PL EN


2016 | 4(82) |
Article title

Wycena trwałości – rozszerzenie tradycyjnego ujęcia kosztów środowiskowych

Content
Title variants
PL
Valuation of sustainability: extension of traditional approach of environmental costs
Languages of publication
Abstracts
PL
Ze względu na rosnący niedostatek surowców naturalnych oraz zaostrzające się regulacje prawne związane z ich pozyskiwaniem, znaczenie surowców naturalnych w gospodarce światowej nabiera coraz większego znaczenia. W przeciwieństwie do aktywów finansowych i rzeczowych, zasoby naturalne nie są dobrze opisywane i reprezentowane w systemach rachunkowości finansowej przedsiębiorstw, mimo że ich użycie i wykorzystanie w znaczny sposób determinuje rozwój pojedynczych przedsiębiorstw i gospodarki. W artykule autorzy przedstawili sposób uwzględnienia kosztów środowiskowych w kosztach produkcji przedsiębiorstwa, mających wpływ na trwały rozwój firmy mierzony jako ekonomiczna wartość dodana. Zaproponowali oni również uzupełnienie tradycyjnego ujęcia kosztów środowiskowych o koszty zasobów naturalnych.
EN
Due to a deepening scarcity of natural resources and ever stricter regulations related to their acquisition, the importance of natural resources in the world economy is growing considerably. In contrast to financial and tangible assets, natural resources are not very well described and represented in the accounting systems of firms, despite the fact that their use determines significantly the development of individual companies and the economy. The authors present a way to take account in production costs of those environmental costs which affect the sustainable development of a company as measured by economic value added. They also propose to complement the traditional approach of environmental costs with accommodating the cost of natural resources.
Publisher

Year
Volume
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
  • Dziaduch I., 2010, Modele szacowania kosztu cyklu życia: przegląd literatury, „Czasopismo Logistyka”, nr 2.
  • Graczyk A., 2005, Ekologiczne koszty zewnętrzne. Identyfikacja, szacowanie, internalizacja, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
  • Günther E., 2008, How to value the sustainability – Differentiating, adjusting and extending traditional paradigms, Sustainability of Construction, Proceedings of Seminar Integrated Approach to Life-time Structural Engineering, Dresden.
  • Jagiełło K., 2004, Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej”, nr 6.
  • Kumaran S. D., Ong S. K., Tan R..B. H., Nee A. Y. C., 2001, Environmental life cycle cost analysis of products, “Environmental Management and Health”, vol. 12, Iss. 3.
  • Potocka-Lewicka S., 1999, Kryteria decyzyjne w zarządzaniu finansowym grupą kapitałową, materiały z konferencji naukowej na temat: „Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw”, Kraków.
  • Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, 2006, I. Sobańska (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/5234
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_5234
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.