PL EN


2016 | 2 |
Article title

Zaczarowany umysł w odczarowanej rzeczywistości. Rzecz o irytacji młodego pedagoga

Content
Title variants
PL
Enchanted mind in disenchanted reality. The thing about the annoyance of a young educator
Languages of publication
Abstracts
PL
W niniejszym tekście autor podejmuje się refleksji dotyczącej sytuacji młodego pracownika naukowego w zakresie pedagogiki. Podstawą podjętej narracji jest sondaż diagnostyczny przeprowadzony wśród wspomnianej grupy młodych naukowców, obejmujący takie kwestie, jak: doświadczenia młodych pedagogów dotyczące ich pracy akademickiej; ocena systemu organizacji pracy na uczelniach; propozycje zmian, które miałyby wzbogacić kulturę pracy akademickiej wśród młodych pedagogów naukowców. Teza organizująca tekst dotyczy irytacji, jaką odczuwają młodzi naukowcy, a która wynika z ambiwalentnych doświadczeń związanych z kulturą pracy naukowej, jakiej doświadczają oni na co dzień. Autor zastanawia się, czy irytacja ta może być doświadczeniem rozumnym, konstruktywnym i emancypacyjnym.
EN
In this text, the author reflects upon the situation of a young researcher in the field of education. The basis of the narration is a diagnostic survey conducted among young researchers. The survey includes such issues as: the experience of young educators in their academic work; the assessment of the work organization system at the universities; the proposals for changes that would enrich academic culture of work among young scientists. The thesis organizing the text concerns irritation that young scientists feel every day, which results from ambivalent experience connected with the culture of scientific work. The author wonders whether the annoyance may be a wise, constructive and emancipatory experience.
Publisher

Year
Volume
2
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
  • Hartman, J. (2010). O uniwersytet sofistyczny. W: J. Hartman, Polityka filozofii. Eseje, Kraków: Universitas.
  • Kozłowski, M. (2016). Kruchość akademii, Res Publica Nowa, nr 1.
  • Sloterdijk, P. (2011). Gniew i czas. Esej polityczno-psychologiczny. Przekł. A. Żychliński. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
  • Sowa, J. (2015). Przedmowa. Inna akademia jest możliwa. W: K. Szadkowski, Uniwersytet jako dobro wspólne. Podstawy krytycznych badań nad szkolnictwem wyższym. Warszawa: PWN.
  • Szadkowski, K. (2015). Uniwersytet jako dobro wspólne. Podstawy krytycznych badań nad szkolnictwem wyższym. Warszawa: PWN.
  • Szwabowski, O. (2014). Uniwersytet, fabryka, maszyna. Uniwersytet w perspektywie radykalnej. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa”.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/5193
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_5193
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.