PL EN


2016 | 28 |
Article title

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych: efektywna pomoc w rehabilitacji, czy przypadkowo dobrane działania?

Authors
Content
Title variants
PL
Support for people with disabilities in the district strategies of solving social problems: effective aid in rehabilitation, or randomly-selected action?
Languages of publication
Abstracts
EN
The article presents an analysis of selected county social problem-solving strategies and county programs of activities for people with disabilities. The subject of the study was to assess the extent, based on these documents it is possible to carry out effective measures aimed at social integration of people with disabilities.
Publisher

Year
Volume
28
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
 • Analiza działalności warsztatów terapii zajęciowej w 2008 r. (2009) Warszawa, PFRON.
 • Anasz M., Mrugalska K., Wojtyńska J. (2012), Życie w integracji, PFRON, Warszawa.
 • bochnia.starostwo.gov.pl/.../powiatowa_strategia (dostęp: 11.01.2015).
 • boleslawiec.pcpr.info/download/boleslawiec/strategia_2008.pdf (dostęp: 11.01.2015).
 • bip.klobuck.pl/2928/powiatowy-program-dzialan-na-rzecz-osob-niepelnosprawnych.html (dostęp: 14.01.2015).
 • bip.malopolska.pl/spbochnia/Article/get/id,193783.htm, (dostęp: 14.01.2015).
 • bip.powiat.krosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-535 (dostęp: 14.01.2015).
 • bip.powiatoleski.pl/490/powiatowy-program-dzialan-na-rzecz-osob-niepelnosprawnych-na-lata-2011-2020.html (dostęp: 14.01.2015).
 • bip.um-braniewo.iq.pl/download_attachment.php?f=attachment…pdf, (dostęp: 11.01.2015).
 • bip.zary.pl/89/1686/Strategia_Rozwiazywania_Problemow_Spolecznych_na_terenie_Gminy_Miejskiej_Zary_na_lata_2006-2013/, (dostęp: 11.01.2015).
 • Chojnowska-Ochnik N., Singer E. (red.), (2010), Metodologia wspierania rozwoju społecznego gminy przez partycypację, Warszawa, MPiPS.
 • Giermanowska E. (2007), Młodzi niepełnosprawni o sobie: rodzina, edukacja, praca, Warszawa, ISP.
 • Gonciarz B., Kubicki P., Rudnicki S. (2014), System infrastruktualnego wsparcia osób niepełnosprawnych w Polsce – diagnoza dysfunkcji, (w:) B. Gonciarz, S. Rudnicki, (red.), Polacy niepełnosprawni. Od kompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki społecznej, Warszawa, AGH.
 • Gonciarz B., Ostrowska A., Pańków W. (2008), Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych zamieszkałych w małych miasteczkach i na terenach wiejskich, Warszawa, IFiS PAN.
 • Gonciarz B., Rudnicki S. (red.), (2014), Polscy niepełnosprawni. Od kompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki społecznej, Kraków, AGH.
 • Gorajewska D. (2005), Społeczeństwo równych szans. Tendencje i kierunki zmian, Warszawa, Integracja.
 • grudziadz.pl/uploads/files (dostęp: 14.01.2015).
 • Jaworski J. (2009), Praca dla osób niepełnosprawnych w zwalczaniu ich wykluczenia społecznego, Warszawa, PBZ.
 • jedrzejow.pl/141-konsultacje-spo%C5%82eczne/310-powiatowa-strategia-rozwi%C4%85zywania-problem%C3%B3w-spo%C5%82ecznych-na-lata-2014-%E2%80%93-2021.html (dostęp: 11.01.2015).
 • Kołaczek B. (2010), Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych, Warszawa, IPiSS.
 • Lipke H., Hryniewiecka A. (2008), Raport. Analiza strategii rozwiązywania problemów społecznych, Warszawa, IRSS.
 • Marynowicz-Hetka E., Piekarski J. (1996), Wokół problemów działania społecznego, Warszawa, Wydawnictwo Interart.
 • mopr.grudziadz.pl/index.php/strategia (dostęp: 11.01.2015).
 • pcprbraniewo.pl/wpcontent/uploads/2012/11/powiatowy_program_dzialan_na_rzecz_osob_niepelnosprawnych_2012-2020.pdf (dostęp: 14.01.2015).
 • pcpr.police.pl/attachments/article/79/ (dostęp: 11.01.2015).
 • pcpr.police.pl/strategie-i-programy/program-na-rzecz-osob-niepelnosprawnych-w-powiecie-polickim-w-latach-2004-2014.html (dostęp: 14.01.2015).
 • pcpr.powiat.poznan.pl/?c=315 (dostęp: 14.01.2015).
 • pcpr.powiatzarski.pl/Powiatowy_program_dzialan_na_rzecz_osob_niepelnosprawnych_15_20.doc (dostęp: 14.01.2015).
 • Powiatowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych dla powiatu radomszczańskiego, http://www. pcpr.radomsko.pl/PON.pdf (dostęp: 14.01.2015).
 • pcpr.radomsko.pl/Strategia.pdf (dostęp: 11.01.2015).
 • Podgórecki A., (1996), Tok postępowania celowościowego, (w:) E. Marynowicz-Hetka, J. Piekarski (red.), Wokół problemów działania społecznego, Warszawa, Wydawnictwo Interart.
 • politykaspoleczna.um.warszawa.pl/aktualnosci/warszawski-program-dzialan-na-rzecz-osob-niepelnosprawnych (dostęp: 14.01.2015).
 • powiatboleslawiecki.pl/niepe%C5%82nosprawno%C5%9B%C4%87/programy-realizowane-na-rzecz-os%C3%B3b-niepe%C5%82nosprawnych/powiatowy-programdzia%C5%82a%C5%84-na-rzecz-os%C3%B3b-niepe%C5%82nosprawnych-na-lata-2011-%E2%80%93-2015.html (dostęp: 14.01.2015).
 • powiat.hajnowka.pl/archiwum/2008/maj/PCPR-BIP/Strategia.pdf (dostęp: 11.01.2015).
 • powiat.krosno.pl/strategia-rozwizywania-problemow-spoecznych-w-powiecie-kronieskim-na-lata-2008-2015 (dostęp: 11.01.2015).
 • Powiatowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych dla powiatu kłobuckiego na lata 2012-18, http://bip.pcpr.klobuck.pl/30/powiatowy-program-dzialan-na-rzecz-osob-niepelnosprawnych-z-powiatu-klobuckiego-na-lata-2012-2018.html (dostęp: 01.01.2015)
 • powiat.slupsk.pl/plik,821,program-dzialan-na-rzecz-osob-niepelnosprawnych-w-powiecie-slupskim-na-lata-2013-2015.pdf (dostęp: 14.01.2015).
 • pulawy.powiat.pl%2Fstrona%2Findex.php%2Fstrategia-rozwoju-powiatu-puawskiego-na-lata-2008-2015 (dostęp: 11.01.2015).
 • Rozmus P. (2014), Co hamuje, a co przyśpiesza aktywizującą i integrującą politykę społeczną. Źródła sukcesów i niepowodzeń instytucji wsparcia, (w:) B. Gonciarz, S. Rudnicki (red.), Polscy niepełnosprawni. Od kompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki społecznej, Kraków, AGH.
 • Szatur- Jaworska B. (2003), Diagnozowanie w polityce społecznej, Warszawa, Uniwersytet Warszawski.
 • um.warszawa.pl/sites/default/files/Spoleczna_Strategia_WarszawyStrategia_Rozwiazywania_Problemow_Spolecznych_na_lata_2009- 2020.pdf (dostęp: 11.01.2015).
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tekst jednolity, (Dz. U. 2004, nr 64, poz. 593) http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040640593, (dostęp: 31.01.2015).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, tekst jednolity, (Dz. U. 1997, nr 123, poz. 776) http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971230776 (dostęp: 31.01.2015).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tekst jednolity, (Dz. U. 2009, nr 157, poz. 1240) http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091571240 (dostęp: 31.01.2015).
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, tekst jednolity, (Dz. U. 2003, nr 69, poz. 873) http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030960873 (dostęp: 31.01.2015).
 • Ziemski S. (1973), Problemy dobrej diagnozy, Warszawa, WP.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/5276
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_5276
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.