PL EN


2016 | 4(82) |
Article title

Analiza finansowania ochrony zdrowia ze środków prywatnych w krajach europejskich należących do OECD

Content
Title variants
PL
Financing of health care from private sector resources in OECD European countries
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł stanowi przegląd finansowania ochrony zdrowia ze środków prywatnych w krajach europejskich, należących do OECD. Analizę porównawczą przeprowadzono na podstawie kilku wybranych wskaźników, takich jak: (1) wysokość wydatków prywatnych w relacji do produktu krajowego brutto – PKB; (2) wielkość wydatków prywatnych w przeliczeniu na osobę (per capita); (3) udział wydatków prywatnych w strukturze wydatków całkowitych na ochronę zdrowia; (4) udział poszczególnych prywatnych źródeł finansowania w strukturze finansowania ochrony zdrowia ze środków prywatnych oraz (5) udział wydatków prywatnych w strukturze finansowania farmakoterapii. W artykule ukazano rolę, jaką środki prywatne odgrywają w finansowaniu ochrony zdrowia w krajach europejskich, należących do OECD, jak również tendencje występujące w tym zakresie.
EN
The paper presents a comparative analysis of financing health care from private resources in European countries that belong to the Organization for Economic Co-operation and Development. The analysis is performed using several indicators, such as: (1) amount of private expenditure on health in relation to gross domestic product – GDP; (2) amount of private expenditure on health per person (per capita); (3) share of private expenditure in total expenditure on health; (4) share of all private financing agents in the financing of health care; and (5) share of private expenditure in the financing of pharmacotherapy. The author emphasises the important role of private financial resources in financing health care in European countries that belong to the OECD and discusses the current trends in this area.
Publisher

Year
Volume
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
 • Bojarska M., Golinowska S., Jassem J., Niewada M., Nowak A., Ostrówska A., Pasowicz M., Rycharda A., Sztwiertnia P., Szpara A., 2009, Dostęp polskich pacjentów do innowacji w ochronie zdrowia. Analiza sytuacji i propozycje rozwiązań, „Ogólnopolski Przegląd Medyczny”, nr 3.
 • Colombo F., Morgan D., 2006, Evolution of Health Expenditure in OECD countries, “Revue française des affaires sociales”, no. 2, Paris.
 • Colombo F., Tapay N., 2004, Private Health Insurance in OECD Countries: The Benefits and Costs for Individuals and Health Systems, “OECD Health Working Papers”, no. 15.
 • Czapiński J., Panek T., 2013, Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 • Czapiński J., Panek T., 2015, Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 • Durand-Zaleski I., 2010, The French Health Care System – 2009, New York.
 • Eurostat, 2016, Actual Individual Consumption per capita in PPS, http://ec.europa.eu/eurostat/web/gdp-and-beyond/quality-of-life/consumption (data wejścia: 01.04.2016).
 • Foubister T., Thomson S., Mossialos E., McGuire A., 2007, Private Medical Insurance in the United Kingdom, European Observatory on Health System and Policies, Copenhagen.
 • Health at a Glance 2009: OECD indicators, 2009, OECD Publishing, Genewa.
 • Health at a Glance 2011: OECD Indicators, 2011, OECD Publishing, Genewa.
 • Jasiński G., 2003, Dobrowolne ubezpieczenia w UE, „Służba Zdrowia”, nr 9-12.
 • Krakowińska E., 2006, Analiza wydatków na ochronę zdrowia w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej, „Studia i Materiały”, nr 1.
 • Lorenz C., 2009, Out-of-pocket household health expenditures and their use in National Health Accounts: Evidence from Pakistan, “Asia Health Policy Program Working Paper”, Stanford.
 • Magda I., Szczygielski K., 2011, Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu ochrony zdrowia. Współpłacenie i prywatne ubezpieczenia zdrowotne, Ernst&Young, Warszawa.
 • Mossialos E., Thomson S., 2002, Voluntary Health Insurance in the European Union: A Critical Assessment, European Observatory on Health System and Policies, Brussels.
 • Mossialos E., Thomson S., 2004, Voluntary Health Insurance in the European Union, European Observatory on Health System and Policies, Brussels.
 • Nojszewska E., 2009, Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 • OECD Health Data 2014, 2014.
 • Oxley H., MacFarlan M., 1994, Health Care Reform, Controlling Spending and Increasing Efficiency, “OECD Economics Department Working Paper”, no. 149.
 • Polityka Lekowa Państwa 2004-2008, 2004, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa.
 • Projecting OECD Health and Long-Term Care Expenditures: What Are the Main Drivers?, 2006, “Economics Department Working Papers”, no. 477, OECD Publishing.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 roku w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, Dz.U. 1996, Nr 69, poz. 332.
 • Ryć K., Skrzypczak Z., 2007, Rachunki nakładów na ochronę zdrowia w Polsce, http://www.eksoc.uni.lodz.pl/SNA/doc/RycSkrzypczak.pdf (data wejścia: 10.10.2014).
 • Skrzypczak Z., Rogoś E., 2007, Nakłady na ochronę zdrowia a kondycja zdrowotna społeczeństwa w krajach Unii Europejskiej, „Studia Europejskie”, nr 2.
 • Sowada C., 2003, Dobrowolne prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Wyzwania dla Polski w świetle doświadczeń krajów Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia – Zdrowie Publiczne i Zarządzanie”, t. 1, nr 1.
 • Sowada C., 2004, Finansowanie opieki zdrowotnej – źródła i metody (Handout), Warszawa.
 • Szetela P., 2014, Efektywność finansowania ochrony zdrowia w Polsce ze źródeł prywatnych, rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 • Turowska I. A., Turowski K., 2014, Nakłady na ochronę zdrowia a poziom i dynamika PKB per capita w wybranych krajach, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, t. 2, nr 37, Szczecin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/5240
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_5240
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.