi o kreacji tożsamości mniejszościowej, [w:] Z. Jasiński, T. Lewowicki (red.), Kultura mniejszości narodowychi i grup etnicznych w Europie, Opole.
 • Ryżyk E., Kuprianowicz G. (1992), Kronika podlaska „Nad Buhom i Narwoju”, nr 3.
 • Sadowski A. (1995), Pogranicze polsko-białoruskie. Tożsamość mieszkańców, Białystok.
 • Sadowski A. (2006), Kapitał społeczny mieszkańców miasta, Białystok.
 • Sadowki A. (2007), Naród kulturowy jako kategoria badawcza socjologii narodu, [w:] A. Sakson (red.), Ślązacy, Kaszubi, Mazurzy i Warmiacy – między polskością a niemieckością, Poznań.
 • Sajewicz M. (2008), Zagadnienie przynależności etniczno-językowej prawosławnych mieszkańców powiatu hajnowskiego na Białostocczyźnie, [w:] M. Stepaniuk (red.), Gwary Północnego Podlasia, Bielsk Podlaski.
 • Tomaszewski J. (1985), Rzeczpospolita wielu narodów, Warszawa.
 • Wakar W. (1917), Rozwój terytorialny narodowości polskiej, cz. 2: Statystyka narodowościowa Królestwa Polskiego, Warszawa.
 • Wasilewski L. (1927), Istotna liczba Ukraińców w Polsce, „Sprawy Narodowościowe”, z. 5-6.
 • Wiśniewski J. (1977), Osadnictwo wschodniosłowiańskie Białostocczyzny – geneza, rozwój oraz zróżnicowanie i przemiany etniczne, „Acta Baltico- Slavica”, t. 4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/4726
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_4726
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.