PL EN


2016 | 2 |
Article title

Pedagogiczne irytacje. O potrzebie zaangażowania pedagogów w badania i przeciwdziałanie zjawiskom irytującym, Tadeusz Pilch w rozmowie z Tomaszem Sosnowskim

Content
Title variants
PL
Pedagogical irritations. About the need for the involvement of teachers in research and irritating phenomena counteraction, Tadeusz Pilch in the interview with Tomasz Sosnowski
Languages of publication
Abstracts
PL
W wywiadzie rozmówcy koncentrują się na poszukiwaniu znaczeń i kontekstów pojęcia irytacji. Podjęte wątki dyskusji podejmują próbę dokonania ustaleń terminologicznych oraz prezentują dwa aspekty stanu irytacji: pozytywny i negatywny. Uczestnicy spotkania starają się ukazać wybrane przestrzenie życia społecznego człowieka, które mogą stanowić z jednej strony źródło irytacji, z drugiej zaś źródło określonych, pożądanych zachowań o charakterze pozytywnym jako wynik reakcji na silny gniew i niezadowolenie.
EN
In the interview interlocutors focus on the search for meanings and contexts of the concept of irritation. Undertaken discussion threads constitute an attempt to define terminology and to present two aspects of the state of exasperation: positive and negative. Participants of the dialogue try to show the selected areas of human social life, which may be on one hand a source of irritation, and on the other hand a source of desirable behaviour with positive characteristics as a result of a reaction to the strong anger and discontent.
Publisher

Year
Volume
2
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/5195
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_5195
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.