PL EN


Journal
2016 | 20 |
Article title

Kontekst nauczania języków obcych w Polsce – glottodydaktyczne implikacje dla drugich języków obcych

Content
Title variants
PL
The context in Foreign Language Teaching in Poland – didactic implications for second foreign languages
Languages of publication
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł stawia sobie za cel zdefiniowanie kontekstu nauczania drugich języków obcych w Polsce. Artykuł rozpoczyna opis głównych wytycznych dotyczących europejskiej polityki edukacyjnej, w których na plan pierwszy wysuwa się pojęcie wielojęzyczności. Następnie zostały przedstawione założenia polityki językowej, której głównym celem jest rozwijanie kompetencji różnojęzycznej u uczniów. W kolejnej części artykułu został opisany polski system nauczania języków obcych oraz system egzaminów zewnętrznych z języków obcych nowożytnych, z podkreśleniem miejsca, jakie w nich zajmują drugie języki obce. Artykuł kończy propozycja rozwiązań systemowych, które mogą usprawnić uczenie się i nauczanie drugich języków obcych.
EN
This article aims at defining the context of teaching second foreign languages in Poland. The article begins with a description of the main guidelines for the European education policy, in which the concept of multilingualism is on the foreground. We then present the assumptions of the language policy, whose main objective is to develop student’s plurilingual competence. In the next part of the article, we describe the Polish system of teaching foreign languages and system of external examinations of modern foreign languages, with an emphasis put on the space taken by the second foreign languages. The article ends with a proposal of systemic solutions that can increase the effectiveness in learning and teaching second foreign languages.
Publisher

Journal
Year
Volume
20
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
 • Beacco J.-C. (et al.), Guide pour le développement et la mise en oeuvre des curriculums pour une éducation plurilingue et interculturelle, Genève 2010.
 • Candelier M. (et al), Un Cadre de Référence pour les Approches Plurielles des Langues et des Cultures, Strasbourg 2012.
 • Chłopek Z., Nabywanie języków trzecich i kolejnych oraz wielojęzyczność. Aspekty psycholingwistyczne (i inne), Wrocław 2011.
 • Cybulska K., Różnorodność a kształcenie językowe w szkolnictwie wyższym, [w:] Kształcenie językowe w szkolnictwie wyższym, H. Komorowska (red.), Warszawa 2009.
 • Europejski System Opisu Kształcenia Językowego. Uczenie się, nauczanie, ocenianie, Warszawa 2003.
 • Huver E., Springer C., L’évaluation en langues. Nouveaux enjeux et perspectives, Paris 2011.
 • Kucharczyk R., Wielojęzyczność w polskiej szkole – sukces czy porażka? Kilka słów o wdrażaniu w życie nowej podstawy programowej, [w:] Inspiracja - Motywacja - Sukces. Rola materiałów dydaktycznych i form pracy na lekcji języka obcego, J. Sujecka-Zając, A. Jaroszewska, K. Szymankiewicz, J. Sobańska-Jędrych (red.), Warszawa 2014, s. 241-256.
 • Robert J.-P., Rosen É., Dictionnaire pratique du CECR, Paris 2010.
 • Szałek M., Jak motywować uczniów do nauki języka obcego?, Poznań 2004.
 • Wilczyńska W., Górecka, J., Mosorka E., Nowicka A., Skrivanek H., Wojciechowska B., Wielojęzyczność a wykorzystanie w nauczaniu szkolnym różnorodności kontekstów edukacyjnych. Wyniki badań w dzielnicy Grunwald w Poznaniu oraz w powiecie słubickim na tle innych okręgów europejskich, Poznań 2007.
 • Zawadowska-Kittel E., Nowa matura z języków obcych: szanse i zagrożenia, Piaseczno 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/4785
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_4785
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.