PL EN


2016 | 2 |
Article title

Spotkanie z Profesorem, Harcmistrzem, Harcerzem, Człowiekiem. Bogusław Śliwerski, Harcerstwo źródłem pedagogicznej pasji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2016

Content
Title variants
PL
A book review: Bogusław Śliwerski, Scouting the source of pedagogical passion, “Impuls” Publishing House, (pp. 308)
Languages of publication
Abstracts
PL
W tekście podjęto się recenzji książki Bogusława Śliwerskiego pod tytułem Harcerstwo źródłem pedagogicznej pasji, wydanej nakładem Oficyny Wydawniczej „Impuls”, Kraków 2016, ss. 308. Dzięki tej publikacji mamy szansę na spotkanie z Mistrzem, do którego zaprasza nas sam Autor. W czasie lektury możemy spróbować zrozumieć pasję Bogusława Śliwerskiego – otwartego, świadomego człowieka, pedagoga, profesora, ojca, męża, instruktora, harcerza… Książka adresowana jest do wszystkich tych, którzy chcą zrozumieć jak aktywne uczestniczenie i głębokie przeżywanie społecznej aktywności wzbogaca, dopełnia życie zawodowe, rodzinne, twórczość naukową Profesora, ale również tych, którzy chcą spotkać człowieka wielowymiarowego.
EN
In the text the author reviews the book of Bogusław Śliwerski titled Scouting the source of pedagogical passion, published by “Impuls” Publishing House, Krakow 2016, pp. 308. Thanks to this publication, we have a chance to have a meeting with the Master. The author himself invites us for this meeting. While reading, we can try to understand the passion of Bogusław Śliwerski—an open, deliberate man, teacher, professor, father, husband, instructor, scout… The book is addressed to all those who want to understand how the active participation and a profound experience of social activity enriches and completes professional and family life, as well as scientific work of Professor, but also those who want to meet a multidimensional man.
Keywords
Publisher

Year
Volume
2
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/5200
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_5200
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.