PL EN


2016 | 6(84) |
Article title

Factors of Competitiveness of Enterprises Operating in the Confectionary-Bakery Industry in Wielkopolska Voivodship

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
EN
The paper discusses the factors of competitiveness in companies, which operate in confectionary-bakery industry. It presents the results of research conducted between 2014 and 2016 on 77 enterprises located in Wielkopolskie voivodship. According to the investigated, from the variety of the external factors, competitiveness is mainly influenced by fiscal policy of the state, competitive rivalry or threat of new entries. In the group of internal factors, relations with customers, company’s image, as well as product quality were indicated most often.
Publisher

Year
Volume
Physical description
Dates
published
2016
References
 • Flak O., Głód G., 2009, Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Część 1. Pojęcia, definicje, modele, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Frączek P., 2009, Determinanty konkurencyjności sektorów i przedsiębiorstw. Ujęcie teoretyczne, „Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem, Przedsiębiorstwo i region”, nr 1/2009.
 • Gorynia, M. 2009 Teoretyczne aspekty konkurencyjności, [in:] Kompendium wiedzy o konkurencyjności, (eds.) M. Gorynia, E. Łaźniewska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gorzelany-Dziadkowiec, M. 2013 Wykorzystanie kluczowych czynników sukcesu w analizie strategicznej na przykładzie branży piekarniczo-cukierniczej, [in:] Analiza strategiczna wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce, K. Firlej (ed.), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 • Hunt S. D., Morgan R. M., 1995, The Comparative Advantage Theory of Competition, “Journal of Marketing”, Vol. 59.
 • OECD, 1996, Industrial Structure Statistics 1994, OECD, Paris.
 • Pierścionek Z., 2006, Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 • Porter M. E., 1990 The Competitive Advantage of Nations ”Harvard Business Review”, no. 3.
 • Porter M. E., Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior Performance, The Free Press, New York.
 • Sojkin B., Olejniczk T., 2012, Innowacyjność produktowa przedsiębiorstw na rynku artykułów żywnościowych, „Konsumpcja i rozwój”, nr 1 (2).
 • Stankiewicz M. J., 2000, Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa, „Gospodarka Narodowa”, nr 7-8/2000.
 • Stankiewicz M. J., 2005 Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Dom Organizatora, Toruń.
 • Walczak W., 2010 Analiza czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw, „E-mentor”, nr 5, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/37/id/784 (accessed: 12.06.2016).
 • Walczak W., 2010, Konkurencyjność przedsiębiorstw a zamówienia publiczne, „Master of Business Administration”, 6 (115).
 • Wychowanek J., 2015, Tradycja w aspekcie budowania konkurencyjności małego przedsiębiorstwa, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 401.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/5359
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_5359
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.