PL EN


2016 | 2 |
Article title

Profesor Elżbieta Tarkowska – socjolog w świecie pedagogów

Content
Title variants
PL
Professor Elżbieta Tarkowska —sociologist in the world of pedagogues
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest naświetlenie znaczenia osoby nieżyjącej już Profesor Elżbiety Tarkowskiej dla społeczności Letnich Szkół Młodych Pedagogów oraz podkreślenie zaangażowania Pani Profesor w tworzenie i szerzenie idei LSMP. W pierwszej części tekstu ukazana została geneza podjęcia współpracy Profesor Elżbiety Tarkowskiej ze środowiskiem Letnich Szkół, w oparciu o ideę interdyscyplinarności w nauce, która jest pielęgnowana na wrześniowych spotkaniach w ramach LSMP. W drugiej części przedstawiona została współpraca Pani Profesor z uczestnikami Szkół oraz Jej zaangażowanie w rozwój młodej kadry akademickiej. Trzecia część zbudowana jest wokół idei pisania fraszek, limeryków i innych utworów literackich w trakcie trwania Letnich Szkół. Zaprezentowane w niej zostały wszystkie utwory napisane podczas LSMP przez Profesor Elżbietę Tarkowską oraz te pisane przez innych uczestników, a mówiące o Pani Profesor.
EN
The purpose of this article is to highlight the significance of the deceased Professor Elżbieta Tarkowska for the community of the Summer School for Young Pedagogues, as well as to emphasize the involvement of Professor Tarkowska in creating and spreading the ideals of the Summer School for Young Pedagogues. In the first part of the article, I present the beginnings of Professor Elżbieta Tarkowska’s cooperation with the Summer Schools, based on the idea of interdisciplinarity in science, which is endorsed during the September meetings in the framework of the Summer Schools. In the second part, I present the cooperation of Professor Tarkowska with the participants of the Schools, as well as her engagement in the development of young academics. Part three deals with the idea of writing epigrams, limericks and other literary forms during the Summer Schools. It includes all the literary works created by Professor Elżbieta Tarkowska during the Schools, as well as those written by other participants referring to Professor Tarkowska.
Contributors
References
 • Bis D., Braun K., Jeziorański M. (red.). (2015). Opowiem wam o swojej pasji: słowem, obrazem, dźwiękiem… Lublin: Wydawnictwo Academicon.
 • Błasiak J., Gąsiorowska E., Kowal J. (red.). (2007). Rodzina i inne grupy społeczne jako środowiska wychowawcze. Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP.
 • Bochno E., Korzeniecka-Bondar A. (red.). (2016). Naukowa Wspólnota uczących się. XXX-lecie Letniej Szkoły Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Bochno E., Korzeniecka-Bondar A. (red.). (2011). O budowaniu kapitału ludzkiego i społecznego w środowisku naukowym. 25-lecie Letniej Szkoły Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN. Lublin: Wyd. UMCS.
 • Borzyszkowska R., Lemańska-Lewandowska E., Grzybowski P. P. (red.). (2009). Edukacja a praca. Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
 • Czubak-Koch M., Mikiewicz P. (red.). (2014). Między sferą prywatną a publiczną. Wrocław: Polska Akademia Nauk i Dolnośląska Szkoła Wyższa.
 • Dąbrowski B. (red.). (2012). Dążenie do mistrzostwa. Z doświadczeń warsztatu naukowego dużych, średnich i małych badaczy. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Dudzikowa M. (2015). Na osi czasu. Narracja okolicznościowa o i dla profesor Elżbiety Tarkowskiej. W: K. Górniak, T. Kanasz, B. Pasamonik, J. Zalewska (red.), Socjologia czasu, kultury i ubóstwa. Księga Jubileuszowa dla profesor Elżbiety Tarkowskiej (s. 63–77). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 • Dudzikowa M. (2016). Na osi czasu. Narracja okolicznościowa o i dla profesor Elżbiety Tarkowskiej. W: E. Bochno, A. Korzeniecka-Bondar (red.), Naukowa Wspólnota uczących się. XXX-lecie Letniej Szkoły Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN (s. 271–288). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Górniak K., Zalewska J. (red.). (2015). Socjologia to coś więcej niż zawód… Rozmowa z profesor Elżbietą Tarkowską. W: K. Górniak, T. Kanasz, B. Pasamonik, J. Zalewska (red.), Socjologia czasu, kultury i ubóstwa. Księga Jubileuszowa dla profesor Elżbiety Tarkowskiej (s. 23–39). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 • Korzeniecka-Bondar A. (2002). Letnia Szkoła Młodych Pedagogów przy KNP PAN wczoraj i dziś. Refleksje na 15-lecie. Rocznik Pedagogiczny, nr 25, s. 133–144.
 • Korzeniecka-Bondar A. (2011). „Pozyskać do współpracy przeciw banalności i równaniu w dół” – spotkania międzygeneracyjne uczestników Letniej Szkoły Młodych Pedagogów (działającej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN). W: M. Nowak-Dziemianowicz, P. Rudnicki (red.), Pedagogika –zakorzenienie i transgresja. Wrocław: Wyd. DSW.
 • Korzeniecka-Bondar A. (2016). Profesor Elżbieta Tarkowska o Letniej Szkole w kontekście rozważań o wspólnocie naukowej. W: E. Bochno, A. Korzeniecka-Bondar (red.), Naukowa Wspólnota uczących się. XXX-lecie Letniej Szkoły Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN (s. 263–270). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Korzeniecka-Bondar A., Tołwińska B. (2013). Social capital as the basis for academic development of young pedagogues, illustrated with the example of the participants of the Young Pedagogues Summer School, operating at the Committee on Pedagogical Sciences of the Polish Academy of Sciences. W: P. Cunningham (red.), Identities and citizenship education: Controversy, crisis and challenges (t. 2, s. 205–212). London: the CiCe Academic Network project, Institute for Policy Studies in Education, London Metropolitan University.
 • Korzeniecka-Bondar A., Tołwińska B., Wróblewska U. (red.). (2012). „Światy życia codziennego uczestników interakcji wychowawczych. Eksploracje – analizy – interpretacje”. Białystok: Trans Humana.
 • Krasuska-Betiuk M., Jabłonowska M., Galanciak S. (red.). (2016). O poszukiwaniu, poznawaniu i tworzeniu samego siebie. Perspektywa teoretyczna i empiryczne. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 • Kwieciński Z. (2016) Dekalog osiągnięć. Gorący jubileusz Letnich Szkół Młodych Pedagogów. W: E. Bochno, A. Korzeniecka-Bondar (red.), Naukowa Wspólnota uczących się. XXX-lecie Letniej Szkoły Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN (s. 169–173). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Lewowicki T. (2016). Letnia Szkoła Młodych Pedagogów – okolicznościowe refleksje, wspomnienia i przesłania. W: E. Bochno, A. Korzeniecka-Bondar (red.), Naukowa Wspólnota uczących się. XXX-lecie Letniej Szkoły Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN (s. 117–127). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Limont W. (2016). „Jak ptak wysokim lotem” subiektywnie o Letniej Szkole Młodych Pedagogów. W: E. Bochno, A. Korzeniecka-Bondar (red.), Naukowa Wspólnota uczących się. XXX-lecie Letniej Szkoły Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN (s. 221–224). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Szorc K. (2016). Fraszki i limeryki – czyli wspomnienia z Letnich Szkół wierszem pisane. W: E. Bochno, A. Korzeniecka-Bondar (red.), Naukowa Wspólnota uczących się. XXX-lecie Letniej Szkoły Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN (s. 417–433). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Śliwerski B. (2016). Letnie Szkoły Młodych Pedagogów Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk – w błogosferze. W: E. Bochno, A. Korzeniecka-Bondar (red.), Naukowa Wspólnota uczących się. XXX-lecie Letniej Szkoły Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN (s. 129–167). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Wawrzyniak-Beszterda R. (red.). (2008a). Wokół zagadnień wychowania – aspekty teoretyczne i przyczynki empiryczne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Wawrzyniak-Beszterda R. (red.). (2008b). Życie szkołą. Prace dedykowane Profesor Marii Dudzikowej. Poznań: Garmond Oficyna Wydawnicza.
 • Zamojski P. (2016). Wspólnota uczących się. O Letniej Szkole Młodych Pedagogów rozmawiają Profesor Maria Dudzikowa oraz Profesor Tadeusz Lewowicki. W: E. Bochno, A. Korzeniecka-Bondar (red.), Naukowa Wspólnota uczących się. XXX-lecie Letniej Szkoły Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN (s. 55–66). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/5201
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_5201
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.