Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 27 cz. 2 |

Article title

Mieszkańcy pogranicza zachodniego o niemieckich sąsiadach a Polacy o Niemcach

Content

Title variants

PL
The residents of Poland’s western borderland about their German neighbours and Poles about Germans

Languages of publication

Abstracts

EN
The paper includes the results of the sociological survey accomplished in Zgorzelec (2010), Gubin (201 3) and Słubice (2015). In each case the same methodology was applied – structured interview with probability representative samples. The paper focuses on issues: 1. The emotional approach of the inhabitants of Zgorzelec, Gubin and Słubice, i.e. declared level of liking, indifference or antipathy towards German neighbours, and the opinions on mutual relations. 2. The readiness for contact with a German neighbour appearing in different roles (“the close ones”, “professional”, and the roles “connected with the market”). 3. The type of contacts with Germans – the reasons of mobility to the neighbouring German town by the inhabitants of Zgorzelec, Gubin and Słubice and frequency of border crossing in order to achieve particular goals. Interethnic relations in the situation of geographical vicinity and the open border are shaped on different grounds than the ones in the interior. We try to compare the results of the research accomplished in the borderland with the data obtained from the research done on the all-Polish sample (by the Institute of Public Affairs). The paper includes also methodological reflections (about comparison of researches within borderlandstudies and research on borderland effect).

Year

Volume

Physical description

Dates

published
2016

References

 • Bartkowski J. (2003), Tradycja i polityka. Wpływ tradycji kulturowych polskich regionów na współczesne zachowania społeczne i polityczne, Warszawa.
 • Dolińska K., Makaro J., Niedźwiecka-Iwańczak, N. (2013), Instrumentalność vs. autoteliczność praktyk transgranicznych mieszkańców Zgorzelca i Gubina, „Opuscula Sociologica”, nr 2.
 • Gołdyka L. (2008), Po co nam socjologia pogranicza? (Głos w dyskusji panelowej), [w:] Z. Kurcz (red.), Polskie pogranicza w procesie przemian, t. 1, Wrocław – Wałbrzych.
 • Gołdyka L. (2013), Pogranicze polsko-niemieckie jako przestrzeń socjalizacji, Warszawa.
 • Kurcz Z. (2011), Miasta europejskie na pograniczu polsko-niemieckim. Manifesty i realia, [w:] A. Michalak, A. Sakson, Ż. Stasieniuk (red.), Polskie Ziemie Zachodnie, Poznań.
 • Kurcz Z. (2010), Socjologia pogranicza i człowiek pogranicza w świetle polskich doświadczeń, [w:] Z. Kurcz, I. Taranowicz (red.), Okolice socjologicznej tożsamości, Wrocław.
 • Łada A. (2013), Barometr Polska-Niemcy 2013. Wizerunek Niemiec i Niemców w polskim społeczeństwie po dziesięciu latach wspólnego członkostwa w Unii Europejskiej, Warszawa.
 • Leszkowicz-Baczyńska Ż. (2014), Wizerunek współczesnego Niemca, [w:] Z. Kurcz (red.), Polskie pogranicza w procesie przemian, t. 3, Wrocław.
 • Lisiecki S. (2009), O granicach naturalnych, politycznych, społecznych i granicach w głowie, Poznań.
 • Machaj I. (2008), Pogranicze wschodnie a zachodnie – mechanizmy zmiany społecznej, [w:] Z. Kurcz (red.), Polskie pogranicza w procesie przemian, t. 1, Wrocław – Wałbrzych.
 • Machaj I. (2005), Społeczno-kulturowe konteksty tożsamości mieszkańców wschodniego i zachodniego pogranicza Polski, Warszawa.
 • Niedźwiecka-Iwańczak N. (2011), Transgraniczność w praktykach mieszkańców Zgorzelca, [w:] K. Dolińska, N. Niedźwiecka-Iwańczak (red.), Zgorzelec jako miasto pograniczne w opiniach jego mieszkańców, Wrocław.
 • Opiłowska E. (2009), Kontinuitäten und Brüche deutsch-polnischer Erinnerungskulturen Görlitz – Zgorzelec 1945–2006, Dresden.
 • Sakson A. (2011), Przemiany tożsamości lokalnej i regionalnej mieszkańców Ziem Zachodnich i Północnych, [w:] A. Michalak, A. Sakson, Ż. Stasieniuk (red.) Polskie Ziemie Zachodnie, Poznań.
 • Schlögel K. (2005), Środek leży na wschodzie. Europa w stadium przejściowym, Warszawa.
 • Słomczyński K. M. (2014), Empiryczne analizy porównawcze w badaniach pogranicza, [w:] M. Zielińska, B. Trzop (red.), Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Pogranicza i centra współczesnej Europy, Zielona Góra.
 • Zielińska M. (2008) Paternalizm państwowy – regionalne i społeczno-ekonomiczne uwarunkowania różnic opinii mieszkańców pogranicza i centrum, [w:] Z. Kurcz (red.), Polskie pogranicza w procesie przemian, t. 1, Wrocław – Wałbrzych.
 • Zielińska M., Trzop B. (2008), W poszukiwaniu efektu pogranicza. Przeobrażenia wybranych elementów stylu życia osób 50+, [w:] Z. Kurcz (red.), Polskie pogranicza w procesie przemian, t. 3, Wrocław.
 • Bevölkerungsbewegungen der Stadt Guben 2004-2014; https://www.guben.de/monitor/downloads/EW-Bewegung%20Stadt%20Guben_2014-09-30.pdf, [05.11.2015]
 • Brym M. (2011), The Integration of European Union Borderlands: A Case Study of Polish Opinions on Cross-Border Cooperation along the Polish-German Border, “The University of the Fraser Valley Research Review”, volume 3: isssue 3 (Winter 2011) http://journals.ufv.ca/rr/RR33/article-PDFs/2-brym.pdf, [13.11.2015]
 • Demografiebericht 2014. Zahlen, Daten und Fakten der Stadt Frankfurt (Oder); https://www.frankfurt-oder.de/stadt/WusstenSie/DatenFakten/Documents/KommunaleStatistikstelle_Demografiebericht2014_12112014.pdf, [10.11.2015]
 • Gubin, Statystyczne Vademecum Samorządowca 2014; http://zielonagora.stat.gov.pl/vademecum, [10.11.2015]
 • Słubice, Bank Danych Lokalnych 2013; http://stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.display-?p_id=397654&p_token=0.6467378280175446, [10.11.2015]
 • Zgorzelec, Statystyczne Vademecum Samorządowca 2014; http://stat.gov.pl/vademecum/vademecum_dolnoslaskie/portrety_gmin/powiat_zgorzelecki/gmina_m_zgorzelec.pdf, [10.11.2015]
 • http://www.cp.edu.pl/pl/o_nas/index.html, [14.11.2015]
 • http://www.goerlitz.de/de/buerger/aktuelles/statistische-zahlen.html, [5.11.2015]

Document Type

Publication order reference

Identifiers

URI
http://hdl.handle.net/11320/4729

YADDA identifier

bwmeta1.element.hdl_11320_4729
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.