PL EN


2015 | 13 | 65-76
Article title

Zmiana paradygmatu prawa rolnego

Authors
Content
Title variants
PL
The change of the paradigm of agricultural law
Languages of publication
Abstracts
EN
Agricultural law is developing very dynamically. Looking at the development of agricultural law for several decades, it can be argued that a distinct change regarding the basic rules determining the nature of agricultural law has occurred. The change is profound and fundamental. It should be defined as a paradigm shift in agricultural law and such a paradigm should be understood as a set of basic rules determining the identity of a branch of law. Agricultural law is changing its essence and expanding its field of regulation. Agricultural law defined as the land law or the production law is becoming a branch related to the management of agricultural space as well. The agricultural land law becomes the law governing the life in the country. This publication is devoted to the justification of this thesis
Publisher

Year
Volume
13
Pages
65-76
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
author
References
 • R. Baum, J. Śleszyński, Nowe funkcje rolnictwa – dostarczanie dóbr publicznych, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu” 2009, t. XI, z. 2.
 • A. Brelik, Dobra publiczne a wielofunkcyjny rozwój rolnictwa, „Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego” 2011, nr 25, s. 225.
 • R. Budzinowski, Problemy ogólne prawa rolnego. Przemiany podstaw legislacyjnych i koncepcji doktrynalnych, Poznań 2008.
 • R. Budzinowski, Przyszłość prawa rolnego, „Przegląd Prawa Rolnego” 2009, nr 1.
 • R. Budzinowski, A. Suchoń, K. Błażejewska, Rozwój prawa rolnego w ostatnich latach, „Przegląd Prawa Rolnego” 2011, nr 2.
 • R. Budzinowski, [w:] Prawo rolne, P. Czechowski (red.), Warszawa 2013.
 • T. Cooper K., Hart, D. Baldock, Provision of Public Goods through Agriculture in the European Union http://ec.europa.eu/agriculture/ analysis/external/public-goods/report_en.pdf
 • A. Czyżewski, B. Czyżewski, Ziemia i jej renty w nowym paradygmacie rozwoju rolnictwa, materiały z konferencji Ekonomia dla przyszłości: odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych: IX Kongres Ekonomistów Polskich; 28-29 listopada 2013 r., opublikowany na stronie http://www.pte.pl/kongres/referaty/Czy%C5%BCewski%20Andrzej,%20Czy%C5%BCewski%20Bazyli/Czy%C5%BCewski%20Andrzej,%20CzyC5%BCewski%20Bazyli%20-%20 ZIEMIA%20I%20JEJ%20RENTY%20W%20NOWYM%20PARADYGMACIE%20ROZWOJU%20ROLNICTWA.pdf
 • M. Król, A. Niewiadomski, Rodzinne gospodarstwa rolne w systemie prawnym ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, [w:] Ekonomiczne i prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego, M. Podstawka (red.), Warszawa 2015, s. 240.
 • A. Jurcewicz, B. Kozłowska, E. Tomkiewicz, Wspólna Polityka Rolna. Zagadnienia prawne, Warszawa 2004.
 • J. Martinez, Pojęcie „obszar wiejski” jako odpowiedź na wielofunkcyjność przyszłej działalności rolniczej, „Przegląd Prawa Rolnego” 2010, nr 2.
 • I. Nurzyńska, Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej a koncepcja zrównoważonej intensyfikacji rolnictwa, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu” 2015, t. XVII, z. 4.
 • W. Pańko, Prawo rolne. Kryzys czy wielki zwrot, [w:] Z zagadnień prawa cywilnego. Księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Stelmachowskiemu, Białystok 1991.
 • S. Prutis, Regulacje prawne produkcji ekologicznej w rolnictwie polskim, „Studia Iuridica Agraria” 2014, t. XI.
 • A. Stelmachowski, Kształtowanie stosunków prawnych w rolnictwie, [w:] P. Czechowski, M. Korzycka-Iwanow, S. Prutis, A. Stelmachowski, Polskie prawo rolne na tle ustawodawstwa Unii Europejskiej, Warszawa 1994
 • J. Wilkin, Dobra dostarczane przez rolnictwo w świetle teorii dóbr publicznych. Wielofunkcyjność rolnictwa, Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne, Warszawa 2010.
 • J. Wiśniewska, Zrównoważone rolnictwo w świetle teorii dóbr publicznych i nowej ekonomii instytucjonalnej, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu” 2009, t. XI, z. 2.
 • J. Zegar, Podstawowe zagadnienia rozwoju zrównoważonego, Bielsko-Biała 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/4760
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_4760
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.