PL EN


2016 | 15 | 2 |
Article title

Church in the live and teaching of theologian Stanislaw Piotrowski

Authors
Content
Title variants
EN
Kościół w życiu i nauczaniu ks. Stanisława Piotrowskiego
Languages of publication
Abstracts
EN
The topic of interest of this article is the Church in the life and teaching of theologian Stanislaw Piotrowski along with its reflection and history of this community in his life. What is even more noteworthy is the fact that the professor in the Archdiocesan Higher Seminary in Bialystok did not become famous for the number of written scientific texts, but rather than for an extraordinary ability to discover God and strong keeping the faith despite adversities. The goal of life of ‘seeker theologian’ was the implementation of following magisterium of the Church as well as love for community of the Church in students’ hearts and minds. The consequence of longstanding analysis of documents, instructions and didactic work resulted in publishing his two books: Built on the Rock and One, Holy, Catholic, Apostolic. The main aim that motivated this article was also prov iding answers to sources of ecclesiology according to Fr. Piotrowski. Research of his scientific output developed in four points requires a short assessment of what he wrote. By making such an attempt, it was necessary to remind the most important facts of priest’s life - time spent in family house, vocation to priestly service and undertaken academic work. Conclusions resulting from literature output led to a number of conclusions: Stanislaw Piotrowski’s ecclesiology complies with tradition of the Church, follows from conciliar teaching and has got deep roots in the Bible. Although Piotrowski does not insert any novelty to its content, he faithfully conveys teaching of the Church and accordingly does it in an original way in the benefit of reaching a potential recipient.
PL
Przedmiotem zainteresowania niniejszego artykułu jest ukazanie ks. Stanisława Piotrowskiego jako teologa, który umiłował nauczanie o Kościele. Jego praca naukowa znajdowała odzwierciedlenie w życiu tegoż kapłana, a także historii Wspólnoty lokalnej. Przy czym na uwagę zasługuje fakt, iż profesor AWSD w Białymstoku nie zasłynął z ilości zredagowanych tekstów naukowych, lecz niezwykłej zdolności odkrywania Boga oraz mocnego trwania w wierze, mimo przeciwności losu. Celem życia „teologa poszukującego” było zaszczepianie w sercach i umysłach studentów wierności Magisterium ecclesiae oraz umiłowanie Kościoła. Pokłosiem wieloletniej analizy dokumentów i instrukcji oraz pracy dydaktycznej stały się zredagowane przez niego książki o Kościele: Zbudowany na Skale oraz Jeden, święty, powszechny, apostolski. Celem artykułu było również udzielenie odpowiedzi na pytanie o źródła eklezjologii w ujęciu ks. Piotrowskiego. Przeprowadzone w czterech punktach badania dorobku eklezjologicznego domagają się podjęcia krótkiej oceny tego, co ów kapłan napisał. Podejmując tę próbę oceny należało przypomnieć najistotniejsze fakty z biografii badacza – czas spędzony w domu rodzinnym, powołanie do służby kapłańskiej oraz podjętą pracę naukową. Badania literatury eklezjologicznej doprowadziły do sformułowania następujących wniosków: teologia ks. Stanisława Piotrowskiego jest zgodna z Tradycją Kościoła. Wszystkie wykładane traktaty wypływają z nauczania Soborowego i posiadają głębokie korzenie w Biblii. Wprawdzie ks. Stanisław Piotrowski, przekazując wiernie naukę Kościoła, nie wprowadza do treści żadnych nowości, ale niewątpliwie czyni to w nieszablonowy sposób, z myślą o jak najlepszym dotarciu do słuchacza i czytelnika.
Publisher

Year
Volume
15
Issue
2
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
  • Kułakowski K., Profesorowie i wykładowcy, [in:] Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku 1945-1995, S. Hołodok ed., Białystok 1995.
  • Piotrowski S., Impresje na temat wykładów z teologii dogmatycznej w latach 1961-1991 wypowiedziane na sympozjum w dniu 16.11.1991r. z okazji jubileuszu 30-lecia pracy profesorskiej w Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku, „Wiadomości Kościelne Archidiecezji Białostockiej” 17(1991) no. 4.
  • Piotrowski S., Jeden, święty, powszechny, apostolski. Zarys eklezjologii katolickiej (dla studentów), Białystok 1993.
  • Piotrowski S., Katechizm w życiu Kościoła, „Wiadomości Kościelne Archidiecezji Białostockiej” 19(1993) no. 2.
  • Piotrowski S., Problematyka powołania i posłannictwa katolików świeckich w Kościele i świecie, „Wiadomości Kościelne Archidiecezji Białostockiej” 29(2003) no. 1.
  • Piotrowski S., Zadania Kościoła w świecie współczesnym, „Wiadomości Kościelne Archidiecezji Białostockiej” 18(1992) no. 1.
  • Piotrowski S., Zbudowany na Skale, Białystok 1996.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/5403
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_5403
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.