PL EN


2016 | 15 | 2 |
Article title

Moral boundaries of beauty

Content
Title variants
EN
Moralne granice piękna
Languages of publication
Abstracts
EN
Reflection on beauty should also consider the moral aspects, and therefore the relationship to good. The relationship between beauty and good indicates Hebrew and Greek terminology, which is the same word (heb., tob, gr. kalos, agathos) that determines both beauty and good. In the Aristotelian-Thomistic concept every being is beautiful and also good because it has its source in God’s creative action. Due to the ongoing today subjectivisation and relativism of beauty it should be emphasized that this title is worth only what reflects eternal beauty. Therefore, not everything is beautiful what a man creates and what as such is considered. Beautiful is what is good and what leads to goodness. Beyond this limit imposed by the good exists only apparent beauty, and even ugliness, which is sometimes called beauty, but it is not. Striving toward eternal beauty, creating beauty within and around each other, growing up in beauty is a moral duty of a man.
PL
Refleksja nad pięknem powinna uwzględniać także jego aspekty moralne, a więc relację do dobra. Na wzajemny stosunek piękna i dobra wskazuje terminologia hebrajska i grecka, która tym samym słowem (hebr. tob, gr. kalos, agathos) określa zarówno piękno jak i dobro. W koncepcji arystotelesowsko-tomistycznej każdy byt jest piękny i zarazem dobry, ponieważ ma swoje źródło w stwórczym działaniu Boga. Ze względu na dokonującą się współcześnie subiektywizację i relatywizację piękna należy podkreślić, że na to miano zasługuje jedynie to, co stanowi odbicie piękna wiecznego. Nie jest zatem piękne wszystko, co człowiek tworzy i za takie uznaje. Piękne jest to, co jest dobre i co prowadzi ku dobru. Poza tą granicą wyznaczoną przez dobro istnieje tylko piękno pozorne, a nawet brzydota, która bywa nazywana pięknem, choć nim nie jest. Dążenie ku pięknu wiecznemu, tworzenie piękna w sobie i wokół siebie, wzrastanie w pięknie jest moralnym obowiązkiem człowieka.
Keywords
Publisher

Year
Volume
15
Issue
2
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
 • Ewolucja teologii piękna, http://katechetyka.diecezja.opole.pl/2014-arcydziela/04-teologia.pdf, p. 43 (30.03.2016).
 • Gawor L., Piękno, [in:] Mały słownik etyczny, S. Jedynak ed., Bydgoszcz 1994, p. 170.
 • Guillet J., Łaska, [in]: Słownik Teologii Biblijnej, X. Léon- Dufour ed., transl. K. Romaniuk, Poznań 1994, p. 437-441.
 • John Paul II, Apostolic Letter Augustinum Hipponensem (28.08.1986).
 • John Paul II, General Audience, Evidence for the existence of God (10.07.1985).
 • John Paul II, General Audience, Love Is Ever Seeking and Never Satisfied (6.06.1984).
 • John Paul II, General Audience, Mary Shows Us God’s Respect for Women (29.11.1995).
 • John Paul II, General Audience, Mary Was Conceived Without Original Sin (15.05.1996).
 • John Paul II, General Audience, Respect for the Work of God (21.11.1984).
 • John Paul II, General Audience, Return to the Subject of Human Love in the Divine Plan (23.05.1984).
 • John Paul II, General Audience, The Heart a Battlefield Between Love and Lust (23.07.1980).
 • John Paul II, General Audience, The Holy Spirit: Soul of the Church (28.11.1990).
 • John Paul II, General Audience, Woman’s moral nobility (9.04.1996).
 • John Paul II, Letter to Families (2.02.1994).
 • John Paul II, Letter to the Artists (4.04.1999).
 • John Paul II, Letter To the Youth of the World (31.03.1985).
 • John Paul II, Message of the Holy Fatherto the Pontifical Council for Culture on the occasion of their plenary assembly (19.11.1999).
 • John Paul II, Speech on the occasion of the dedication of the University Warsaw Library (11.06.1999).
 • John Paul II, Speech to the professors and students of the Catholic University of Lublin (Częstochowa, 6.06.1979).
 • John Paul II, Speech to the representatives of the world of culture (Warszawa, 13.06.1987).
 • Klauza K., Piękno, 1. W teologii, [in:] Encyklopedia katolicka, E. Gigilewicz et al. ed., vol. 15, 561-562.
 • Leon- Dufour X., Kobieta, [in]: Słownik Teologii Biblijnej, X. Leon- Dufour ed., p. 377-381.
 • Michałowicz M., Piękno, 2. W teorii sztuki, [in:] Encyklopedia katolicka, E. Gigilewicz et al. ed., vol. 15, 562-564.
 • Mollat D., Chwała, [in]: Słownik Teologii Biblijnej, X. Leon- Dufour ed., p. 134-140.
 • Paul VI, The letter proclaiming St Benedict as Patron of Europe (24.10.1964).
 • Piękno, [in]: H. Vorgrimler, Nowy Leksykon Teologiczny, transl. T. Mieszkowski, P. Pachciarek, Warszawa 2005, p. 264.
 • Turzyński P., Piękno w teologii św. Augustyna, Radom 2013.
 • Vaulx J. de, Dobro i zło, [in]: Słownik Teologii Biblijnej, X. Léon- Dufour ed., p. 207-210.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/5413
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_5413
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.