PL EN


2016 | 4(82) |
Article title

Wielokulturowość jako czynnik zrównoważonego i inteligentnego rozwoju Polski

Content
Title variants
PL
Multiculturalism as factor of sustainable and smart development of Poland
Languages of publication
Abstracts
PL
W referacie autor próbuje odpowiedzieć na pytanie, jaka jest rola (znaczenie) wielokulturowości jako realnego czynnika zróżnicowanego i inteligentnego rozwoju Polski. Natomiast wielokulturowość jest formą odpowiedzi na inne pytanie, jaka jest i na czym ma polegać demokracja w sferze kulturowej. Najogólniej wpływ wielokulturowości na zrównoważony i inteligentny rozwój Polski wiąże się z oczekiwanym jej wpływem na kształtowanie się nowego ładu społeczno-kulturowego w społeczeństwie. Generalnie wielokulturowość sprzyja integracji społeczeństwa zróżnicowanego kulturowo. Służy nowym formom pożądanej spójności społecznej jako koniecznego czynnika wzrostu gospodarczego i społecznego rozwoju w warunkach ponowoczesnej gospodarki. Usuwa ze stosunków międzyludzkich różne formy predestynacji kulturowej, dowartościowuje kultury mniejszościowe, co powoduje ich włączanie, a więc umacnia przez to siłę ekonomiczną społeczeństwa. Stwarza lepsze warunki do wykorzystania zróżnicowanego kulturowo kapitału: ludzkiego, społecznego i kulturowego. W przekonaniu autora, obecnie Polska znajduje się na etapie rozwiązywania wielu dylematów związanych z ewentualnym wyborem scenariusza rozwoju w kierunku społeczeństwa wielokulturowego.
EN
The paper addresses the problem of the significance of multiculturalism as a real factor behind sustainable and smart growth of Poland. Multiculturalism is an answer to the question of what the role democracy in the cultural sphere actually consists in. Generally, the impact of multiculturalism on sustainable and smart development Poland is associated with its expected influence on the formation of a new social and cultural order in society. Multiculturalism tends to promote integration of culturally diverse societies. It creates new forms of desired social cohesion as a necessary factor of economic growth and social development in conditions of a postmodern economy. It removes various forms of cultural predestination, recognises the value of minority cultures, which results in their inclusion, thus strengthening the economic power of society. Moreover, multiculturalism creates better conditions for the use of culturally diverse human, social, and cultural capital. According to the author, Poland is currently solving many dilemmas related to its possible development into a multicultural society.
Publisher

Year
Volume
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
 • Donnan H., Wilson T. M., 2007, Granice tożsamości, narodu, państwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Florida R., 2010, Narodziny klasy kreatywnej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
 • Glazer N., 1997, We are All Multiculturalists Now, Harvard University Press, London.
 • Griffin R. W., 1997, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Inteligentny Rozwój Archives / Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) – Fundusze Europejskie 2014, http://inteligentny-rozwój.com.pl/index.php/tag/inteligentnyrozwój/ g.21,38 (data wejścia: 29.06.2016).
 • Kempny M., Kapciak A., Łodziński S., 1997, U progu wielokulturowości. Nowe oblicza społeczeństwa polskiego, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Kultura ma znaczenie, 2003, L. E. Harrison, S. P. Huntington (red.), Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 • Luhman R., Gilman S., 1980, Race and Ethnic Relations, Belmont, California.
 • Modood T., 2014, Multikulturalizm, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań.
 • Putnam R., 1995, Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Instytut Wydawniczy „Znak”, Kraków-Warszawa.
 • Sadowski A., 2006, Białystok. Kapitał społeczny mieszkańców miasta, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.
 • Społeczeństwo wielokulturowe – nowe wyzwania i zagrożenia, 2012, M. Biernacka, K. Krzysztofek, A. Sadowski (red.) Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Stoner J. A. F., Freeman R. E.,. Gilbert D. R. Jr., 2011, Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Trutkowski C., Mandes S., 2005, Kapitał społeczny w małych miastach, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 • Zakaria F., 2008, The Rice of the Rest, [za:] The Post American World, „Newsweek”, z 12 maja.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/5236
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_5236
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.