PL EN


2016 | 15 | 2 |
Article title

Is atheism winning in Europe? The future of Christianity in the Western world

Content
Title variants
EN
Czy ateizm zwycięża w Europie? Przyszłość chrześcijaństwa w świecie zachodnim
Languages of publication
Abstracts
EN
The main purpose of this article is to analyze the deep extinction of Christianity in Europe and to present the possibility of continuation of the Christian religion in those societies that are largely atheistic or agnostic. Atheism is undoubtedly a great challenge for the future. In some countries, today you can see the vision of the reality dominated by an atheistic culture and its worldview. Extremely interesting remarks on Christianity and an atheism can be found in the writings of the German philosopher Karl Rahner (1904-1984) and French mystic Madeleine Sémer (1874-1921). In the work of these two authors there is extremely penetrating diagnosis of the modern times and the prospect of transformation of the Christian religion in the Western world.
PL
Głównym celem artykułu jest ukazanie niektórych przejawów wymierania chrześcijaństwa w Europie oraz ukazanie możliwości dalszego trwania religii chrześcijańskiej w tych społeczeństwach, które zostały zdominowane przez postawę obojętności religijnej bądź myślenie ateistyczne czy agnostyczne. Ateizm stanowi niewątpliwie wielkie wyzwanie przyszłości. W niektórych krajach już dzisiaj dominuje kultura określona przez ateistyczną wizję świata i człowieka. Bardzo ciekawe uwagi na temat chrześcijaństwa i ateizmu można znaleźć w pismach niemieckiego myśliciela Karla Rahnera (1904-1984) i francuskiej mistyczki Madeleine Sémer (1874-1921). W dziełach tych dwóch autorów zawiera się niezwykle przenikliwa diagnoza czasów nowożytnych i wizja transformacji religii chrześcijańskiej w świecie zachodnim.
Year
Volume
15
Issue
2
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
 • Bauer R., Was ist los mit den Christen?, Trier 2013.
 • Biser E., Glaubensprognose: Orientierung in postsäkularistischer Zeit, Graz – Wien – Köln 1991.
 • Guardini R., Pensatori religiosi, Brescia 1977.
 • Guardini R., Il testamento di Gesù, Brescia 1985.
 • Günther M., Kirche in der Krise: Diaspora Deutschland, „Frankfurter Allgemeine Sonntagzeitung” (2014) 52, p. 3.
 • Klein F., Madeleine Sémer convertie et mystique 1874-1921, Paris 1924.
 • Klein F., Madeleine Sémer (1874-1921). Übersetzung und Nachwort von Romano Guardini, Ostfildern 1952.
 • Klein F., Madeleine Semer: Convert and Mystic 1874-1921, Whitefish 2010.
 • Meister R., Auferstehung? Ja, aber..., „Christ in der Gegenwart“ 68 (2016) 13, p. 137.
 • Meotti G., Dio è morto in Germania, „Il Foglio Quotidiano” 20 (2015) 264, p. 3.
 • Milano A., Secolarizzazione, [in:] Nuovo Dizionario di teologia, G. Barbaglio, S. Dianich ed., Cinisello Balsamo 2000, p. 1438-1466.
 • Nietzsche F., Zapiski o nihilizmie (z lat 1885-1889), [in:] Wokół nihilizmu, G. Sowiński ed., Kraków 2001, p. 73-110.
 • Rahner K., Nuovi saggi, Roma 1968.
 • Rahner K., Podstawowy wykład wiary, transl. T. Mieszkowski, Warszawa 1987.
 • Ratzinger J., Sól ziemi. Chrześcijaństwo i Kościół katolicki na przełomie tysiącleci, transl. G. Sowiński, Kraków 1997.
 • Ratzinger J., Bóg i świat. Wiara i życie w dzisiejszych czasach, transl. G. Sowiński, Kraków 2001.
 • Repole R., Così parlò Nietzsche: Dio è morto?, „Archivio Teologico Torinese” 10 (2004) 1, p. 53-67.
 • Thurner M., Die mystische Dimension bei Eugen Biser und die Mystikerinnen von Helfta, http://www.eugen-biser-stiftung.de/fileadmin/user_upload/Veranstaltungen/Helfta/4_Helfta_Thurner_17072010.pdf.
 • Żelazna J., Narodziny nihilizmu – epoka mitu, epoka prawdy, „Toruński Przegląd Filozoficzny” 3/4 (2000), p. 57-81.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/5402
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_5402
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.