PL EN


2016 | 15 | 2 |
Article title

Preaching the Gospel...

Content
Title variants
EN
Głosić Ewangelię…
Languages of publication
Abstracts
EN
The proclamation of the Good News is the imperative of Jesus Christ. The Church constantly proclaims the Gospel through the pastoral work. However, there are special impetus for the revival of the evangelical message directed to the people of today. Recently that moment became World Youth Days, which took place in Krakow in 2016. Such a general meeting especially of young people, during which prayer, singing and preaching the Gospel are important, requires a lot of organizational eff ort, hence such a work is defined in pastoral theology as the organizational ministry. In this case, the point was to direct the Gospel message to all societies. These societies in turn are very diff erent with the mostly liberal tendencies. Hence there is the question: how to eff ectively proclaim the Gospel in contemporary societies. The Church’s response to this is the new evangelization. This is practiced mostly in new religious movements and through them it is easier to reach people with the Gospel.
PL
Głoszenie Dobrej Nowiny jest nakazem Jezusa Chrystusa. Kościół stale głosi Ewangelię poprzez swoją działalność duszpasterską. Są jednak szczególne impulsy dla ożywienia przekazu ewangelicznego kierowanego do ludzi nam współczesnym. Ostatnio takim momentem stały się Światowe Dni Młodzieży, które miały miejsce w Krakowie w 2016 roku. Takie powszechne spotkanie zwłaszcza młodych ludzi, podczas którego ważne znaczenie odgrywa i modlitwa, i śpiew, i głoszone słowa, wymaga dużego wysiłku organizacyjnego, stąd takie dzieło określa się w teologii pastoralnej duszpasterstwem organizacyjnym. W tym przypadku chodziło o skierowane orędzia ewangelicznego do wszystkich społeczeństw. Te z kolei są bardzo zróżnicowane wobec tendencji przeważnie liberalnych. Stąd rodzi się pytanie, jak w sposób najbardziej adekwatny głosić Ewangelię we współczesnych społeczeństwach. Odpowiedzią Kościoła na to jest nowa ewangelizacja. Ta z kolei praktykowana jest najczęściej w nowych ruchach religijnych i poprzez nie łatwiej można docierać do ludzi z Ewangelią.
Publisher

Year
Volume
15
Issue
2
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
  • Berger P. L., Zur Dialektik von Religion und Gesellschaft. Elemente einer soziologischer Theorie, Frankfurt a. M. 1973.
  • Bolczyk H., Działalność ruchów katolickich w Polsce, [in:] Wiosna Ruchów. Materiały z I Kongresu ruchów katolickich 3-4 czerwca, A. Schulz ed., Warszawa [1994].
  • Francis, Nic nie usprawiedliwia przelewu bratniej krwi. Francis speech in „Campus Misericordiae” in Brzegi (30 VII 2016), L’Osservatore Romano 37(2016) no. 7-8.
  • Kamiński R., Duszpasterstwo nadzwyczajne, [in:] Leksykon teologii pastoralnej, R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski eds., Lublin 2006.
  • Kamiński R., Wprowadzenie, [in:] Duszpasterstwo specjalne, R. Kamiński. B. Drożdż eds., Lublin 1998.
  • Kaufmann F. X., Theologie in soziologischer Sicht, Freiburg im Br. 1993.
  • Knobloch S., Praktische Theologie: ein Lehrbuch fuer Studium und Pastoral, Freiburg im Br. 1996.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/5415
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_5415
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.