PL EN


2016 | 16 |
Article title

Polskie racuchy

Title variants
PL
Polish racuchy (drop scones)
Languages of publication
Abstracts
EN
Thanks to the collection of important information for the history and geography of words in the Polish language from all types of dictionaries, records and, in particular, hardly available sources quoted there, I have managed to establish the development of a Ukrainian borrowing hreczuszki in the Polish language into racuszki and the formation of a form racuchy.
Publisher

Year
Volume
16
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
 • AGM – Atlas gwar mazowieckich, 1971–1992, t. I, opr. H. Horodyska-Gadkowska, A. Strzyżewska-Zaremba, t. II–X, opr. A. Kowalska, A. Strzyżewska-Zaremba, Wrocław.
 • Bańkowski SE – Bańkowski A., Etymologiczny słownik języka polskiego, I–III, Warszawa 2000, Częstochowa 2014.
 • Brückner SE – A. Brückner, 1957, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa.
 • Buczyński M., 1993, Gwara wsi Huszcza w województwie bialskopodlaskim – mieszana czy przejściowa?, [w:] Gwary mieszane i przejściowe na terenach słowiańskich, pod red. S. Warchoła, Rozprawy Slawistyczne 6, Lublin, s. 21–30.
 • Czyżewski F., 1986, Zapożyczenia ukraińskie w gwarach b. powiatu włodawskiego, [w:] Studia nad polszczyzną kresową. t. IV, pod red. Janusza Riegera i Wiaczesława Werenicza, Wrocław, s. 81–107.
 • ESUM – Етимологiчний словник украïıнськоï мови, 1982–2012, ред. О. С. Мельничук, I–VI, Киïв.
 • Hrinč – Грiнченко Б., Словарь украïнськоï мови, I–IV, Киïв 1907–1909.
 • Kłosy 1877 – Gloger Z., Zwyczaje zapustne, 1877, nr 607, s. 103, przypis od redakcji (P.R.) do wyrazu reczuch.
 • Linde M.S.B., 1854–1860, Słownik języka polskiego, I–VI, Lwów, wyd. 3. fotooffsetowe, Warszawa 1951.
 • Markowski A., 1994, Kuchnia w języku, czyli o nazwach produktów kulinarnych, [w:] Wokół stołu i kuchni, wybór i opracowanie M. Łozińska i J. Łoziński, Warszawa, s. 129–141.
 • Mrongowiusz Ch.C., 1835, Dokładny słownik polsko-niemiecki krytycznie wypracowany. Ausführliches polnisch-deutsches Wörterbuch kritisch bearbeitet, Królewiec.
 • Olma 2013 – Olma M., Rocznik Przemyski, t. 49, 2013, z. 2. Literatura I. Język, http://www.tpn.pbp.webd.pl/rocz/rp492013/rp492013lit.pdf, dostęp 12.07.2015 r.
 • PF I – Malinowski L., 1885, Studyja nad etymologią ludową, „Prace Filologiczne”, t. 1, Warszawa, s. 134–158.
 • PF IV – Gloger Z., 1893, Słownik gwary ludowej w Tykocińskim, „Prace Filologiczne”, t. IV, Warszawa, s. 795–904.
 • SGPA – Słownik gwar polskich, 1977–, opr. przez Zakład Dialektologii Polskiej Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie pod kier. M. Karasia, od t. II pod kier. J. Reichana, od t. VI pod kier. J. Okoniowej, Wrocław, też kartoteka SGPA.
 • SGPK – Karłowicz J., 1900–1911, Słownik gwar polskich, I–VI, Kraków.
 • SJPD – Słownik języka polskiego, 1958–1969, pod red. W. Doroszewskiego, I–XI, Warszawa.
 • SWar – Słownik języka polskiego, 1908–1927, ułożony pod red. J. Karłowicza, A. Kryńskiego, W. Niedźwiedzkiego, I–VIII, Warszawa (tzw. Słownik warszawski).
 • SWil – Słownik języka polskiego, 1861, wypracowany przez A. Zdanowicza, M. Bohusza Szyszkę i innych, t. 1–2, Wilno.
 • USJP – Uniwersalny słownik języka polskiego, 2003, pod red. S. Dubisza, I–IV, Warszawa.
 • ZWAK – B. Gustawicz, 1882, Podania, przesądy, gadki i nazwy ludowe w dziedzinie przyrody (część druga), [w:] Zbiór wiadomości do antropologii krajowej, t. 6, Kraków, s. 201–317.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/5206
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_5206
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.