PL EN


2016 | 3(81) |
Article title

W poszukiwaniu nowej koncepcji ochrony przyrody – idea renaturalizacji

Content
Title variants
PL
In search of a new concept of nature protection – the idea of restoration
Languages of publication
Abstracts
PL
Ochrona przyrody ma ważne znaczenie we wszystkich dyskusjach o stanie przyrody i występujących obecnie problemach i konfliktach ekologicznych. Współcześnie jej elementem jest szeroko rozumiana koncepcja renaturalizacji odnosząca się nie tylko do odtwarzania stanów natury, ale również do ochrony procesów przyrodniczych. Ekologia renaturalizacji ma charakter transdyscyplinarny i uwzględnia zarówno specyfikę systemów przyrodniczych, jak i uwarunkowania społeczno-gospodarcze ich rozwoju. Renaturalizacja powinna być także komponentem procesu zrównoważonego gospodarowania i dyskusji nad możliwościami substytucji kapitału naturalnego kapitałem antropogenicznym czy problematyką wyceny świadczeń ekosystemów.
EN
Nature protection is important in all discussions about the state of nature and the currently existing ecological problems and conflicts. The widely nowadays-understood concept of restoration is an element of it; and it is related not only to the states of nature, but also to the protection of natural processes. Restoration ecology is a trans-disciplinary and includes not only the specificity of natural systems, but also the socioeconomic determinants of their development. Restoration should also be a part of the process of sustainable economics; and discussions on the substitution possibilities of natural capital asset by anthropogenic ones as well as the issue ofevaluation of ecosystem services.
Publisher

Year
Volume
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
 • Binswanger H., 2010, Vorwärts zur Mässigung. Perspektiven einer nachhaltigen Wirtschaft, Murmann, Hamburg.
 • Crutzen P. J., 2001, Das Raumschiff Erde hat keinen Notausgang, Fischer, Frankfurt am Main.
 • Döhler F., Grünig M., Langsdorf S., 2014, Ökostadt – Vision und Wirklichkeit, [w:] Re-Naturierung Gesellschaft im Einklang mit der Natur, von H. Leitschuh, G. Michelsen, U.E. Simonis, J. Sommer, E.U. von Weizsäcker (Hrsg.), Hirzel, Stuttgart.
 • Encyklopedia Powszechna PWN, 1976, t. 4, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Fink P., Riecken U., 2014, Biotopverbund und über Grenzen hinweg!, [w:] Re-Naturierung. Gesellschaft im Einklang mit der Natur, H. von Leitschuh, G. Michelsen, U. E. Simonis, J. Sommer, E. U. von Weizsäcker (Hrsg.), Hirzel, Stuttgart.
 • Goetel W., 1971, Racjonalna gospodarka zasobami przyrody, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Härdtke W. G. von Oheimb, 2014, Pflege von Heidelandschaften, [w:] Re-Naturierung. Gesellschaft im Einklang, mit der Natur, von H. Leitschuh, G. Michelsen, U.E. Simonis, J. Sommer, E.U. von Weizsäcker (Hrsg.), Hirzel, Stuttgart.
 • Kant R., 2014, Raubbau an Wäldern, [w:] Re-Naturierung. Gesellschaft im Einklang mit der Natur, von H.Leitschuh, G. Michelsen, U. E. Simonis, J. Sommer, E. U. von Weizsäcker (Hrsg.), Hirzel, Stuttgart.
 • Kośmicki E., 2009, Podstawowe problemy ekologizacji rolnictwa. Próba eksplikacji głównych zagadnień, [w:] Rozwój zrównoważony ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich, B. Fiedor, R. Jończy (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Müller M., K. Niebert, 2014, Die Ökologie als Anker politischer Entscheidungen, [w:] Re-Naturierung. Gesellschaft im Einklang mit der Natur, von H. Leitschuh, G. Mischelsen, U.E. Simonis, J. Sommer, E.U. von Weizsäcker (Hrsg.), Hirzel, Stuttgart.
 • Naturkapital Deutschland – TEEB DE, 2012, Der Wert der Natur für Wirtschaft und Gesellschaft, Bundesamt für Naturschutz, Bonn.
 • Piechocki R., Finck P., Natho S., Riecken U., Jesell B., 2014, Renaturieng-zum Naturschutz der Zukunft, [w:] Re-Naturierung. Gesellschaft im Einklang mit der Natur, von H. Leitschuh, G. Mischelsen, U.E. Simonis, J. Sommer, E. U. von Weizsäcker (Hrsg.), Hirzel, Stuttgart.
 • Pohl M., Neuberger A., Kristof K., 2014, Renaturierung – eine Aufgabe der Umweltpolitik, [w:] Re-Naturierung. Gesellschaft im Einklang mit der Natur, von H. Leitschuh, G. Michelsen, U.E. Simonis, J. Sommer, E. U. von Weizsäcker (Hrsg.), Hirzel, Stuttgart.
 • Renaturierung von Ökosystemen in Mitteleuropa, 2009, S. Zerbe, G. Wiegleb (Hrsg.), Universitätsverlag, Berlin.
 • Schmuck P., 2015, Die Kraft der Vision. Plädoyer für eine neue Denk – und Lebenskultur, Oekom, München.
 • Succow M., Jeschke L., 2014, Mehr Wildnis wagen, [w:] Re-Naturierung. Gesellschaft im Einklang mit der Natur, von H. Leitschuh, G. Michelsen, U.E. Simonis, J. Sommer, E.U. von Weizsäcker (Hrsg.), Hirzel, Stuttgart.
 • TEEB, 2010, Die ökonomische Bedeutung der Natur in Entscheidungsprozesse integrieren. Ansatz, Schlussfolgerungungen und Empfehlungen von TEEB. Eine Synthese, Bundesamt für Naturschutz, Bonn.
 • Trommer G., 2012, Schön wild. Warum wir unsere Kinder Wildnis brauchen, Oekom, München.
 • Trommer G., 2014, Wilde Dinge-Gewissheit ohne Stuhl und Lehne, [w:] Re-Naturierung. Gesellschaft im Einklang mit der Natur, von H. Leitschuh, G. Michelsen, U.E. Simonis, J. Sommer, E.U. von Weizsäcker (Hrsg.), Hirzel, Stuttgart.
 • Wackernagel M., Beyers B., 2010, Der Ecological Footprint. Die Welt neu vermessen, Europäische Verlagsanstalt, Hamburg.
 • Wackernagel M., 2014, Der Grundkonflikt – der „ökologische Fussabdruck“, [w:] Renaturierung. Gesellschaft im Einklang mit der Natur, von H. Leitschuh, G. Michelsen, U.E. Simonis, J. Sommer, E.U. von Weizsäcker (Hrsg.), Hirzel, Stuttgart.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/4823
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_4823
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.