PL EN


2016 | 8 |
Article title

Мiнулае як энергетыка будучынi: iдэi нацыянальнага самапазнання ў прозе Уладзiмiра Гнiламёдава (па рамане “Улiс з Прускi”)

Content
Title variants
BE
Przeszłość jako energetyka przyszłości: idee narodowego samopoznania w prozie Włodzimierza Hniłamiodawa „Ulisses z Pruski”
BE
The past as energy production for the future: ideas of national self-knowledge in Vladimir Gnilamyodov’s prose (based on “Ulisses iz Pruski” novel)
Languages of publication
Abstracts
PL
W artykule autorka analizuje narodową treść powieści „Ulisses z Pruski”. Zwraca uwagę na artystyczne uosobienie procesów samopoznania i odczuwania świata przez bohatera – Białorusina na obczyźnie, na sposoby wyrażania poczucia własnej godności w świecie, w sąsiedztwie i w porównaniu z innymi narodami. Autorka bada etniczne cechy bohaterów, mieszkańców północno-zachodniej Brestcczyzny, ich byt, kulturę i zasady moralno-etyczne. Zwraca szczególną uwagę na wkład W. Hniłamiodova w wzbogacanie obrazu białoruskiego charakteru narodowego we współczesnej wielokulturowej rzeczywistości.
EN
In the article the author analyzes national content in Vladimir Gnilamyodov’s novel “Ulisses iz Pruski”. She focuses her attention on artistic epitome of self-discovery and world view processes of a hero-Belarusian who is abroad on the expression of his dignity in the world, in the neighbourhood and in comparison to other nations. The author examines ethnic features, existence, culture and moral-ethical rules of heroes who come from north-west of Brest region. She emphasizes V. Gnilamyodov’s contribution in the process of enrichment of the idea of Belarusian national character in modern multicultural environment.
Publisher

Year
Volume
8
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
  • Гнiламёдаў У., “Заставацца сабой...”, уклад. М. Мiкулiч, Мiнск 2012.
  • Гнiламёдаў У. В., Улiс з Прускi: раман, Мiнск 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/5417
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_5417
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.